Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25. Förskönandet av moskéer 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte börja tills människor tävlar om att bygga moskéer.” (Abu Dawud) Distraktioner -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25. Förskönandet av moskéer 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte börja tills människor tävlar om att bygga moskéer.” (Abu Dawud) Distraktioner -"— Presentationens avskrift:

1

2 25. Förskönandet av moskéer

3 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte börja tills människor tävlar om att bygga moskéer.” (Abu Dawud) Distraktioner - Räcker för att bygga fler moskéer Al-Khattabi sa: ”Judarna och kristna började endast försköna sina kyrkor och synagogor när de förvanskade och ändrade i sina skrifter, förlorade den sanna religionen och fokuserade i att försköna och dekorera.” Al-Baghawi sa: ”Judarna och kristna förskönade sina böneplatser när de ändrade i sina skrifter.” Abul Darda sa: ”Om ni förskönar era moskéer och dekorerar era mushafs (Koranen) då är ni fördömda.” Ibn Abbas sa: ”Ni kommer försköna dem precis som judarna och kristna förskönade sina.”

4 26. Förskönandet av hus

5 3. Delandet av månen وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Men slösa inte [med Guds gåvor] - Han är inte slösarnas vän! (Koranen 6:141) ”Timmen kommer inte att börja tills människor bygger hus och förskönar dem lik vackra klädesplagg.”(Bukhari) Att gå i överdrift och skryta

6 27. Läs- och skrivkunnighet är utbrett

7 3. Delandet av månen ”... Pennan kommer vara utbrett.” (Ahmad) Ökad tryckning och distribution av böcker (information) ”Pennan är mäktigare än svärdet.” Färre analfabeter Abu Jahl är Abu al-Hakm Du är fortfarande okunnig om du inte praktiserar

8 28. Förskönat och tomt tal

9 3. Delandet av månen Abdullah ibn Amr rapporterade att Allahs sändebud sa: ”Bland (tecknen på att) Timmen närmar sig är att onda människor kommer höjas i status och rättfärdiga människor kommer ses ned på. Människor kommer tala elegant men deras handlingar kommer vara onda. Det onda kommer spridas vitt och brett bland människor.” Jag frågade: ”Vad är det onda?” Profeten svarade: ”Vad helst annat som är skrivet än Allahs skrift.” (at-Tabarani) Människor kommer läsa och intressera sig för andra böcker än Koranen.

10 29. Många läsare, få lärda

11 3. Delandet av månen ”Det kommer komma en tid då det kommer att finnas många läsare och få fuqaha; kunskap kommer tas ifrån och det kommer förekomma mycket Harj.” De frågade: ”Vad är Harj?” Han svarade: ”Dödandet bland er. Efter det kommer det en tid då Koranen läses av människor men den kommer inte komma längre än deras nyckelben. Efter det kommer det en tid då den förnekande hycklaren, som sätter andra vid Allahs sida, kommer att argumentera med den troende med hjälp av samma argument som honom.” (al- Hakim)

12 3. Delandet av månen ”Allah kommer inte ta bort kunskap genom att rycka bort den från människorna. Han kommer istället att ta bort kunskap genom att ta bort de lärda ända tills där inte finns några lärda kvar. Människorna kommer då att vända sig till okunniga ledare som kommer bli tillfrågade och de kommer att ge religiösa utlåtanden utan kunskap. De kommer gå vilse och leda andra vilse.” (Bukhari och Muslim)

13 30. Söka kunskap från obetydelsefulla människor

14 3. Delandet av månen ”Ett av Timmens tecken kommer vara att kunskap kommer sökas från de obetydelsefulla. Imam Abd Allah ibn al-Mubarak blev tillfrågad om vilka de ’obetydelsefulla’ är. Han svarade: ’Det är de som baserar sina domar på deras egna åsikter, dvs. deras kunskap är inte väl grundad och de granskar inte sina domar eller baserar sina bevis på skrifterna. Det har även blivit sagt att de ’obetydelsfulla’ är innovatörerna.” (Bukhari) Imam Ahmad ibn Hanbal har sagt: ”Kunskap har inget med ålder att göra.”

15 31. Okunnigas härskardöme

16 3. Delandet av månen ”Jag söker skydd hos Allah för dig Ka’b ifrån dåraktiga ledare.” Han sade (Ka’b ibn Ajrah): ”Allahs sändebud, vilka är de dåraktiga ledarna?” Profeten svarade: ”Ledare som kommer efter mig och som inte följer min vägledning eller håller fast vid min sunnah. Den som tror på deras lögner och stödjer dem i deras onda gärningar, de är inte av mig och jag är inte av dem och de kommer inte komma till min hawdh (cistern). Den som inte tror på deras lögner och som inte stödjer dem i deras onda gärningar, de är av mig och jag är av dem och de kommer komma till min hawdh. Ka’b ibn Ajrah, fastan är en sköld, allmosa raderar ut synden och bönen är en tillbedjan eller så sa han ett bevis (burhan).

17 3. Delandet av månen Ka’b inb Ajrah, inget kött som närs på haram kommer någonsin att stiga in i paradiset. Tvärtom är det helvetet som passar den. Ka’b ibn Ajrah, människor är av två typer, den som säljer sin själ och köper sig fri från Elden och den som förorsakar sin egen undergång.” (Ahmad) Al-Sha’bi sa: ”Timmer kommer inte börja tills kunskap ses som okunskap och okunskap ses som kunskap.”

18 32. Tiden kommer gå fort

19 3. Delandet av månen ”Tiden kommer passera mycket fortare.” (Bukhari och Muslim) 1.Ingen välsignelse i tiden 2.Mindre tid åt transport, människor kommer samman 3.Tiden krymper bokstavligen 4.Kortare livslängd

20 33. Marknader kommer samman

21 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte börja tills… marknader kommer samman.” (Ahmad) 1)Information om priser 2)Resa mellan marknader, affärsmän 3)Marknader påverkar varandra Globalisering (Love & Loyalty och exotiska frukter) The Global Village

22 3. Delandet av månen Dua SMS-listan


Ladda ner ppt "25. Förskönandet av moskéer 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte börja tills människor tävlar om att bygga moskéer.” (Abu Dawud) Distraktioner -"

Liknande presentationer


Google-annonser