Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund EUs jordbrukspolitik CAP 2014-2020 LRFs synpunkter på kommissionens förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund EUs jordbrukspolitik CAP 2014-2020 LRFs synpunkter på kommissionens förslag."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund EUs jordbrukspolitik CAP 2014-2020 LRFs synpunkter på kommissionens förslag

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Målsättningar CAP-reformen (1)livskraftig livsmedelsproduktion (2)hållbar förvaltning av naturresurser och klimat (3)balanserad territoriell utveckling

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund JORDBRUKETS PRODUKTIONSVÄRDE 1980-2009, miljarder kr (löpande priser)

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Importens andel av livsmedelskonsumtionen i Sverige 1980-2009, %

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Svensk import och export av livsmedel 1981-2009, miljarder SEK (källa SJV)

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Budget för CAP Kommissionens förslag om pelare 1 är rimligt, liksom Sveriges andel Budgetförslag pelare 2 oklart då länder- fördelning saknas, återflödet centralt Obligatorisk nationell medfinansiering i pelare 2 mycket viktig

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Förgröning av CAP Bra idé, men förslaget passar Sverige illa En direkt koppling till åtgärder i pelare 2 är en bättre lösning Flexibilitet behövs kring kommissionens förslag Förgröning och aktiv produktion

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Flexibel förgröning Antal grödor i diversifierad växtföljd (vallodling, perenna grödor, växtföljdssamarbeten) Odling ska vara möjlig på ekologiska fokusområden Permanenta gräsmarker; definition som omfattar svenska betesmarker, undvika inlåsning Förgröning ska ej ge sänkta ersättningar i pelare 2

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Utjämning av direktstöd Utjämning mellan länder till 2020 - Kommissionens förslag OK Utjämning inom länder - Viktigaste frågan för Sverige - Påverkar mjölk, nötkött, socker, stärkelse - Omfördelning brutto 1,9 miljarder kr, netto 0,8 miljarder kr (5000 gårdar förlorar 100-150 000 kr, 250 gårdar mer än 300 000 kr)

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Utjämning av direktstöd (exempel) Tilläggs-Gård 100 ha, utjämningseffekt beloppÅr 1År 5 Mjölk1500 kr/ha30 000 kr150 000 kr Nötkött2500 kr/ha50 000 kr250 000 kr Betor 750 kr/ha*15 000 kr75 000 kr Stärkelse1000 kr/ha*20 000 kr100 000 kr * 20% av växtföljden (gårdens areal)

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Omfördelning direktstöd Möjligheter att mildra effekter: Längre utjämningsperiod än 5 år Utökat LFA-stöd Utökat investeringsstöd Kopplat stöd Behålla regionindelning för direktstöd Hävdkrav för jordbruksmark

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Ny fördelning av stödrätter 2014 Ger möjlighet att aktivera stödrätter som ej nyttjas idag Påverkar förhållandet mellan arrendatorer och markägare Utjämningen av direktstöd påverkar Risk att tveksamma marker kommer in i systemet Går det att bibehålla dagens stödrättsfördelning?

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Andra frågor Aktivt jordbruk Unga lantbrukare Småjordbruk Stödtak (capping) Regelförenkling

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund Landsbygdsprogrammet Lyfta fram ersättningar som gynnar produktion (t ex LFA, investeringsstöd) Miljöersättningarna viktiga, klimatåtgärder Djurvälfärdsersättning Landsbygdsutveckling


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund EUs jordbrukspolitik CAP 2014-2020 LRFs synpunkter på kommissionens förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser