Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INNEHÅLL ~ Vuxenpedagogik som ett akademiskt ämne ~ Centrala forskningsområden under 1990-talet ~ Tyngspunktsförskjutningar inom forskning ~ Aktuella begrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INNEHÅLL ~ Vuxenpedagogik som ett akademiskt ämne ~ Centrala forskningsområden under 1990-talet ~ Tyngspunktsförskjutningar inom forskning ~ Aktuella begrepp."— Presentationens avskrift:

1 INNEHÅLL ~ Vuxenpedagogik som ett akademiskt ämne ~ Centrala forskningsområden under 1990-talet ~ Tyngspunktsförskjutningar inom forskning ~ Aktuella begrepp inom forskning ~ Exempel på doktorsavhandlingar ~ Övergripande teman för vuxenpedagogisk forskning ~ Vuxenpedagogisk forskning enligt delområde Vad forskar man inom vuxenpedagogiken ? Källförteckning ~ Rinne, R. & Vanttaja, M. 1998. Aikuiskoulutustutkimuksen tila ja muutossuun- nat Suomessa 1970-luvulta vuosituhannen loppuun. INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 1.

2 Vuxenpedagogik som ett akademiskt ämne University of Nottingham 1920-talet (diplomexamen) Columbia University 1930-talet (graduate-examen) Finland Undervisning i folkbildningslära fr.o.m. 1929 vid Kansalaiskorkeakoulu i Helsingfors (Z.Castrén 1929-1938) Professur fr.o.m. 1946 (Urpo Harva 1946-1976) Första disputation Kosti Huuhka 1955 ”Talonpoikaisnuorison koulutie” Kansalaiskorkeakoulu till Tammerfors 1960 -> Yhteiskunnallinen korkeakoulu Folkbildningslära -> Vuxenpedagogik 1965 1980 professur till Helsingfors 1980-talet - två biträdande professurer (T:fors/H:fors) sammanlagt tio professurer 1998 Övriga Norden Danmark en professur - grundades 1969 (Danmarks lærerhøjskole) Sverige en professur (Linköping) - grundades 1982 Professur i ped. med inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet fr.o.m 1998 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

3 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Centrala forskningsområden inom vuxenpedagogiken under 1990-talet Relationen mellan vuxenutbildning och samhällelig förändring De individrelaterade och samhälleliga villkoren för livslångt lärande i ett efterindustriellt samhälle Yrkesinriktad vuxenutbildning (ofta med en stark anknytning till arbetsmarknaden eller utveckling av arbetslivets organi- sationer) Vuxenstudier samt de vuxnas självinitierade inlärning och ut- veckling inom arbetslivets organisationer (ofta med syfte att utveckla organisationerna och deras verksamhet) Utbildningens roll och betydelse i människans livsförlopp och –historia Folkbildningens roll och position i ett efterindustriellt samhälle Flerforms- och distansundervisning samt öppna inlärningsmil- jöer och undervisningsteknologi

4 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Allmänna tyngdpunktsförskjutningar som gäller även vuxenpedagogisk forskning Från att studera inlärningsprocesser i institutioner/organisationer till att studera inlärning i informella kontexter (vardagslärande, inlärning i arbete) Från att studera allmänbildning, fritt bildningsarbete till att studera yrkesinriktad vuxenutbildning och inlärningsprocesser i arbetslivet Från att studera planering och förverkligande av undervisning och utbildning till att studera öppna inlärningsmiljöer

5 Aktuella begrepp inom vuxenpedagogisk forskning livslångt lärande kunskapsutveckling/-sökande information kompetens/kvalifikation process/projekt arbets-/lärande organisation human resource management ledarskap professionell utveckling strategi/policy INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

6 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Exempel på doktorsavhandlingar inom vuxenpedagogik de sju första avhandlingarna Kosti Huuhka 1955: Bondeungdomens skolväg Aulis Alanen 1969: Främjande och underhållande studiecirkelverksamhet Juhani Honka 1984: Fortbildningsbehov hos yrkeskolslärare Eero Pantzar 1985: Vuxenpedagogisk forskning i fem länder Urpo Sarala 1986: Personalutbildning i utvecklandet av ett industriföretag Jukka Tuomisto 1986: Utveckling av industrins utbildningsuppgifter. Yrjö Engeström 1987. Learning by expanding. An activity-theoretical approach to developmental research

7 Exempel på doktorsavhandlingar inom vuxenpedagogik avhandlingar från år 1996 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Uolevi Kantanen Personalutbildning, dess effekter och resultat ur företagets perspektiv Juan Carlos Llorente Problem solving and constitution of knowledge at work Leila Märkjärvi Arbetshälsovårdarna som utvecklare av rusvård Matti Määttä Förnyande läroanstalt och dess ledning Ari Orelma Ingenjörsutbildning i ett osäkerhetssamhälle Marjatta Peltokorpi Förändring av organisationskultur i ett serviceenhet vid ett sjukhus Juha Sihvonen Bildning för alla eller endast för de utvalda ? Tapio Varmola Mot en en marknadsorienterad tidsperiod inom utbildningen

8 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 ForskningstemanN% Effekter, utvärdering och resultat av utbildning 2125 De vuxnas studier, inlärning och undervisning 2125 Kopplingen mellan vux.utbildning och arbetsliv 1720 Deltagande i vuxenutbildning 55 Odefinierbara 2125 Sammanlagt 85100 De övergripande teman för vuxenpedagogisk forskning 1993-1997 (monografier) Källa: Rinne & Vanttaja 1998

9 Delområde inom vuxenutbildningssystemet N% Yrkesinriktad vuxenutbildning 5666 Fritt bildningsarbete 89 Flera områden 2125 Sammanlagt 85100 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenpedagogisk forskning 1993-1997 (monografier) enligt delområde Källa: Rinne & Vanttaja 1998


Ladda ner ppt "INNEHÅLL ~ Vuxenpedagogik som ett akademiskt ämne ~ Centrala forskningsområden under 1990-talet ~ Tyngspunktsförskjutningar inom forskning ~ Aktuella begrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser