Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortodoxins århundrade (1600-t) ”ortodoxi” = renlärighet Bakgrund i den splittring som reformationen gav upphov till i Europa → trosfred i Augsburg 1555:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortodoxins århundrade (1600-t) ”ortodoxi” = renlärighet Bakgrund i den splittring som reformationen gav upphov till i Europa → trosfred i Augsburg 1555:"— Presentationens avskrift:

1 Ortodoxins århundrade (1600-t) ”ortodoxi” = renlärighet Bakgrund i den splittring som reformationen gav upphov till i Europa → trosfred i Augsburg 1555: ”Sådan regent, sådan religion” Präglades av en strävan att alla skulle ha samma tro/religion skapar enhet Följd: luthersk renlärighet med religionstvång (1604) Den kristna tron intellektualiserades

2 Lokala särdrag satsning på folkundervisningfolkundervisning kunskapen prövades vid läsförhör kyrkbokföring infördes i församlingarna kyrkan kyrkan styrde enväldigt folkbildningen genom kyrkotukt

3 Kyrkotukt = kyrkans fostrande och disciplinära verksamhet beträffande dess medlemmars tro och leverne Biblisk grund: Matt 18:15-17Matt 18:15-17 Indelades i den allmänna och den särskilda

4 Allmänna kyrkotukten Gällde kyrkans medlemmar i allmänhet Försummelse av gudstjänsten Uteblivande från läxförhör Oenighet i äktenskap Olydnad mot föräldrar Vårdslös barnuppfostran svordomsvana Bestraffningar bestående av sex varningsgrader (biskopen) ”mindre bannet” (förbjöds delta i nattvarden) ”större bannet” (uteslutande ur Guds församling) Övriga: stockenstocken

5 Särskilda kyrkotukten Gällde kyrkans ämbetsmän Spridande av vilseförande läror Förseelser i levernet Särskilda ämbetsförseelser Bestraffningsgrader: varningar suspension avsättning

6 Diskutera 1)Vilken funktion hade läsförhören? 2)Nämn positiva och negativa följder av skamstraffen! 3)Hur genomförs skriftskolan idag? Likheter/olikheter? Positivt/negativt?

7

8 Särdrag Verbalinspiration = varje ord i Bibeln är inspirerat av den heliga Ande Leder till en bokstavlig bibeltolkning

9 Lokala särdragsärdrag Folkundervisning Trycktes ABC-böcker Katekesen användes flitigt Sexmännen övervakade livet i församlingarna Dagens skriftskola har sina rötter i läsförhören


Ladda ner ppt "Ortodoxins århundrade (1600-t) ”ortodoxi” = renlärighet Bakgrund i den splittring som reformationen gav upphov till i Europa → trosfred i Augsburg 1555:"

Liknande presentationer


Google-annonser