Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Felteori Noggrannhet – Precision – Riktighet precision riktighet noggrannhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Felteori Noggrannhet – Precision – Riktighet precision riktighet noggrannhet."— Presentationens avskrift:

1 Felteori Noggrannhet – Precision – Riktighet precision riktighet noggrannhet

2 Felteori Olika typer av fel Systematiska fel - använda kalibrerade instrument och kontrollera dessa innan mätning - använda en utvecklad mätmetod som minimerar eller utesluter risken att begå systematiska fel. - korrigera mätningar i efterhand om det systematiska felet har kunnat beskrivas. Grova fel - slarvfel -felaktig hantering eller fel på mätutrustning Slumpmässiga fel - mänskliga fel, instrumentfel, väder, procedurfel

3 Felteori Hur hanterar man felen? Vilken noggrannhet behövs? Gör flera mätningar! Kontrollera mätningarna!

4 Felteori Medelfelet och statistiken Medelfelets fortplantningslag Normalfördelningskurvan Kassationsgränser

5 Felteori Toleranser Toleranserna styrs av säkerhet funktion passning utseende Byggplatstolerans tillverkningstolerans utsättningstolerans monteringstolerans

6 Felteori Byggplatstolerans Sammansatt byggplatstolerans Sammansatt utsättningstolerans Sammansatt tillverkningstolerans Sammansatt monteringstolerans Dimensions- tolerans Läges- tolerans Form- tolerans Riktnings- tolerans Läges- tolerans Riktnings- tolerans

7 Felteori Grova fel i polygontåg x y

8 Standardavvikelsen, б, är ett mått på precisionen i mätningen. x =mätningarnas medelvärde l =enskilt mätvärde v =x – l ö =antalet överbestämningar Överbestämning = gjorda – nödvändiga mätningar Felteori Medelfel - standaravvikelse Σ v² ö б =

9

10 Felteori Geoiden

11 Mätningsteknik Mätmetoder Inmätning - Utsättning Polär metod Avskärning Ortogonal metod Fri uppställning Inbindning Inskärning Skärbindning

12

13

14

15

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Felteori Noggrannhet – Precision – Riktighet precision riktighet noggrannhet."

Liknande presentationer


Google-annonser