Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CWG 2007 Livsmiljön som hälsoresurs Välfärdssamhället som hälsofrämjande arena Utbildningsprogrammet i hälsofrämjande Maj 2007 / cwg Equal opportunities.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CWG 2007 Livsmiljön som hälsoresurs Välfärdssamhället som hälsofrämjande arena Utbildningsprogrammet i hälsofrämjande Maj 2007 / cwg Equal opportunities."— Presentationens avskrift:

1 CWG 2007 Livsmiljön som hälsoresurs Välfärdssamhället som hälsofrämjande arena Utbildningsprogrammet i hälsofrämjande Maj 2007 / cwg Equal opportunities for a better life? Faktorer i fysiska livsmiljön som påverkar välfärd och hälsa: - Luft och vattenkvalitet - Bullerfrihet - Säkerhet i och utanför hemmet, på arbetsplatsen - Trivsel - Trafik - Klimatförändringar

2 CWG 2007 Hälsofrämjande faktorer i livsmiljön  Känsla av trygghet  Delaktighet och sociala kontakter  Trivsam miljö  Funktionell miljö som möjliggör vardagsmotion

3 CWG 2007 Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) Hälsokomponenter och hälsorelaterade domäner av välbefinnande  Anger domäner för en person med en given hälsobetingelse – vad kan en person göra  Positiva/neutrala grundbegrepp  Bio psykosocial modell  Kroppsliga, personliga och sociala perspektiv: 1. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer 2. aktiviteter och delaktighet  Kontextuella faktorer 1. omgivningsfaktorer 2. personliga faktorer

4 CWG 2007 ICF Klassifikation av hälsokomponenter Hälsotillstånd Kroppsfunktion Aktivitet Delaktighet Omgivnings- Personliga faktorer faktorer

5 CWG 2007

6

7

8

9

10

11 Fysisk träning  Enligt undersökning 3 timmars fysisk träning i veckan minskar depression, ångest, cynism, stress  Enligt undersökning de som tränar 2 ggr/veckan har bättre ”känsla av sammanhang”  Flera studier visar att det finns samband mellan träning och minskad ångest och minskad typ A-beteende  10 veckors aerobiskt träning 4 ggr/veckan resulterade i en bättre förmåga att hantera och klara stress

12 CWG 2007 Rörelse – fysisk aktivitet - motion  Rörelsen har ett grundläggande värde för människan. Den bejakar individen, bekräftar individens existens och relateras till reflektion över meningen med livet. (Naturlig rörelse – naturen)  Rörelsen är relaterad till en mångdimensionell syn på hälsa och förknippas med både friskhet, sundhet och välbefinnande. (Hälsomotiv, -resurs, mål och medel) Cwg 2002

13 CWG 2007 Livsmiljö – fysiska faktorer  Befolkningsstrukturen, specifika målgrupper– barn och ungdomar, procentuella andelen äldre, handikappade livsstil, delaktighet, ensamhet, funktionell design – design for all  Livsstilsförändringar samband mellan fysisk miljö, hälsa och välfärd - Klimat - Trafik - Fuktighetsskador - Fysisk aktivitet - Olycksfall - Cancer allergi astma - Kost (ex godisautomater) Aromaa A, Huttunen J, Kskinen S, teperi J toim 2005.Suomalaisten terveys.Duodecim.Stakes. KTL.


Ladda ner ppt "CWG 2007 Livsmiljön som hälsoresurs Välfärdssamhället som hälsofrämjande arena Utbildningsprogrammet i hälsofrämjande Maj 2007 / cwg Equal opportunities."

Liknande presentationer


Google-annonser