Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

+ The Agile Supply Chain -Competing in Volatile Markets By: Martin Christopher Petra Carlsson Emelie Hansson Zerina Mackovic Elsa Martinsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "+ The Agile Supply Chain -Competing in Volatile Markets By: Martin Christopher Petra Carlsson Emelie Hansson Zerina Mackovic Elsa Martinsson."— Presentationens avskrift:

1 + The Agile Supply Chain -Competing in Volatile Markets By: Martin Christopher Petra Carlsson Emelie Hansson Zerina Mackovic Elsa Martinsson

2 + Inledning Turbulenta och volatila marknader Hög konkurrens Oförutsägbar efterfrågan Kortare livscyklar Omstrukturering av supply chain Agility - nyckeln till överlevnad i en dynamisk värld

3 + Vad är Agility? Omfattar organisationsstruktur, informationssystem, logistikprocesser och tankesätt Agility – flexibilitet som utgångspunkt för hela organisationens sätt att arbeta. Agility är inte detsamma som Lean

4 + Vad är Agility? När lämpar sig Agility och när lämpar sig Lean? Tre kritiska dimensioner Variation Föränderlighet Volym Bild: Christopher, Martin (2000), "The Agile Supply Chain Competing in Volatile Markets“, Industrial Marketing Management

5 + Vägen till Agility Faktorer för agility Market sensitive Virtual Process integration Network based Hybrid strategi Agility och Lean (ex. ZARA) Bild: Christopher, Martin (2000), "The Agile Supply Chain Competing in Volatile Markets“, Industrial Marketing Management

6 + De-coupling point “Push” möter “Pull” Postponement Bild: Christopher, Martin (2000), "The Agile Supply Chain Competing in Volatile Markets“, Industrial Marketing Management

7 + Leverantörsrelationer Leverantörsrelationer - en avgörande faktor Nära relationer Få utvalda leverantörer Hög nivå av informationstransparens Hög grad av sammankoppling

8 + Hinder Produktkomplexitet Företag ökar i storlek Utökar sina marknader Struktureringskomplexitet Hur man organiserar Hur managementprocessen ser ut

9 + Slutsats Vikten av logistik och SCM Marknaderna mer dynamiska och efterfrågan mer volatil och oförutsägbar Agility - rustar företag för osäkerhet

10 + Våra synpunkter Nytta kontra kostnad Inte lämpligt på alla marknader Vikten av nära relation till leverantör, men vikten av nära relation till kund?

11 + Diskussionsfrågor Hur många av er har hört talas om Agility innan? Varför har Lean blivit så uppmärksammat och inte Agility? På vilken marknad tror ni Agility är bäst lämpad?


Ladda ner ppt "+ The Agile Supply Chain -Competing in Volatile Markets By: Martin Christopher Petra Carlsson Emelie Hansson Zerina Mackovic Elsa Martinsson."

Liknande presentationer


Google-annonser