Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sydöstra sjukvårdsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sydöstra sjukvårdsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Sydöstra sjukvårdsregionen
”RCC Nivåstrukturering av cancervården” Hans Starkhammar, RCC sydöst Nässjö

2 Överväganden vid nivåstrukturering
Patientcentrerade kriterier Fastställt måldokument ska finnas med bla angivna ledtider. Patientens hela vårdkedja ska vara beskriven. Utredning, rehabilitering och palliation ska ingå. Multidisciplinära bedömningar ska genomföras Utbildning, kunskapsstyrning och forskning Kompetenskrav på team. Utbildningsplan för hela vårdkedjan med definierat ansvar. Dokumenterad mätbar forskningsaktivitet ska finnas. X% av patienterna ska delta i kliniska studier. Registrering ska göras i kvalitetsregister. Organisation Minsta volym per åtgärdande sjukhus ska definieras. Nödvändig diagnostisk/terapeutisk utrustning ska definieras. Krav på andra specialiteter/specialkunskaper på plats. Kompetenstillgång 24/7/365. Minsta bemanningskrav över tid.

3 Nivåstrukturering SÖ regionen
Nationell nivå - RCC i samverkan - Slutrapport Regional nivå Uppdrag till RMPG – 2 ggr HT 2011 Sammanställning våren 2012 Klart inom resp RMPG hösten 2012 Planering för genomförande Landstingsnivå RCC konferenser och rådslag

4 Sydöstra sjukvårdsregionen
Östergötlands län ( invån) Antal anställda Kir Onk Öron KK Universitetssjukhuset i Linköping X X X X Vrinnevisjukhuset i Norrköping X X X X Lasarettet i Motala X priv Jönköpings län ( invån) Länssjukhuset Ryhov i Jönköping X X X X Höglandssjukhuset i Eksjö X X X Värnamo sjukhus X X X Kalmar län ( invån) Länssjukhuset i Kalmar X X X X Västerviks sjukhus X X X X Oskarshamns sjukhus X X X

5 Nivåstrukturering sydöstra regionen
Öron-näsa-hals cancer: kirurgi Öron-näsa-hals cancer: kirurgi Öron-näsa-hals cancer: radio- och kemoterapi Nation Region Län Länsdel

6 Nivåstrukturering sydöstra regionen
Lungcancer Thoraxkirurgi Stereotaktisk strålbehandling EBUS-bronkoskopi Mediastinoskopi PET CT Palliativ strålbehandling Kemoradioterapi Palliativ cytostatikabehandling Diagnostik: bronkoskopi mm Palliativa åtgärder: drän/pleurodes mm Nation Region Län Länsdel

7 Nivåstrukturering sydöstra regionen
Malign hematologi Barnleukemier: stamcellstransplantationer Högmaligna lymfom och leukemier, myelom: autolog eller allogen transplantation AML: Behandling centraliserad vid behov Autolog benmärgstransplantation: fortsatt vård Leukemier, myelom och lymfom: primärdiagnostik KLL, lågmaligna lymfom och KML: palliativ behandling Nation Region Län Länsdel

8 Nivåstrukturering sydöstra regionen
Onkologiska specialistinsatser Ögonmelanom: strålbehandling Barntumörer och andra diagnoser: protonbestrålning Nasopharynxcancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi Tyreoideacancer: kurativ behandling Analcancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi Peniscancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi Esofaguscancer: kemoradioterapi Lever-, och lungtumörer: stereotaktisk strålbehandling Tyreoideacancer: palliativ behandling Kolorektalcancer: strål- och cytostatikabehandling Pankreascancer: strål- och cytostatikabehandling Bröstcancer: strål- och cytostatikabehandling Diagnostik och palliativ behandling/vård Nation Region Län Länsdel Röd text = frågor att lyftas

9 Nivåstrukturering sydöstra regionen
Urologisk cancer: Operation/behandling Peniscancerbehandling Testikelcancer: retroperitonealutrymning Njurcancer: laparoskopisk nefrektomi robot och RF-behandling Prostatacancer: prostataektomi robot Peniscancer: bevarande kirurgi, sentinel node Blåscancer: cystektomi annan avledning Njurcancer bilat: nefronsparande kirurgi Prostatacancer: körtelutrymmning, prostataektomi robot Testikelcancer: primäroperation Prostatacancer: öppen prostataektomi Blåscancer: cystektomi brickeravledning Nation Region Län Länsdel Röd text = frågor att lyftas

10 Nivåstrukturering sydöstra regionen
Kirurgi: Operation/behandling Rektalcancer mycket lokalt avancerad: stor resektion Sarkom: omfattande kirurgi Peritonealcancer: kirurgi och hyperterm kemoterapi Bröstcancer: magnetkameraundersökning Pankreascancer: resektion Esofaguscancer: resektion Levertumör: resektion Sarkom: begränsad kirurgi Bröstcancer: operation och intraoperativ strålbehandling Levertumörer : resektion Rektalcancer: resektion Malignt melanom: utvidgad exc. med sentinel node Koloncancer: resektion Bröstcancer: primäroperation med ”sentinel node” Malignt melanom: primäroperation och utvidgad exc. Nation Region Län Länsdel Röd text = frågor att lyftas

11 Nivåstrukturering sydöstra regionen
Gynekologisk cancer Avancerad trofoblasttumör All gyncancer: strålbehandling Ovarialcancer: kirurgi Cervixcancer: kirurgi Vulva-, cervixcancer, trofoblasttumör: kirurgi och kemoterapi Corpuscancer: kirurgi Corpus- och ovarialcancer: delegerad cytostatikabehandling Nation Region Län Länsdel Röd text = frågor att lyftas

12 Diagnoser att särskilt granskas i SÖ regionen
Peniscancer Esofaguscancer Pankreascancer Retroperitoneala mjukdelssarkom Hepatocellulärt carcinom Ovarialcancer stadium 3B och 4 Urinblåsecancer stadium 2-4 Rektalcancer

13 Nivåstrukturering SÖ regionen
Nationell nivå - RCC i samverkan - Slutrapport dec 2012 Regional nivå Uppdrag till RMPG – 2 ggr HT 2011 Sammanställning våren 2012 Klart inom resp RMPG hösten 2012 Planering för genomförande Landstingsnivå RCC konferenser och rådslag

14 Kriterier för RCC Två år efter RCC-starten
Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad av landstings/regionledningar (kriterium 6.2) Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av lands­tings/regionledningar (kriterium 6.3)

15 Kriterier för RCC Fyra år från RCC-starten
Effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser (kriterium 4.2). Nivåstruktureringsplanen är genomförd (kriterium 6.3).


Ladda ner ppt "Sydöstra sjukvårdsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser