Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUs jordbrukspolitik CAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUs jordbrukspolitik CAP"— Presentationens avskrift:

1 EUs jordbrukspolitik CAP 2014-2020
LRFs synpunkter på kommissionens förslag

2 Målsättningar CAP-reformen
livskraftig livsmedelsproduktion hållbar förvaltning av naturresurser och klimat balanserad territoriell utveckling

3 JORDBRUKETS PRODUKTIONSVÄRDE 1980-2009, miljarder kr (löpande priser)

4 Importens andel av livsmedelskonsumtionen i Sverige 1980-2009, %

5 Svensk import och export av livsmedel 1981-2009, miljarder SEK (källa SJV)

6 Budget för CAP Kommissionens förslag om pelare 1 är rimligt, liksom Sveriges andel Budgetförslag pelare 2 oklart då länder- fördelning saknas, återflödet centralt Obligatorisk nationell medfinansiering i pelare 2 mycket viktig

7 Förgröning av CAP Bra idé, men förslaget passar Sverige illa
En direkt koppling till åtgärder i pelare 2 är en bättre lösning Flexibilitet behövs kring kommissionens förslag Förgröning och aktiv produktion

8 Flexibel förgröning Antal grödor i diversifierad växtföljd
(vallodling, perenna grödor, växtföljdssamarbeten) Odling ska vara möjlig på ekologiska fokusområden Permanenta gräsmarker; definition som omfattar svenska betesmarker, undvika inlåsning Förgröning ska ej ge sänkta ersättningar i pelare 2

9 Utjämning av direktstöd
Utjämning mellan länder till 2020 - Kommissionens förslag OK Utjämning inom länder - Viktigaste frågan för Sverige - Påverkar mjölk, nötkött, socker, stärkelse - Omfördelning brutto 1,9 miljarder kr, netto 0,8 miljarder kr (5000 gårdar förlorar kr, 250 gårdar mer än kr)

10 Utjämning av direktstöd (exempel)
Tilläggs- Gård 100 ha, utjämningseffekt belopp År 1 År 5 Mjölk kr/ha kr kr Nötkött kr/ha kr kr Betor kr/ha* kr kr Stärkelse 1000 kr/ha* kr kr * 20% av växtföljden (gårdens areal)

11 Omfördelning direktstöd
Möjligheter att mildra effekter: Längre utjämningsperiod än 5 år Utökat LFA-stöd Utökat investeringsstöd Kopplat stöd Behålla regionindelning för direktstöd Hävdkrav för jordbruksmark

12 Ny fördelning av stödrätter 2014
Ger möjlighet att aktivera stödrätter som ej nyttjas idag Påverkar förhållandet mellan arrendatorer och markägare Utjämningen av direktstöd påverkar Risk att tveksamma marker kommer in i systemet Går det att bibehålla dagens stödrättsfördelning?

13 Andra frågor Aktivt jordbruk Unga lantbrukare Småjordbruk
Stödtak (capping) Regelförenkling

14 Landsbygdsprogrammet
Lyfta fram ersättningar som gynnar produktion (t ex LFA, investeringsstöd) Miljöersättningarna viktiga, klimatåtgärder Djurvälfärdsersättning Landsbygdsutveckling


Ladda ner ppt "EUs jordbrukspolitik CAP"

Liknande presentationer


Google-annonser