Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."— Presentationens avskrift:

1 (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my feet" http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c

2 Välkomna – Marhaba bikoum

3 Nabil Al Fakir

4 Madeleine Eriksson

5 Kontraster

6 Förändring ?

7 Yttrandefrihet Regler

8 Öppen atmosfär & dialog

9

10 09:45

11 Kapitelindelning 1 Kultur och Tvärkulturell kompetens 2 Kulturella Dimensioner 3 Den syriska Kulturen 4 Integrationsresan

12 Kultur & Tvärkulturell kompetens - Definition kultur - Tvärkulturell Kompetens

13 Definition kultur

14 14 Kultur är en evig och livslång programmering av tankar, känslor och beteenden Software of the mind (Hofstede)

15 15 Programmeringen börjar: Familjen, Grannarna, Skolan, Ungdomsgrupper, Arbets- platsen, Samhället...

16 16 KULTURER VARIERAR: Land Region Religion Generation Företag Yrke Bostadsområden

17 Beteende Attityder & Normer Värderingar Uppfattning Vad jag känner Vad jag tänker Lätt att se The Cultural Iceberg Vad jag gör 10 %

18 När en kultur är lyckad blir våra värderingar normer. 18 Tar tid.

19 Tvärkulturell Kompetens

20 En kontinuerlig process som ger oss förståelse: 1) vår egen och andras kulturella bakgrund 2) varför andra personer handlar som de gör

21 Lärandeprocess 7 steg Introduktion Lär dig mer Testa Feedback Reflektion & justering Genomförande

22 Steg 1 Rädsla

23 Eftersom prövningen av våra värderingar överlåtits till andra har vi ingen kontroll över den egna värderingsprocessen och känner oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts

24 Vår rädsla för det okända

25 Byt rädslan för det okända mot nyfikenhet

26 Steg 2 Mentalisering

27 Att förstå sig själv är att förstå andra 27

28 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp www.bikupan.s e

29 www.bikupan.s e http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp TRADITIONELLA VÄRDERINGAR: religionen är viktig, starka familjeband, accepterar makt, emot abort, skilsmässa, dödshjälp och självmord. SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR : Tvärtom traditionella värderingar ÖVERLEVNADS VÄRDERINGAR: Fokuserar ekonomisk och fysisk säkerhet. Låg tolerans och förtroendenivå. INDIVIDUELLA VÄRDERINGAR: Prioriterar miljö frågor, växande tolerans för invandrare, homosexuella, och andra jämställhetsfrågor. Efterfrågar större del i beslutstagande och politiska frågor

30 Traditionella värderingar Sekulära/Rationell I ndividuella värderingar Överlevnadsvärderinga r

31 Steg 3 Karaktär

32 Vår personlighet influerar vår kapacitet att förstå andras kultur 32

33 Personlighets faktorer 8/3/2011  Intresse i andra  Utåtriktad  Medvetenhet  Självkännedom  Anpassningsförmåga  Social kompetens  Respektfull  Empati och förståelse  Motivation  F lexibilitet 11:45

34 Steg 4 Perspektiv

35 Var är Sverige ?

36

37

38

39

40 Varför ska norr alltid vara uppåt ?

41

42 Steg 5 Etik

43 Din eller min kultur?

44 Finns inte Bara olika

45 Steg 6 Kunskap

46 Kunskaps inhämtning

47 Steg 7 Kommunikation

48 KOMMUNIKATION normer/värderingar ENDAST 7 %

49 Hög & Låg kontext kulturer

50 Få ord som väljs med omsorg Exakt, tydligt och rakt budskap Säger det man menar Mål = skicka meddelanden, utbyta information, fakta och åsikter Skrivet & talat ord är viktigast Icke verbala aspekter är mindre viktiga - Svårt läsa kroppsspråk Står längre ifrån varandra Nyanserade, indirekta och subtila ord Kontextuella ledtrådar Se bakom orden - lyssna,tolka LågHög Mål = bygga långa relationer med starka band som gör att man förstår varandra Icke verbalt är viktigt - Kroppsspråket, situationen, relationen, sammanhang … Space - står nära varandra 10:05

51 3 av 5 Kulturella Dimensioner - Makt - Individualism - Osäkerhetsundvikande

52 Individualism Osäkerhets- undvikande Maskulint Tidsperspektiv Maktdistans

53

54 Country PDI IDV UAI Arab världen 80 Sverige 31 OBS! olika länder inom Arabvärlden har olika index

55 - Man förväntar sig orättvisa - Föräldrar förväntar sig lydnad/lögnen - Elever respekterar lärare - Hierarkiska organisation/diktatur - Manuellt arbete lägre status - Hög korruptionsnivå/ myndighetskontakt - Makt = kontakter, familj & tradition - Ålder = respekt - Känner sig osäkra på varandra - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika - Elever och lärare jämlika - Platta organisationer - Manuellt arbete lika status - Oftast låg korruption - Makt = kunnighet & position - Ålder - Litar på varandra PDI 0 (31) 100 (80)

56 Individualism

57 Induvidualistiskt vs Kollektivt samhälle Staten är ditt ryggstöd Mina tillgångar är mina Vänskap är viktigt Inga kriterier för framtida make(a) Extroverta individer Högre mänskliga rättigheter Förväntas ha egen åsikt Familjen är ditt ryggstöd Jag delar med min familj Vänskap kan undvaras En brud ska vara ung och maken rik Introverta individer Lägre mänskliga rättigheter Åsikter är bestämda av gruppen

58 Country PDI IDV UAI Arabvärlden 80 38 Sverige 31 71 OBS! olika länder inom Arabvärlden har olika index

59 Osäkerhets- undvikande

60 Låg UAI Hög UAI Osäkerhet = normalt Hög stress tolerans Inga regler kring ”smuts” & tabu Osäkerhet är ett hot Låg stress tolerans Strikta regler kring ”smuts” & tabu Mindre oro kring hälsa Fler hjärtattacker Annorlunda är spännande Kreativitet & innovationer Oro för hälsa Färre hjärtattacker Annorlunda är farligt Avsaknad av kreativitet Öppen struktur i skolan Läraren kan säga ” jag vet inte” Läraren involverar föräldrarna Strukturera inlärningssituation En Läraren har alla svar Läraren informerar föräldrarna

61 Country PDI IDV UAI Arabvärlden 80 38 68 Sverige 31 71 29 OBS! olika länder inom Arabvärlden har olika index

62 https://www.youtube.com/watch?v=S5wDVA9gDx g

63 Stad vs landsbygd Kvinnans roll i Syrien Myndighetskontakt Den syriska Kulturen

64 Stad landsbygd - Klädsel - Ekonomisk situation - Utbildningsnivå - Religiösa & kulturella minoriteter

65 Burka och slöjan Stad & Landsbygd

66 Ekonomisk situation

67 Utbildningsnivå Stad & Landsbygd

68 Religiösa och kulturella minoriteter Stad & Landsbygd

69 Kvinnans roll Syrien - Familjen - Samhället - Utbildning

70 Val av make Arbetsfördelning i familjen Barnuppfostran Nå familjen via kvinnan Kvinnans roll i Familjen

71 Arbete Inflytande Makt Kvinnans roll i samhället

72 Kvinnan & utbildning Kvinnan och utbildning

73 Myndighetskontakt - Pengar - Relationer - Flexibilitet - Papper före dator - Tar tid - Förtroende för myndigheter ?

74 Medborgarnas kontakt med myndigheter och myndigheternas kontakt med medborgarna Pengar och relationer avgör

75 Integrationsresan - U-kurvan - Nabils möte med den svenska kulturen

76 U-kurvan

77 Isolering, ångest, depression, förvirring Lättupprörd, okontrollerade känsloutbrott Ensam och anonym Missförstådd av alla Bristande koncentrationsförmåga Negativa attityder mot svenskar Negativa vanor ökar Familjegräl – Barnen i obalans Extremism Anpassning Integration

78 Integrationsresan

79 Att lyckas förändra något Motivationen och viljan till förändring minskar över tid om vi inte upplever någon vinst, vi sörjer det vi förlorar.

80 Integrationsresan

81 Lagom Experttänkande Klara sig själv Göra rätt för sig Slippa trängas Vaktar sina ord – överväger Svårt med medmänskliga relationer Arbetet kommer först Hur Nabil upplevde den svenska kulturen

82 Arbetsliv – privatliv Saklighet – känslor Teori – praktik – (validering) Stark känsla för jämlikhet Borde, måste, skulle

83 83 xenaconsulting.se

84 84 https://www.youtube.com/watch?v=0NOmReb5iC I Ha en bra dag!


Ladda ner ppt "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."

Liknande presentationer


Google-annonser