Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt
Folkhemmet, efterkrigstiden och välfärdsstaten Grundläggande: varför sker en demokratisering: rösträttsreform, försvagad elitmakt, parlamentarism, försvagad kungamakt, fram växer ett samhälle som dessutom domineras av socialdemokratin, arbetsrörelsen. Varför? Varför inte revolution? Varför inte starka konflikter? Fundera på de frågorna under föreläsningens gång så återkommer vi i slutet.

2 Folkhemstanken Grogrund i klasskampen Bildade arbetare som ideal
Den omhändertagande staten Brukssamhället som ursprung

3 Per-Albin Hanssons folkhemstal
= att etablera en metafor = ett nytt sätt att tala om staten = en ny politiker roll = mobiliserar ”alla”

4 Samarbetspolitiken tar form
Krisuppgörelsen med Bondeförbundet 1933 Att skydda jordbruket och Att arbetarna inom landet Samlingsregering under kriget ”Pressens återhållsamhet” (Hadenius)

5 Europa i ruiner – Sverige tar position Efterkrigstiden
Full sysselsättning Rättvisare fördelning av resurser ABC-städer planeras och växer fram

6 En ny roll för staten Välfärdsbegreppet vidgas
Tingsten ”Ideologiernas död” Pensionsfrågan => ATP-reformen Internationell aktivitet för välfärd och fred

7 En ny författning för välfärdsstaten
1809års Regeringsform hade redan i praktiken luckrats upp Frågan om två-kammarsystemet var klurigast Grundlagsberedningen strävade efter konsensus Rationalitet och vetenskap vägleder Välfärden och den moderna staten blir målet med styrningen

8 Folkomröstningar Rusdrycksförbud (1922, nej) Högertrafik (1955, nej) Pensionsfrågan, ATP (1957, oklart) Kärnkraften (1980, oklart) EU-medlemskap (1994, ja) Införandet av euron (2003, nej)

9 Välfärden ”idag” Integration och mångfald
Demokrati kontra Effektivitet NPM = New Public Management - Governance Målstyrning Valfrihet Många producenter av välfärd Medborgare som ”kunder” Läs aktuell debatt! Maciej Zaremba, DN

10 Kom ihåg! Svenska välfärdsstatens grund i socialdemokratins inkluderande och upplysande Efterkrigstiden gav resurser Ny regeringsform 1974 Välfärden idag – NPM


Ladda ner ppt "Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt"

Liknande presentationer


Google-annonser