Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Noggrannhet – Precision – Riktighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Noggrannhet – Precision – Riktighet"— Presentationens avskrift:

1 Noggrannhet – Precision – Riktighet
Felteori Noggrannhet – Precision – Riktighet riktighet precision noggrannhet

2 Felteori Olika typer av fel Systematiska fel Grova fel
- använda kalibrerade instrument och kontrollera dessa innan mätning - använda en utvecklad mätmetod som minimerar eller utesluter risken att begå systematiska fel. - korrigera mätningar i efterhand om det systematiska felet har kunnat beskrivas. Grova fel - slarvfel - felaktig hantering eller fel på mätutrustning Slumpmässiga fel - mänskliga fel, instrumentfel, väder, procedurfel

3 Felteori Hur hanterar man felen? Vilken noggrannhet behövs?
Gör flera mätningar! Kontrollera mätningarna!

4 Medelfelet och statistiken
Felteori Medelfelet och statistiken Medelfelets fortplantningslag Normalfördelningskurvan Kassationsgränser

5 Felteori Toleranser Toleranserna styrs av säkerhet funktion passning utseende Byggplatstolerans tillverkningstolerans utsättningstolerans monteringstolerans

6 tillverkningstolerans
Felteori Byggplatstolerans Sammansatt byggplatstolerans Sammansatt tillverkningstolerans Sammansatt utsättningstolerans Sammansatt monteringstolerans Dimensions-tolerans Riktnings-tolerans Form-tolerans Riktnings-tolerans Läges-tolerans Riktnings-tolerans Läges-tolerans

7 Felteori Grova fel i polygontåg y x

8 Medelfel - standaravvikelse
Felteori Medelfel - standaravvikelse Σv² ö б = Standardavvikelsen, б, är ett mått på precisionen i mätningen. x = mätningarnas medelvärde l = enskilt mätvärde v = x – l ö = antalet överbestämningar Överbestämning = gjorda – nödvändiga mätningar

9

10 Felteori Geoiden

11 Mätningsteknik Mätmetoder Inmätning - Utsättning Polär metod
Avskärning Ortogonal metod Fri uppställning Inbindning Inskärning Skärbindning

12

13

14

15

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Noggrannhet – Precision – Riktighet"

Liknande presentationer


Google-annonser