Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sensory Mechanisms Introduction The end result in sensory physiology is conscious perception – what we sense, percieve. Perception begins in receptor cells.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sensory Mechanisms Introduction The end result in sensory physiology is conscious perception – what we sense, percieve. Perception begins in receptor cells."— Presentationens avskrift:

1 Sensory Mechanisms Introduction The end result in sensory physiology is conscious perception – what we sense, percieve. Perception begins in receptor cells that are sensitive to certain stimuli and where stimuli are converted from one energy to electrical signals. The generated signal is then transmitted through particular sensory pathways to the CNS. Specific neurons both receptor cells and central cells encode certain attributes of perception like location and amplitude. Usually several neurons participate in other attributes, such as modality and temporal aspects. Our final perception is a construct of our brain/cortex Pathways Transduction Mediaperception 4 p. KTH, VT 2002 Bo Rydqvist, Karolinska Institutet, Fysiologi & Farmakologi

2 2 Ögat och Näthinnan Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001 Ögonspegling av höger ögas näthinna Purves et al. Neuroscience 2nd Ed., 2001 Blinda fläcken

3 3 Näthinnan och dess celler Fotoreceptorerna Rosenzweig et al. Biological Psychology, 1999 Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 2001 Näthinnan inehåller: 6-7 milj tappar Ca 125 milj stavar Stavar (Rods): Ljuskänsliga – mycket fotopigment Hög förstärkning Långsamt svar-låg temporal upplösning Tappar (Cones): Lägre känslighet – mindre fotopigment Låg förstärkning Hög temporal upplösning (50-60 Hz)

4 4 Fototransduktionen Rosenzweig et al. Biological Psychology, 1999

5 5 Näthinnans och dess celler – övriga cellelement Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001

6 6 Gangliecellernas receptoriska fält [1] Rydqvist & Swerup 1995

7 7 Gangliecellernas receptoriska fält [2] Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001

8 8 Fotoreceptorerna aktiverar gangliecellrna via bipolarcellerna Purves et al. Neuroscience, 2nd Ed., 2001

9 9 Machlinjer och lateral inhibition Rosenzweig et al. Biological Psychology, 1999

10 10 Synbanorna Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001

11 11 Synbanorna Visuella cortex hos människa Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001 Purves et al. Neuroscience 2nd Ed., 2001 80% P cells. Tätast i fovean. Färgkänsliga. Tappar input. Kontrastkänslighet låg. Temporal upplösning 30 Hz M-celler ca 50 Hz.

12 12 Experiment för registrering av receptoriska fält för cortikala celler Purves et al. Neuroscience 2nd Ed., 2001

13 13 De receptoriska fälten är spaltformiga i den primära visuella cortex (V1) Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001

14 14 Hur cortex kompletterar bilden Betrakta först det övre korset med vänster öga så att cirkeln försvinner. Flytta sedan blicken till det nedre korset. Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001

15 15 Neuron med samma typ av receptoriska fält är organiserade i kolumner Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science,4th Ed.,2001 Purves et al. Neuroscience 2nd Ed., 2001 Blobs som innehåller färg- Känsliga neuron.

16 16 ”Parallel processing” av olika informationsdelar av bilder Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001 Funktioner eller Modaliteter: Form Färg Djup Rörelse

17 17 Svar på olika stimuli för ett neuron i nedre temporala syncortex Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001

18 18 Två teorier för hur vår visuella bild skapas Gazzaniga, Ivry, Mangun. Cognitive neuroscience. Norton 1998.

19 19 Illusioner Hämtade från: D. D. Hoffman, Visual Intelligence, W.W. Norton & Co., 1998

20 20 A neuron in V2 respond to an illusory edge (contour) Kandel, Schwartz, Jesell. Principles of neural science, 4th Ed., 2001

21 21 Färgseende De receptoriska fälten för gangliecellerna hos primater har två concentriska områden som svarar på antagonistiska färger: exv ett center och ett antagonistiskt ”surround”. Observera skillnaden mellan P och M celler. Kortikal färg- representation

22 22 Referenslitteratur: Kandel, E Schwartz,JH Jesell. TM. Principles of neural science, 4th Ed., McGraw Hill, New York, 2001 Purves et al. Neuroscience, 2nd Ed., Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, 2001 Rosenzweig, MR, Leiman, AL, Breedlove, SM.. Biological Psychology, 2nd Ed., Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, 1999. Gazzaniga, MS, Ivry, RB, Mangun, GR. Cognitive neuroscience. The biology of the mind. WW Norton & Co, New York, 1998. D. D. Hoffman, Visual Intelligence, W.W. Norton & Co., New York, 1998


Ladda ner ppt "Sensory Mechanisms Introduction The end result in sensory physiology is conscious perception – what we sense, percieve. Perception begins in receptor cells."

Liknande presentationer


Google-annonser