Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reviewing thesis Forms and instructions Send me the thesis, I’ll put it out for download Keep the timeschedule.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reviewing thesis Forms and instructions Send me the thesis, I’ll put it out for download Keep the timeschedule."— Presentationens avskrift:

1 Reviewing thesis Forms and instructions Send me the thesis, I’ll put it out for download Keep the timeschedule

2 Analysis, Persuasion Posters What is analysis? Combine analysis with other modes of discourse What is persuasion? Strategies when persuading Combine persuasion with other modes of discourse Errors made in persuasion Posters: –The purpose –simplify

3 What is Analysis How different parts combine What they imply How they stand up to similar ideas Most important - Being critical –When you read - to others analysis –When you write – to your own analysis

4 Ask How and Why How is an idea/statement/claim supported? How an idea/statement/claim support other central ideas/statements/claims? Discover the causes! Differentiate between causes and associations.

5 Breaking into parts By breaking a topic into parts you examine all possible components Do this! Are you sure you have no missing parts in your analysis?

6 Other modes of discourse that combine with analysis Cause/effect Classification Comparison/Contrast Definition Description Examplification Narration Persuasion Process Description

7 Persuasion/argument Argue a point, –presenting claims in a well organized form What is your audience expectations, prejudice, beliefs and backgrounds? Most scientific presentations/writing is a persuasion. –Your persuading the audience to accept your results and your conclusions.

8 Your audience The audience determine how to present your claims, –The form, how to present claims The order, the organization of claims The strategy – what appeals

9 Strategies to persuade Emotional appeals Ethical appeals Logical appeals –Supposed to be the major strategy in scientific writing

10 Errors made in persuasion What are your assumptions? –Everything rely on a first assumption Can the reader infer to your assumptions? Logic errors are common. You are not clear enough about the logic –Always explain and support well enough (this is the key to successful scientific writing)

11 Finns det luckor/vilseledande i resonemanget? Luckor kan vara medvetna och därmed rent bedrägliga Är till för att du skall ’luras’ att övertygas. Finns en rad olika, en lång lista på olika typer av vilseledning

12 Finns det luckor i resonemanget? Personangrepp istället för persons påstående Använder sluttande plan – slippery slope gör en koppling till något annat hemskt. Koppling egentligen inte trovärdig Jakten på den Perfekta lösningen – om inte lösa problem helt ut, då ingen orsak, t ex argument mot info på cigaretter onödigt eftersom det ändå är folk som röker

13 Finns det luckor i resonemanget? Sluttande plan: Exempel: Om vi tillåter abort kommer vi snart att tillåta dödshjälp. I exemplet är det underförstått att dödshjälp är dåligt - var och som håller med om det måste hålla med om att abort ej ska tillåtas. Det finns två typer av sluttande plan - den kausala och den semantiska. Den kausala varianten innebär att man målar upp en dominoeffekt där ett beslut kommer öppna vägen för ett annat, ett tredje och så vidare tills man kommit fram till något som uppenbart är obehagligt. Den semantiska varianten innebär att man påtalar det omtalade fenomenets likhet med något annat, och bygger vidare tills man kommit fram till det obehagliga.

14 Equivocation – Dubbeltydighet används: "Naturens lag går ut på att förinta sina fiender. Alltså är det lagligt att mörda sina ovänner.” Tilltalande för många: Bara för att ett uttalande är tilltalande för många så betyder inte det att uttalandet måste vara sant. "Bibeln måste vara sann. Miljoner människor vet detta. Påstår du att alla dessa människor har fel?" Fel auktoritet: "André Agassi tror på Gud. Alltså finns Gud." Snävt tänkande: det finns fler alternativ: "Är du kapitalist, liberal eller kommunist?" Cirkelresonemang (begging the question): "Gud finns för att bibeln säger så och bibeln är Guds ord." Olika typer av taktik snarare än felaktig argumentering. T ex spela på känslor och blanda ihop korten för motståndaren.

15 Hur bra är bevisen? När är kan vi acceptera ett faktiskt påstående? –Allmänt vedertagen kunskap –Slutsats efter god argumentation –Bra bevis stödjer påståendet

16 Hur bra är bevisen? Intuition – inte så bra, men beror på påståendet Personliga erfarenheter – vanligt och oftast fel. Kan oftast inte generaliseras Personliga vittnesmål - vanligt och oftast fel. Kan oftast inte generaliseras. Auktoriteter – kan vara fel auktoritet eller auktoriteter kan ha fel :"Sigmund Freud trodde på en stark relation mellan sex och tennis. Alltså finns en stark relation mellan sex och tennis.”

17 Hur bra är bevisen? Personliga observationer – kan de generaliseras, är de objektiva nog? Vetenskapliga studier – oftast okej, MEN –kan vara misstolkade –egentligen ovidkommande för slutsatsen –dålig kvalitet, –en enskild studie räcker inte –bevisar inte men stödjer –forskarna är också människor….. –nyare rön kanske finns Exempel som bevis – kan de generaliseras? Gälla för alla? Gälla för flertalet? Eller är det bara en enskild eller en representant för en specifik grupp?

18 Hur bra är bevisen? Personliga observationer Vetenskapliga studier Exempel som bevis en representant för en specifik grupp? Analogier -Ofta kan man inte överföra en situation till en annan. Men om samma/likadan process kan anses ligga bakom. OM korrekt så är det mycket bra argument – men kan bli mycket fel, t ex: "Att inte tro på Gud är som att säga att jag inte har någon fri vilja."

19 Finns det alternativa orsakssamband? Orsakssamband –En högre temperatur påverkar celler… –En högre temperatur påverkar kapacitansen.. –Men kan det vara så att den relativa fuktigheten är den som påverkar… Se upp: korrelation/association (att de förekommer samtidigt eller på samma plats) inte samma sak som orsakssamband. Orsakssamband kallas även kausalitet.

20 Finns det alternativa orsakssamband? Lura ut om det kan finnas alternativ! –Kan bevisen tolkas annorlunda? –Kan det finnas andra förklaringar/processer? –Ta en annan utgångspunkt. –OM deras förklaring/tolkning är fel: vad kan då vara rimligt istället? Det kanske finns fler orsakssamband? En typ av fel: att låta tidskorrrelation vara förklarande, dvs efter att samma som därför att –"Jag rakade mig igår och min flickvän gjorde sedan slut. Alltså, min flickvän gjorde slut därför att jag rakade mig."

21 Är det statistiska materialet korrekt eller bedrägligt? Log-log plot kan bli linjär trots elefant innan transformation. Var alltid misstänksam mot transformerade data, t ex log log

22 Är det statistiska materialet korrekt eller bedrägligt? Finns ett antal fel som kan göras. Kan ses som tekniska fel, metodfel. Dock svåra att genomskåda. Exempel: –är det medel, median eller den med högst frekvens man avser? –Är urvalet, gruppen, representativ? T ex många läkemedelsstudier är gjorda på män men används för både kvinnor och män. –Är slutsatsen verkligen kopplad till det statistiska resultatet? Typiskt är korrelation blir orsakssamband. –Är allt material med?

23 Är det statistiska materialet korrekt eller bedrägligt? Bästa sättet att avgöra om det är korrekt eller felaktigt: Lär dig och använd statistik. Och, –är det ett representativt urval? –är det korrelation eller orsakssamband? –är allt med?

24 Har någon viktig information utelämnats? Information är aldrig fullständig men är den tillräcklig? Ofullständig eftersom: –Tid- och utrymmesbrist –Otillräcklig kunskap hos oss människor –Vi har olika erfarenheter och perspektiv –En del är listiga, vilseledande

25 Har någon viktig information utelämnats? Viktigt att ställa sig själv frågor för att hitta saknad information. –Finns motargument? Andra grupper har andra argument? Andra forskare? –Är allt definierat? –Skulle en annan värdering resultera i andra argument? –Samlades fakta in korrekt? Representativt urval. –Om fakta samlats in på annat sätt? –Kan data, figurer, presenteras på annat sätt? –Är alla konsekvenser med? Positiva och negativa? Kort- och långtid?

26 Har någon viktig information utelämnats? Var lite negativ! –Vilka förlorar på detta? –Vilka tjänar på det, får mer makt? –Påverkar det hur vi betraktar världen? –Påverkar det vår hälsa? –Påverkar det våra relationer? –Påverkar det miljön? –Påverkar det successivt och gradvis, långsamt?

27 Vilka godtagbara slutsatser är möjliga? Avsluta med att fundera över om du missat något alternativ. –Lista alla tänkbara slutsatser utifrån resonemanget. –Utgå från missad information/ fakta Gör olika antaganden för att fylla igen den missade biten. Om A så får du slutsats X. Om istället B får du slutsats Y osv Det kan vara så att det oftast blir samma slutsats, men bra teknik. –Formulera om från: Skall vi utföra X? Är X önskvärd? Till: Vad skall vi göra med Y? där X är en lösning på problemet.

28 Analysis, Persuasion Posters What is analysis? Combine analysis with other modes of discourse What is persuasion? Strategies when persuading Combine persuasion with other modes of discourse Errors made in persuasion Posters: –The purpose –simplify

29 Poster The purpose –Main message –Viewers own pace –Discussions, presenter-viewer Simplify –Attract viewers –Visualize –Not full sentences –Colours

30 Designing Different strategies –Columnwise –Clockwise –Own style Colours – decide what set of, 2-3 –Red/green NO! –Red yellow and black combinations are alerting –Pastel or clear? –If you combine, be careful. yet it may improve a lot.

31 Designing Maximum 2 fonts DON’T USE CAPITALS A phrase should be readable by one glance, no eyes movement Have large enough figures and fonts!!!! Simplify!!!

32 Designing Forms – decide what types of –Rectangular –Triangular –Oval –Round –Etc –If you combine, be careful. yet it may improve a lot.

33 Instructions Power point Start by determine page size! See Bb for instructions.


Ladda ner ppt "Reviewing thesis Forms and instructions Send me the thesis, I’ll put it out for download Keep the timeschedule."

Liknande presentationer


Google-annonser