Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Strukturstöd till kandidatländerna stöd under föranslutningsperioden fr.o.m. år 2000: 1 miljard.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Strukturstöd till kandidatländerna stöd under föranslutningsperioden fr.o.m. år 2000: 1 miljard."— Presentationens avskrift:

1 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Strukturstöd till kandidatländerna stöd under föranslutningsperioden fr.o.m. år 2000: 1 miljard euro per år - ISPA Phare-programmet får därmed en ändrad inriktning

2 EU-Regional Policy Structural actions Agenda ISPA - Instrumentet för strukturpolitik inför anslutningen syftet är att förbereda de central- och östeuropeiska länderna för fullt medlemskap genom att bl. a. - bygga ut transportleder och förbättra miljöskyddet - ge dessa länder en möjlighet att sätta sig in i EU:s förfaranden och rutiner omfattar: till en början de 10 central- och östeuropeiska kandidatländerna; justering i takt med ländernas anslutning

3 EU-Regional Policy Structural actions Agenda ISPA - verksamheter bedrivs i projektform måste omfatta minst 5 miljoner euro projekturval på grundval av - partnerskap inför anslutningen - nationella program för att införliva EU:s lagstiftning strategier på transport- och miljöområdet

4 EU-Regional Policy Structural actions Agenda ISPA - Finansiering Kommissionen fattar beslut om en vägledande fördelning på grundval av befolkning BNP per capita (köpkraftsparitet) yta

5 EU-Regional Policy Structural actions Agenda ISPA - Verksamhetsområden Åtgärder på miljöområdet för att uppfylla - kraven i EU:s lagstiftning - målen för partnerskapen inför anslutning Åtgärder beträffande transportinfrastrukturer för att främja - en hållbar rörlighet - ett antal stora och viktiga transportleder dels till EU, dels mellan kandidatländerna sammankoppling och samdrift av nationella nät

6 EU-Regional Policy Structural actions Agenda ISPA - Stödnivåer  upp till 75 % av offentliga eller motsvarande utgifter (i undantagsfall upp till 85 %) stödnivån sänks på grundval av - tillgång till annan medfinansiering - intäkter som skapas principen om att förorenaren skall betala

7 EU-Regional Policy Structural actions Agenda ISPA - Finansiell förvaltning Avdelning IX i budgetförordningen (bistånd till tredje land) tillämpas Finansieringsöverenskommelse mellan kommissionen och det stödmottagande landet Villkorlighet: bestämmelser om hur stöd kan dras in

8 EU-Regional Policy Structural actions Agenda ISPA - Förvaltningskommitté Bestående av: Företrädare för medlemsstaterna; ordförande är en företrädare för kommissionen Europeiska investeringsbanken (EIB); får inte rösta Särskilda kommittéer kan utses för stora och viktiga projekt Rådgivande funktion


Ladda ner ppt "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Strukturstöd till kandidatländerna stöd under föranslutningsperioden fr.o.m. år 2000: 1 miljard."

Liknande presentationer


Google-annonser