Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Margareta Örtegren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Margareta Örtegren."— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Margareta Örtegren

2 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Twelve2

3 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Twelve3 Smältpunkt och kokpunkt för ogrenade kolväten ökar med molmassan

4 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Thirteen4 Struktur för alkaner, alkener, alkyner

5 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Thirteen5 Alkener: Cis-transisomeri: ex. Butan, C 4 H 8

6 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Thirteen6 Markovnikov’s regel: När HX adderas till en alken, kommer H att binda till den kolatom som redan har flest H, och X binder till den kolatom som har minst antal H.

7 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Thirteen7 I första steget, försvinner två elektroner från dubbelbindningen och bildar en C-H bindning. En positiv jon; karbokatjon bildas. I nästa steg använder Br - två elektroner för att bilda en bindning till karbokatjonen.

8 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Fourteen8 14.1 Alkoholer, fenoler och etrar En alkohol har en –OH bunden till en alkyl grupp En fenol har en –OH bunden till en aromatisk ring En eter har en O bunden till två organiska grupper. Etanol

9 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Fourteen9 Etanol, dimetyleter och propan har ungefär samma molmassa, ändå är kokpunkten för etanol mer än 100° högre än för de andra två. Den höga kokpunkten för etanol beror på ……..

10 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Fourteen10 Alkoholer med 2 eller fler –OH grupper kan bilda mer än en vätebindning. De har högre kokpunkt och är mer vattenlösliga än liknande alkoholer med en –OH grupp.

11 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Fourteen11 Tioler (R-SH) reagerar med milda oxidationsmedel och bildar disulfider (R-S-S-R). Den motsatta reaktionen (R-S-S-R  2R-SH)sker när en disulfid behandlas med reduktionsmedel. Hår har många S-S och –SH grupper. När hår permanentas bryts en del disulfidbindningar och nya skapas, vilket gör håret lockigt.


Ladda ner ppt "Organisk kemi Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Margareta Örtegren."

Liknande presentationer


Google-annonser