Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokala miljövärden 2010 2011-12-011. Resurseffektivitet: Snitt: 0,28 Viktat medelvärde: 0,29 2011-12-012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokala miljövärden 2010 2011-12-011. Resurseffektivitet: Snitt: 0,28 Viktat medelvärde: 0,29 2011-12-012."— Presentationens avskrift:

1 Lokala miljövärden 2010 2011-12-011

2 Resurseffektivitet: Snitt: 0,28 Viktat medelvärde: 0,29 2011-12-012

3 3 Klimatpåverkan: Snitt: 57 g CO 2ekv /kWh Viktat medelvärde: 81 g CO 2ekv /kWh

4 2011-12-014 Andel fossilt: Snitt: 0,10 Vägt medelvärde: 0,13

5 2011-12-015

6 Resurseffektivitet – mäts i primärenergi Används för att värdera energiflödet i hela kedjan från kol, olja, vattenkraft och träden i skogen till energi hos kund. Ju lägre siffra, desto effektivare system och desto lägre uttag av jordens knappa resurser. När man använder energi som annars skulle gå förlorad och som inte använder primära energiresurser, till exempel energi ur avfall, industriell spillvärme och restprodukter från skogsindustrin, räcker resurserna längre. 2011-12-016

7 Klimatpåverkan – mäts i koldioxidekvivalenter Klimatpåverkan från utsläpp av koldioxid, men också från växthusgaserna lustgas och metan. Förutom emissioner vid energiomvandlingen på fjärr- eller kraftvärmeverket så redovisas klimatpåverkan från produktion och transporter av det bränsle som används. 2011-12-017

8 Fossilt bränsle Andel fossilt bränsle mäts i kol, olja, gas och fossil del i den el som används i produktionen i förhållande till den totala energitillförseln. 2011-12-018

9 Vill du veta mer: ● Ulrika Jardfelt, VD ulrika.jardfelt@svenskfjarrvarme.se 08-677 27 15 ulrika.jardfelt@svenskfjarrvarme.se ● Charlotta Abrahamsson, miljö och produktionsansvarig charlotta.abrahamsson@svenksfjarrvarme.se 08-677 27 13 charlotta.abrahamsson@svenksfjarrvarme.se ● Catarina Jäderberg, kommunikationsstrateg catarina.jaderberg@svenskfjarrvarme.se 08-677 27 19 catarina.jaderberg@svenskfjarrvarme.se 2011-12-019


Ladda ner ppt "Lokala miljövärden 2010 2011-12-011. Resurseffektivitet: Snitt: 0,28 Viktat medelvärde: 0,29 2011-12-012."

Liknande presentationer


Google-annonser