Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”RCC Nivåstrukturering av cancervården” Hans Starkhammar, RCC sydöst Nässjö 20130219 Sydöstra sjukvårdsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”RCC Nivåstrukturering av cancervården” Hans Starkhammar, RCC sydöst Nässjö 20130219 Sydöstra sjukvårdsregionen."— Presentationens avskrift:

1 ”RCC Nivåstrukturering av cancervården” Hans Starkhammar, RCC sydöst Nässjö 20130219 Sydöstra sjukvårdsregionen

2 Överväganden vid nivåstrukturering Patientcentrerade kriterier Fastställt måldokument ska finnas med bla angivna ledtider. Patientens hela vårdkedja ska vara beskriven. Utredning, rehabilitering och palliation ska ingå. Multidisciplinära bedömningar ska genomföras Utbildning, kunskapsstyrning och forskning Kompetenskrav på team. Utbildningsplan för hela vårdkedjan med definierat ansvar. Dokumenterad mätbar forskningsaktivitet ska finnas. X% av patienterna ska delta i kliniska studier. Registrering ska göras i kvalitetsregister. Organisation Minsta volym per åtgärdande sjukhus ska definieras. Nödvändig diagnostisk/terapeutisk utrustning ska definieras. Krav på andra specialiteter/specialkunskaper på plats. Kompetenstillgång 24/7/365. Minsta bemanningskrav över tid.

3 Nivåstrukturering SÖ regionen Nationell nivå - RCC i samverkan - Slutrapport Regional nivå –Uppdrag till RMPG – 2 ggr HT 2011 –Sammanställning våren 2012 –Klart inom resp RMPG hösten 2012 –Planering för genomförande Landstingsnivå –RCC konferenser och rådslag

4 Östergötlands län (427 000 invån)Antal anställda Kir Onk Öron KK Universitetssjukhuset i Linköping 4 900X X X X Vrinnevisjukhuset i Norrköping 2 200X X X X Lasarettet i Motala 650 X - - priv Jönköpings län ( 336 000 invån) Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 3 500X X X X Höglandssjukhuset i Eksjö 1 500 X - X X Värnamo sjukhus 1 400X - X X Kalmar län (233 000 invån) Länssjukhuset i Kalmar 2 000X X X X Västerviks sjukhus 1 100X X X X Oskarshamns sjukhus 600 X - X X Sydöstra sjukvårdsregionen

5 Öron-näsa-hals cancer: kirurgi Öron-näsa-hals cancer: radio- och kemoterapi Öron-näsa-hals cancer: kirurgi Länsdel Nation Region Län Nivåstrukturering sydöstra regionen

6 Thoraxkirurgi Stereotaktisk strålbehandling EBUS-bronkoskopi Mediastinoskopi PET CT Palliativ strålbehandling Kemoradioterapi Palliativ cytostatikabehandling Diagnostik: bronkoskopi mm Palliativa åtgärder: drän/pleurodes mm Lungcancer Länsdel Nation Region Län Nivåstrukturering sydöstra regionen

7 Barnleukemier: stamcellstransplantationer Högmaligna lymfom och leukemier, myelom: autolog eller allogen transplantation AML: Behandling centraliserad vid behov Autolog benmärgstransplantation: fortsatt vård Leukemier, myelom och lymfom: primärdiagnostik KLL, lågmaligna lymfom och KML: palliativ behandling Malign hematologi Länsdel Nation Region Län Nivåstrukturering sydöstra regionen

8 Ögonmelanom: strålbehandling Barntumörer och andra diagnoser: protonbestrålning Nasopharynxcancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi Tyreoideacancer: kurativ behandling Analcancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi Peniscancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi Esofaguscancer: kemoradioterapi Lever-, och lungtumörer: stereotaktisk strålbehandling Tyreoideacancer: palliativ behandling Esofaguscancer: kemoradioterapi Kolorektalcancer: strål- och cytostatikabehandling Pankreascancer: strål- och cytostatikabehandling Bröstcancer: strål- och cytostatikabehandling Diagnostik och palliativ behandling/vård Onkologiska specialistinsatser Länsde l Nation Region Län Nivåstrukturering sydöstra regionen Röd text = frågor att lyftas

9 Peniscancerbehandling Testikelcancer: retroperitonealutrymning Njurcancer: laparoskopisk nefrektomi robot och RF- behandling Prostatacancer: prostataektomi robot Peniscancer: bevarande kirurgi, sentinel node Blåscancer: cystektomi annan avledning Njurcancer bilat: nefronsparande kirurgi Prostatacancer: körtelutrymmning, prostataektomi robot Testikelcancer: primäroperation Prostatacancer: öppen prostataektomi Blåscancer: cystektomi brickeravledning Urologisk cancer: Operation/behandling Nation Region Län Länsdel Nivåstrukturering sydöstra regionen Röd text = frågor att lyftas

10 Rektalcancer mycket lokalt avancerad: stor resektion Sarkom: omfattande kirurgi Peritonealcancer: kirurgi och hyperterm kemoterapi Bröstcancer: magnetkameraundersökning Pankreascancer: resektion Esofaguscancer: resektion Levertumör: resektion Sarkom: begränsad kirurgi Bröstcancer: operation och intraoperativ strålbehandling Pankreascancer: resektion Esofaguscancer: resektion Levertumörer : resektion Rektalcancer: resektion Malignt melanom: utvidgad exc. med sentinel node Rektalcancer: resektion Koloncancer: resektion Bröstcancer: primäroperation med ”sentinel node” Malignt melanom: primäroperation och utvidgad exc. Kirurgi: Operation/behandling Nation Region Länsdel Län Nivåstrukturering sydöstra regionen Röd text = frågor att lyftas

11 Avancerad trofoblasttumör All gyncancer: strålbehandling Ovarialcancer: kirurgi Cervixcancer: kirurgi Vulva-, cervixcancer, trofoblasttumör: kirurgi och kemoterapi Corpuscancer: kirurgi Ovarialcancer: kirurgi Corpus- och ovarialcancer: delegerad cytostatikabehandling Gynekologisk cancer Länsdel Nation Region Län Nivåstrukturering sydöstra regionen Röd text = frågor att lyftas

12 Diagnoser att särskilt granskas i SÖ regionen Peniscancer Esofaguscancer Pankreascancer Retroperitoneala mjukdelssarkom Hepatocellulärt carcinom Ovarialcancer stadium 3B och 4 Urinblåsecancer stadium 2-4 Rektalcancer

13 Nivåstrukturering SÖ regionen Nationell nivå - RCC i samverkan - Slutrapport dec 2012 Regional nivå –Uppdrag till RMPG – 2 ggr HT 2011 –Sammanställning våren 2012 –Klart inom resp RMPG hösten 2012 –Planering för genomförande Landstingsnivå –RCC konferenser och rådslag

14 Kriterier för RCC Två år efter RCC-starten Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad av landstings/regionledningar (kriterium 6.2) Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av lands­tings/regionledningar (kriterium 6.3)

15 Kriterier för RCC Fyra år från RCC-starten Effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser (kriterium 4.2). Nivåstruktureringsplanen är genomförd (kriterium 6.3).


Ladda ner ppt "”RCC Nivåstrukturering av cancervården” Hans Starkhammar, RCC sydöst Nässjö 20130219 Sydöstra sjukvårdsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser