Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt -Folkhemmet, efterkrigstiden och välfärdsstaten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt -Folkhemmet, efterkrigstiden och välfärdsstaten."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt -Folkhemmet, efterkrigstiden och välfärdsstaten

2 Folkhemstanken  Grogrund i klasskampen  Bildade arbetare som ideal  Den omhändertagande staten  Brukssamhället som ursprung

3 Per-Albin Hanssons folkhemstal  http://www.youtube.com/watch?v=X-vwl8Qq- -I http://www.youtube.com/watch?v=X-vwl8Qq- -I = att etablera en metafor = ett nytt sätt att tala om staten = en ny politiker roll = mobiliserar ”alla”

4 Samarbetspolitiken tar form  Krisuppgörelsen med Bondeförbundet 1933  Att skydda jordbruket och  Att arbetarna inom landet  Samlingsregering under kriget  ”Pressens återhållsamhet” (Hadenius) 2015-04-01

5 Europa i ruiner – Sverige tar position Efterkrigstiden  Full sysselsättning  Rättvisare fördelning av resurser  ABC-städer planeras och växer fram 2015-04-01

6 En ny roll för staten Välfärdsbegreppet vidgas  Tingsten ”Ideologiernas död”  Pensionsfrågan => ATP-reformen  Internationell aktivitet för välfärd och fred 2015-04-01

7 En ny författning för välfärdsstaten  1809års Regeringsform hade redan i praktiken luckrats upp  Frågan om två-kammarsystemet var klurigast  Grundlagsberedningen strävade efter konsensus  Rationalitet och vetenskap vägleder  Välfärden och den moderna staten blir målet med styrningen 2015-04-01

8 Folkomröstningar  Rusdrycksförbud (1922, nej)  Högertrafik (1955, nej)  Pensionsfrågan, ATP (1957, oklart)  Kärnkraften (1980, oklart)  EU-medlemskap (1994, ja)  Införandet av euron (2003, nej)

9 Välfärden ”idag”  Integration och mångfald  Demokrati kontra Effektivitet  NPM = New Public Management - Governance  Målstyrning  Valfrihet  Många producenter av välfärd  Medborgare som ”kunder”  Läs aktuell debatt! Maciej Zaremba, DN 2015-04-01

10 Kom ihåg!  Svenska välfärdsstatens grund i socialdemokratins inkluderande och upplysande  Efterkrigstiden gav resurser  Ny regeringsform 1974  Välfärden idag – NPM 2015-04-01


Ladda ner ppt "Föreläsning 4: Välfärdsstatens framväxt -Folkhemmet, efterkrigstiden och välfärdsstaten."

Liknande presentationer


Google-annonser