Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se ”Samverkansmodell före ett hälsosamt åldrande” Lisa Brunzell, regional samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se ”Samverkansmodell före ett hälsosamt åldrande” Lisa Brunzell, regional samordnare."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se ”Samverkansmodell före ett hälsosamt åldrande” Lisa Brunzell, regional samordnare

2 www.regionvarmland.se Regeringsuppdraget, 2010-2013 Syftet är att skapa samverkansformer för att öka förutsättningarna för äldre personer att förbättra hälsan genom hälsocoachning och ett brett utbud av meningsfulla aktiviteter Ge andra landsting och kommuner kunskap och inspiration om hur de tillsammans med den ideella sektorn kan bidra till att personer 60–75 år ska kunna känna välbefinnande, gemenskap och ha ett aktivt och hälsosamt åldrande.

3 www.regionvarmland.se Målgrupp Personer 60–75 år, ”i tredje åldern” Ökad risk för sjukdom utifrån minst ett av följande kriterier: Förhöjt blodsocker Förhöjt blodtryck Ökat bukomfång Mild depression

4 www.regionvarmland.se Vad är samverkansmodell? Bygger på lokal samverkan Syftar till; - att optimera resurser - ge struktur - möjlighet till tydligare kommunikation

5 www.regionvarmland.se Oberoende forskningsbaserad utvärdering Effektutvärdering hälsovariabler, subjektivt och objektivt skattade folkhälsoekonomisk utvärdering Umeå universitet Processutvärdering process- och implementeringseffekt er av försöks- verksamheter med hälsocoacher NHG, Nordic Healthcare Group

6 6 Hur fungerar samverkan utifrån roll? Hur fungerar samverkan i de olika länen? Mycket bra Mycket dåligt Samverkan upplevs fungera bättre idag än vid start och före projektet Totalt har samverkan förbättrats från ett genomsnitt på 3,1 till 3,4 Data: Medelvärde av svaren ”bättre samverkan än före projektet och ny samverkan med ideell sektor”

7 7 Dessa är vedertagna förutsättningar för god samverkan Enkätsvar vid försöksverksamhetens start, okt 2011Enkätsvar efter ett år, okt 2012 Data: Andel av svaren

8 www.regionvarmland.se Effektutvärdering- exempel på delresultat från 6-månadersuppföljningen, alla län UtfallsmåttBaseline, 0 månaderSex månader Interventions grupp Kontrollgrupp Interventions grupp Kontrollgrupp Systoliskt BT140 133135 Diastoliskt BT80 HbA1c38 Midjemått989796 Gångtest480470522520 EQ5D-VAS80 8385 MADRS4433

9 www.regionvarmland.se Vägledningen Seniorguiden Nationell vägledning och plattform som samlar kunskap och ger inspiration för att främja ett hälsosamt åldrande www.fhi.se/Seniorguiden.se

10 www.regionvarmland.se Lisa.brunzell@regionvarmland.se 054- 701 11 30


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se ”Samverkansmodell före ett hälsosamt åldrande” Lisa Brunzell, regional samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser