Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagerplanering Johann Packendorff. A definition of inventory planning and control Supply of products and services The operation’s resources Demand for.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagerplanering Johann Packendorff. A definition of inventory planning and control Supply of products and services The operation’s resources Demand for."— Presentationens avskrift:

1 Lagerplanering Johann Packendorff

2 A definition of inventory planning and control Supply of products and services The operation’s resources Demand for products and services The operation’s customers INVENTORY PLANNING AND CONTROL Compensating for the differences in timing between the supply and demand of material resources

3 Inventory is created to compensate for the differences in timing between supply and demand Input process Output process Inventory Rate of demand from output process Rate of supply from input process

4 Lager / inventory = den upplagrade ackumuleringen av materiella resurser i ett resursomvandlingssystem Upplagrade resurser ger oss möjlighet att lösa resursomvandlingsuppgifter med hög hastighet (speed) och flexibilitet. På det viset kan systemets tillförlitlighet (dependability) och kvalitet ökas. Frågan är vilka konsekvenserna är för våra kostnader.

5 Lager finns i alla steg av ett produktionssystem! Mottaget gods Råvarulager Komponentlager Mellanlager (t ex ställage och ämnesbuffertar) Köer Under transport Färdigvarulager Butiksutställda varor

6 Teoretiska lagertyper Buffer inventory/safety inventory (säkerställer kontinuerlig drift) Cycle inventory (säkerställer leveranser mellan produktionsserier) De-coupling inventory (buffert som tillåter att olika delar av produktionssystemet kan optimeras var för sig) Anticipation inventory (buffert för säsongsvariationer) Pipeline inventory (material under distribution till specifik kund)

7 Cycle inventory in a bakery Inventory level Deliver A Deliver B Deliver C Deliver A Produce A Produce B Produce C Produce A Produce B Produce C Deliver B Deliver C Time

8 Fördelar med lager Kvalitet (mognad, marknadstillfällen) Hastighet (stödjer låg genomloppstid) Tillförlitlighet (säkerställer att produktion och leverans kan ske som planerat) Flexibilitet (lättare att hantera säsongsvariationer, kunderna kan bestämma sig sent i processen) Kostnad (skalfördelar i inköp, möjliggör stora serier)

9 Nackdelar Obsolesens Inkurans ”Svarta hålet” Säkerhetsrisker Tar plats Effektiv lagerhantering kostar pengar! …och så naturligtvis kapitalbindningen…

10 Single-stage inventory system Stock Sales operation Suppliers Central depot Distribution Local distribution point Sales operation e.g. Local retail store e.g. Automotive parts distributor (a)Two-stage inventory system (b)

11 Input Stock Stage 1 Suppliers Multi-stage inventory system (c) Stage 2 Stage 3 WIP Finished goods stock e.g. Television manufacturer WIP = PiA

12 Multi-echelon inventory system(d) Yarn producers Cloth manufacturers Garment manufacturers Regional warehouses Retail stores

13 Praktisk lagerhantering - en fråga om optimal lagringsvolym

14 Lagerkostnader Ordersärkostnad Stororderrabatter Bristsärkostnad Kapitalbindningskostnad Lagringskostnad Obsolesenskostnad Ineffektivitetskostnad

15 Inventory profiles chart the variation in inventory level Order quantity Q Time Instantaneous deliveries at a rate ofper period DQDQ QDQD Inventory level Steady and predictable demand (D) Slope = demand rate Average inventory Q2Q2 =

16 The re-order point 400 300 200 100 Inventory level 0 012345678 Re-order level Re-order point Time Demand (D) = 100 items per week Order lead time

17 Safety stock(s) helps to avoid stock-outs when demand and/or order lead times are uncertain d2d2 d1d1 Re-order level (ROL) Inventory level S Q Time t1t1 t2t2 Distribution of lead-time usage

18 Two alternative inventory plans with different order quantities (Q) Time Inventory level Plan B Plan A Q = 400 Demand (D) = 1000 items per year Average inventory for plan A = 200 Average inventory for plan B = 50 Q = 100 0.1 yr 0.4 yr 100 400

19 Optimal orderkvantitet - kostnader

20

21

22 Ekonomisk orderkvantitet

23 400 350 300 250 200 150 100 50 400 350 300 250 200 150 100 50 Order quantity Costs Economic order quantity (EOQ) Total costs Holding costs Order costs Traditional view of inventory-related costs

24 40 0 Original holding costs Original total costs Revised holding costs Revised total costs 400 350 300 250 200 150 100 50 400 350 300 250 200 150 100 50 Order quantity Costs Order costs Original EOQ Revised EOQ If the true costs of stock holding are taken, the economic order quantity, the real EOQ, is much smaller

25 400 350 300 250 200 150 100 50 400 350 300 25 0 200 150 100 50 Order quantity Costs Original holding costs Original total costs Revised holding costs Revised total costs Revised order costs Original EOQ Revised EOQ Original order costs Reducing the cost of ordering (or changeover) can reduce the EOQ further

26 Inventory classifications and measures Class A items - the 20% or so of high- value items which account for around 80% of the total stock value Class B items - the next 30% or so of medium-value items which account for around 10% of the total stock value Class C items - the remaining 50% or so of low-value items which account for around the last 10% of the total stock value (volymvärdeanalys)

27 Lagringsvolym och partiformning

28 Two alternative inventory plans with different order quantities (Q) Time Inventory level Plan B Plan A Q = 400 Demand (D) = 1000 items per year Average inventory for plan A = 200 Average inventory for plan B = 50 Q = 100 0.1 yr 0.4 yr 100 400

29 Partiformning: Hur mycket skall vi producera i taget?

30 Traditionell logik Ställarbetet är konstant Lagerhållningskostnaderna är små Bristsärkostnaderna är avsevärda = > stora serier!!! Dvs. ställarbetet kan slås ut på så många producerade enheter som möjligt! AB Plan A (genomsnittslager 200 enheter)

31 Ny logik Ställarbetet kan och skall minimeras! Lagerhållningskostnaden är avsevärd! Bristsärkostnader beror mer på långsam kundorderstyrning än bristen på FVL => Optimal partistorlek är 1 enhet! AB Plan A ABAB Plan B (genomsnittslager 50 enheter)

32 Slutsatser Traditionell syn Lager behövs! Lagerplanering är ett administrativt problem Lagerkostnaden är en funktion av direkta order- och styckkostnader Lagerkostnaden är ett från den övriga verksamheten avgränsat optimeringsproblem Ny syn Lager behövs – i undantagsfall Lagerplanering är ett strategiskt problem Lagerkostnaden är en funktion av de totala kostnaderna för allt som inte är bearbetningstid Lagerfilosofin påverkar den övriga organisationen och dess inställning till effektivitet


Ladda ner ppt "Lagerplanering Johann Packendorff. A definition of inventory planning and control Supply of products and services The operation’s resources Demand for."

Liknande presentationer


Google-annonser