Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagerplanering Johann Packendorff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagerplanering Johann Packendorff."— Presentationens avskrift:

1 Lagerplanering Johann Packendorff

2 A definition of inventory planning and control
Supply of products and services Demand for products and services INVENTORY PLANNING AND CONTROL Compensating for the differences in timing between the supply and demand of material resources The operation’s resources The operation’s customers

3 Rate of demand from output process Rate of supply from input process
Inventory is created to compensate for the differences in timing between supply and demand Input process Output process Inventory Rate of demand from output process Rate of supply from input process

4 Lager / inventory = den upplagrade ackumuleringen av materiella resurser i ett resursomvandlingssystem Upplagrade resurser ger oss möjlighet att lösa resursomvandlingsuppgifter med hög hastighet (speed) och flexibilitet. På det viset kan systemets tillförlitlighet (dependability) och kvalitet ökas. Frågan är vilka konsekvenserna är för våra kostnader.

5 Lager finns i alla steg av ett produktionssystem!
Mottaget gods Råvarulager Komponentlager Mellanlager (t ex ställage och ämnesbuffertar) Köer Under transport Färdigvarulager Butiksutställda varor

6 Teoretiska lagertyper
Buffer inventory/safety inventory (säkerställer kontinuerlig drift) Cycle inventory (säkerställer leveranser mellan produktionsserier) De-coupling inventory (buffert som tillåter att olika delar av produktionssystemet kan optimeras var för sig) Anticipation inventory (buffert för säsongsvariationer) Pipeline inventory (material under distribution till specifik kund)

7 Cycle inventory in a bakery
Produce A Produce B Produce C Produce A Produce B Produce C Deliver A Deliver B Deliver C Deliver A Deliver B Deliver C Inventory level Time

8 Fördelar med lager Kvalitet (mognad, marknadstillfällen)
Hastighet (stödjer låg genomloppstid) Tillförlitlighet (säkerställer att produktion och leverans kan ske som planerat) Flexibilitet (lättare att hantera säsongsvariationer, kunderna kan bestämma sig sent i processen) Kostnad (skalfördelar i inköp, möjliggör stora serier)

9 Nackdelar Obsolesens Inkurans ”Svarta hålet” Säkerhetsrisker Tar plats
Effektiv lagerhantering kostar pengar! …och så naturligtvis kapitalbindningen…

10 Local distribution point e.g. Automotive parts distributor
Single-stage inventory system (b) Two-stage inventory system Stock Sales operation Central depot Distribution Local distribution point Sales operation Suppliers Suppliers e.g. Local retail store e.g. Automotive parts distributor

11 Multi-stage inventory system
(c) Multi-stage inventory system Input Stock Stage 1 WIP Stage 2 WIP Stage 3 Finished goods stock Suppliers e.g. Television manufacturer WIP = PiA

12 Garment manufacturers
(d) Multi-echelon inventory system Garment manufacturers Cloth manufacturers Regional warehouses Yarn producers Retail stores

13 Praktisk lagerhantering - en fråga om optimal lagringsvolym

14 Lagerkostnader Ordersärkostnad Stororderrabatter Bristsärkostnad
Kapitalbindningskostnad Lagringskostnad Obsolesenskostnad Ineffektivitetskostnad

15 Inventory profiles chart the variation in inventory level
Order quantity Q Steady and predictable demand (D) Slope = demand rate Average inventory = Q 2 Inventory level Q D Time Instantaneous deliveries at a rate of D Q per period

16 The re-order point Demand (D) = 100 items per week 400 Re-order level
300 Re-order point Inventory level 200 100 1 2 3 4 5 6 7 8 Time Order lead time

17 Distribution of lead-time usage
Safety stock(s) helps to avoid stock-outs when demand and/or order lead times are uncertain Re-order level (ROL) Distribution of lead-time usage Q Inventory level d1 d2 S t1 t2 Time

18 Two alternative inventory plans with different order quantities (Q)
Demand (D) = 1000 items per year 400 Plan A Q = 400 Inventory level Average inventory for plan A = 200 Plan B Average inventory for plan B = 50 Q = 100 100 Time 0.1 yr 0.4 yr

19 Optimal orderkvantitet - kostnader

20 Optimal orderkvantitet - kostnader

21 Optimal orderkvantitet - kostnader

22 Ekonomisk orderkvantitet

23 Traditional view of inventory-related costs
400 350 300 250 200 150 100 50 Order quantity Costs Economic order quantity (EOQ) Total costs Holding costs Order costs

24 Original holding costs
If the true costs of stock holding are taken, the economic order quantity, the real EOQ, is much smaller 400 Original holding costs Original total costs Revised holding costs Revised total costs 350 300 250 200 150 100 50 Order quantity Costs Order costs Original EOQ Revised EOQ

25 Original holding costs
Reducing the cost of ordering (or changeover) can reduce the EOQ further 400 350 300 250 200 150 100 50 Order quantity Costs Original holding costs Original total costs Revised holding costs Revised total costs Revised order costs Original EOQ Revised EOQ Original order costs

26 Inventory classifications and measures
Class B items - the next 30% or so of medium-value Class A items - the items which 20% or so of high- account for around value items which 10% of the total account for around stock value 80% of the total stock value Class C items - the remaining 50% or so of low-value items which account for around the last 10% of the total stock value (volymvärdeanalys)

27 Lagringsvolym och partiformning

28 Two alternative inventory plans with different order quantities (Q)
Demand (D) = 1000 items per year 400 Plan A Q = 400 Inventory level Average inventory for plan A = 200 Plan B Average inventory for plan B = 50 Q = 100 100 Time 0.1 yr 0.4 yr

29 Partiformning: Hur mycket skall vi producera i taget?

30 Plan A (genomsnittslager 200 enheter)
Traditionell logik Ställarbetet är konstant Lagerhållningskostnaderna är små Bristsärkostnaderna är avsevärda = > stora serier!!! Dvs. ställarbetet kan slås ut på så många producerade enheter som möjligt! Plan A (genomsnittslager 200 enheter) A B

31 Ny logik Ställarbetet kan och skall minimeras!
Lagerhållningskostnaden är avsevärd! Bristsärkostnader beror mer på långsam kundorderstyrning än bristen på FVL => Optimal partistorlek är 1 enhet! Plan A A B Plan B (genomsnittslager 50 enheter) A B A B

32 Slutsatser Traditionell syn Lager behövs!
Lagerplanering är ett administrativt problem Lagerkostnaden är en funktion av direkta order- och styckkostnader Lagerkostnaden är ett från den övriga verksamheten avgränsat optimeringsproblem Ny syn Lager behövs – i undantagsfall Lagerplanering är ett strategiskt problem Lagerkostnaden är en funktion av de totala kostnaderna för allt som inte är bearbetningstid Lagerfilosofin påverkar den övriga organisationen och dess inställning till effektivitet


Ladda ner ppt "Lagerplanering Johann Packendorff."

Liknande presentationer


Google-annonser