Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om kursboken och dess författare Varför studera den yttersta tiden Viktigt att tänka på YouTube-klipp med författaren (http://www.youtube.com/watch?v=wODzqkp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om kursboken och dess författare Varför studera den yttersta tiden Viktigt att tänka på YouTube-klipp med författaren (http://www.youtube.com/watch?v=wODzqkp."— Presentationens avskrift:

1

2 Om kursboken och dess författare Varför studera den yttersta tiden Viktigt att tänka på YouTube-klipp med författaren (http://www.youtube.com/watch?v=wODzqkp yuNE) Förra gången

3 Kategorisering Tecken som har skett Tecken som håller på att ske Tecken som inte har skett Mindre tecken a) sker mycket tidigare än timmen. b) mellersta tecken, har skett och ökar i intensitet Större tecken 10 tecken Drabbar vissa men inte alla. Inte alla platser.

4 Mindre tecken

5 1. Profetens ankomst Sista sändebudet

6 2. Profetens bortgång ”Räkna sex saker innan Timmen: min död…” Efter hans död började förfallet.

7 3. Delandet av månen

8 ”Abdullah ibn Masud sa: ”Medan vi var med Allahs sändebud i Mina delade sig månen mitt itu, en del av den bakom berget och en del framför den. Allahs sändebud sa: ”Vittna om detta!” (Bukhari och Muslim) Stunden närmar sig och månen har rämnat! Men om de [som förnekar sanningen] får se ett tecken, vänder de sig bort och säger: ”Alltid dessa trollkonster!” (Koranen 54:1-2) Fotnoten i ”Koranens budskap”

9 4. Erövringen av Jerusalem Bysantinskt strategiskt fäste Umar ibn al-Khattab 16 h. / 637 e.kr

10 5. Ökning av fitnah ”Skynda er att utföra goda handlingar innan uppkomsten av vild oordning lik delar av kolsvart natt. En person kommer vara troende på morgonen och en förnekar på kvällen eller så kommer han att vara en troende på kvällen och en förnekare under morgonen. Han kommer sälja sin tro för världslig vinning.” (Bukhari och Muslim)

11 5. Ökning av fitnah “Qala rasoolullahi sallalahu ‘alaihi wa sallam: Bada al islamu ghareeban, wa sa ya ‘oodu ghareeban kama bada, fa tooba ‘alal ghurabaa” Islam började som något främmande och den kommer återigen återgå till att vara främmande. Ge därför goda nyheter till främlingarna.”

12 6. Khawarij och extremism ”De kommer att passera igenom islam lik en pil passerar igenom sitt byte.” (Profeten om Dhu’l-Khuwaysirah) ”Vid den yttersta tiden kommer det framträda ett folk som kommer vara unga och dumma. De kommer recitera Koranen men den kommer inte komma längre än deras nyckelben. De kommer citera ord från mäsklighetens bästa män men de kommer träda ut ur islam lik pilen träder igenom bytet.”

13 6. Khawarij och extremism 1.De som begår stora synder är förnekare som kommer vara i helvetet för evigt. 2.De anser att Ali, Muawiyah och många andra följeslagare som accepterade skiljedomen som förnekare. 3.Att göra uppror mot orättvisa härskare.

14 7. Falska profeter och sändebud ”Timmen kommer inte ske förrän trettio bedragare och lögnare framträder. Var och en av dem hävdar sig vara Allahs sändebud.” (Bukhari)

15 Mirza Ghulam Ahmad 1835-1925

16 Elijah Muhammad 1897-1975

17

18 8. Den stora elden i hijaz ”Timmen kommer inte ske förrän en eld framträder i hijaz och som lyser upp nacken på kamelerna i Busra (Horaan i Syrien).” (Bukhari)

19 8. Den stora elden i hijaz Harrat Rahat Abu Shaamah 654 H. / 1256 e.kr 52 dagar Laven nådde 23 km nord södra Medinas flygplats 12 km från Medina 916 m över havsnivå

20 SMS-listan


Ladda ner ppt "Om kursboken och dess författare Varför studera den yttersta tiden Viktigt att tänka på YouTube-klipp med författaren (http://www.youtube.com/watch?v=wODzqkp."

Liknande presentationer


Google-annonser