Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagring av intyg i Intygstjänsten. Registrera Intyg Intyg registreras i Intygstjänsten från olika vårdsystem. Intyget i Intygstjänsten betraktas som en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagring av intyg i Intygstjänsten. Registrera Intyg Intyg registreras i Intygstjänsten från olika vårdsystem. Intyget i Intygstjänsten betraktas som en."— Presentationens avskrift:

1 Lagring av intyg i Intygstjänsten

2 Registrera Intyg Intyg registreras i Intygstjänsten från olika vårdsystem. Intyget i Intygstjänsten betraktas som en journalkopia. Vårdtjänster Intygtjänst Vårdsystem Journalsystem Webcert Intyg

3 Intyg i Intygstjänsten Ett intyg är lagrat i Intygstjänsten – Intyget är en kopia från vårdgivaren och är tillgängligt för olika vårdsystem. – Intyget är invånarens och är tillgängligt för invånaren. Vårdtjänster Intygstjänst Intyg Vårdgivarens area Invånarens area

4 Invånarens åtkomst av intyg i Intygstjänsten En invånare kommer åt intyg som är tillgängliga i invånarens area – Idag från Mina Intyg och Mina Sidor – Tjänster idag: GetCertificate, ListCertificates, SetCertificateStatus Vårdtjänster Intygstjänst Mina Intyg Mottagare Mina Sidor Försäkringskassan

5 Vårdens åtkomst av intyg i Intygstjänsten Vårdsystem kommer åt intyg som är tillgängliga i vårdgivarens area – Idag från Webcert, imorgon också från olika journalsystem – Tjänster idag: GetCertificateForCare, (ListCertificatesForCare) Vårdtjänster Intygstjänst Vårdsystem Journalsystem Webcert

6 Arkivering av invånarens intyg i Intygstjänsten Ett intyg är lagrat i Intygstjänsten – Intyget är tillgängligt för vårdsystem, dvs deras kopia. – Intyget är ej direkt åtkomligt för invånaren, dvs det finns i invånarens ”arkiv” låda. Vårdtjänster Intygstjänst Intyg Vårdgivarens area Invånarens area

7 Borttag av kopia för vårdgivaren i Intygstjänsten, samtycke finns Ett intyg är lagrat i Intygstjänsten – Intyget är endast tillgängligt för invånaren Vårdtjänster Intygstjänst Intyg Vårdgivarens area Invånarens area

8 Borttag av kopia för vårdgivaren i Intygstjänsten, samtycke saknas Ett intyg är lagrat i Intygstjänsten – Intyget skall raderas från Intygstjänsten Vårdtjänster Intygstjänst Intyg Vårdgivarens area Invånarens area

9 Återtaget samtycke, existerande kopia för vårdgivaren Ett intyg är lagrat i Intygstjänsten – Då samtycket återtas finns ingen tillgång till invånarens intyg. – Intyget finns kvar i Intygstjänsten. Vårdtjänster Intygstjänst Intyg Vårdgivarens area Invånarens area

10 Återtaget samtycke, borttagen kopia för vårdgivaren Ett intyg är lagrat i Intygstjänsten – Då samtycket återtas raderas alla intyg som är markerade som borttagna av vårdgivaren. Vårdtjänster Intygstjänst Intyg Vårdgivarens area Invånarens area

11 Möjlig teknisk realisering För varje intyg finns det två tillgänglighetsstatus. – Tillgängligt för vårdsystem – Tillgängligt för invånaren Samtycke styr om intyg skall tas bort permanent eller ej, beroende på om vårdgivaren tar bort sin kopia.


Ladda ner ppt "Lagring av intyg i Intygstjänsten. Registrera Intyg Intyg registreras i Intygstjänsten från olika vårdsystem. Intyget i Intygstjänsten betraktas som en."

Liknande presentationer


Google-annonser