Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Långsiktig matematiksatsning 2008-2012.  Projektförslaget är baserat på forskningsöversikter och kartläggningar  Varje enhet ska bedriva utvecklingsarbeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Långsiktig matematiksatsning 2008-2012.  Projektförslaget är baserat på forskningsöversikter och kartläggningar  Varje enhet ska bedriva utvecklingsarbeten."— Presentationens avskrift:

1  Långsiktig matematiksatsning 2008-2012.  Projektförslaget är baserat på forskningsöversikter och kartläggningar  Varje enhet ska bedriva utvecklingsarbeten i matematik som dokumenteras och utvärderas under 2009-2012. Alla pedagoger delaktiga.

2  Barn och elever ska i allt högre utsträckning uppleva att matematik är stimulerande och lärorikt.  Barns och elevers tilltro till sin förmåga att lösa matematiska och logiska problem ska öka.  Elevers behov av särskilt stöd i matematik ska minska.  Studieresultaten i matematik ska förbättras.  Elever ska i allt högre utsträckning välja att fördjupa sina matematikkunskaper under gymnasietiden.

3  Sortera  Göra jämförelser  Uppfatta längd, tyngd, volym, tid  Ramsräkna  Se och räkna antal  Upptäcka former  Uppfatta och göra mönster

4 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå stor liten fler mest tung högst lägst bredast tjock tunn ung yngre gammal billig alla hälften dubbelt udda full tom i ovanpå sist under först I början nära upp ner I dag I morgon I förrgår ofta då

5  Pröva på att använda tal och räkning i olika situationer  Skiljer mellan en och flera  Använder räkneorden tex. ”jag har tusen bilar”  Pekräkna till 5  Uppfattar antal föremål  Kan ramsräkna till 10

6  Vet vilka kläder som behövs  Lägger saker på rätt plats  Kan dela lika  Hämta saker som behövs  Förstår i vilken ordning man tar på sig kläderna  Kan skilja mellan det som har hänt och som ska hända

7  Barns förmåga att lösa matematiska problem vaknar redan i spädbarnsåldern.  Fråga  Undersöka  Utforska  Söka olika lösningar

8  Skiljer på begreppen  Använder ord som beskriver  Följer uppmaningar som innehåller lägesord  Pratar om och jämför storleksförhållanden

9

10 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå ”Matematik finns överallt i vår omvärld, så barn lever i matematikmiljö. Men att leva i den är inte detsamma som att uppfatta och reflektera över den. Barn måste få erövra matematikens värld med andra barn och kunniga vuxna som har kunskap om grundläggande matematik.” Elisabeth Doverborg


Ladda ner ppt " Långsiktig matematiksatsning 2008-2012.  Projektförslaget är baserat på forskningsöversikter och kartläggningar  Varje enhet ska bedriva utvecklingsarbeten."

Liknande presentationer


Google-annonser