Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Valter Lindström 0708523336.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Valter Lindström 0708523336."— Presentationens avskrift:

1 Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Valter Lindström Valter.lindstrom@vgregion.se 0708523336

2 Beredskapsmaterial RF Finns det också hot och trakasserier Därför måste vi ha ett system som skapar trygghet för förtroendevalda och demokratin Där det finns makt

3 Beredskapsmaterial RF Egen riskbedömning …. Bilden av pågående debatt Sociala medier Arbetsplatsen Boendemiljö Resor Men - Vad kan du göra själv– några tips

4 Beredskapsmaterial RF När debatten lämnar sakfrågan ! -Media -Facebook -Twitter -osv Vad ska du vara vaksam på ?

5 Beredskapsmaterial RF Fundera på vad lägger ut på nätet Skriv inte vart du ska, utan vart du har varit Skriv aldrig om andra (förtroendevalda, barn, närstående, hus, bil) Tänk på att foton kan vara koordinat-taggade Koppla bort plats-tjänster på telefonen och läsplattan Sociala medier

6 Beredskapsmaterial RF Allt fler appar i telefonen använder gps:en for att lägga till uppgifter om latitud och longitud i exempelvis bilder eller statusuppdateringar i sociala nätverk. Hösten 2012 publicerade den amerikanska tidningen The Vice ett geotaggat foto och avslöjade var i världen den för mord efterlyste it-miljonären John McAfee befann sig. Positionering med gps

7 Beredskapsmaterial RF Residenset / arbetsplatsen Kontrollera besökarens/budets identitet och ärende Hämta i receptionen Följ med ut efter besöket Finns misstanke att en person kan bli hotfull Träffa aldrig en sådan person ensam Finns det möjlighet att larma? Placera dig om möjligt vid dörren i rummet så att du kan ta dig ut snabbt. Arbetsplatsen - besök

8 Beredskapsmaterial RF Larm Brandsäker postuppsamlare i brevinkastet Brev försändelser som du misstänker inte kommit med posten Lägg inte nyckeln under dörrmattan el dyl Byt ofta lösenord på Internet-tjänster som facebook, och andra webb-sidor osv. Informera dina närmaste om riskerna med internet Boendemiljö

9 Beredskapsmaterial RF Berätta inte på sociala medier hur och när du ska resa Tänk på vad du avhandlar i telefon – det du säger kan användas i hot mot dig eller dina partikamrater Skaffa ett insynsskydd till datorn eller läsplattan, annars är det lätt att läsa dina e-mail eller dokument. Resor

10 Beredskapsmaterial RF Om det händer

11 Beredskapsmaterial RF Vid risk för hot eller våld vid möten kontaktar ansvarig tjänsteman alt ordf. för mötet säkerhetsfunktionen OBS! Gäller vid möten i VGR:s lokaler och inom styrelse/nämnds arbete. OBS ! Informera säkerhetsfunktionen inför känsliga beslut Hot vid möten

12 Beredskapsmaterial RF Regionfullmäktige

13 Beredskapsmaterial RF Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer. Notera tid, bakgrundsljud, ålder, kön, accent m.m. Viktigt att notera exakt tidpunkt för samtal Vid hot genom telefon kan samtalet i vissa fall spåras. Hot via telefon

14 Beredskapsmaterial RF Spara alla brev - undvik att ta på dem i onödan, lägg dem i en papperspåse e- mail – spara dina e- mail, de kan gå att spåra Ta en copy paste på hemsidor Osv. Hot på brev, mail, hemsidor

15 Beredskapsmaterial RF I VGR har vi en uttalad nollvision på tjänstemannasidan, allt som betraktas som hot ska polis anmälas Hur resonerar ni som förtroendevalda ??? Nollvision

16 Beredskapsmaterial RF Anmäl händelsen till polis och underrätta säkerhetsfunktionen i VGR och ditt partis säkerhetsansvarig Som förtroendevald ska du begära åtkomstskydd av anmälan Du skall också tydligt ange att du har ett uppdrag som förtroendevald – då hanteras det av polisen regionalt Polisanmälan

17 Beredskapsmaterial RF Ansvarsfördelning

18 Beredskapsmaterial RF Säpo - Informationsutbyte (Statsledningen) Regionala polisen - Informationsutbyte av strategisk karaktär - Regional samordning Lokala polisen - Anmälningsupptagning - åtkomstskydd av anmälningar - Ev. bevakning vid möten vid behov - Akuta ingripanden vid händelser Hot mot demokratin ansvarsfördelning

19 Beredskapsmaterial RF VGR:s åtagande Att löpande informera polisen om frågor som kan vara kontroversiella, tidsplaner, beslutsmöten, osv. OBS! Informera säkerhetsfunktionen i förväg Att förse medierna med mer fakta och sammanhang i frågor som väcker opinion och där medierna riskerar att tappa rollen som kritiska granskare, för att istället bli kampanjorgan Den enskildes åtagande Att anmäla händelser till polis - begär åtkomstskydd Att informera säkerhetsansvarig ( i partiet samt VGR) Hot mot demokratin ansvarsfördelning

20 Beredskapsmaterial RF Regional säkerhetsfunktion Omvärldsbevakning – kontinuerligt pågående! Vi scannar av kända hemsidor där angrepp kan förekomma. Vi försöker fånga upp debatter som lämnar sakfrågan (ofta angrips en persons egenskaper, osv)

21 Beredskapsmaterial RF Personella bevakningstjänster - Kvalificerade livvakter utrustade utifrån rådande hotbild - Säkerhetsförare Säkerhetsteknik - Personligt bärbart larm. - Mobil larmanläggning/larmväska + personskyddstjänster. Säkerhetsanalys av bostad/arbetsplats - Säkerhetsanalys av bostad/arbetsplats inklusive närområde. Säkerhetsanalyser av övriga objekt - Säkerhetsanalyser utföras av tex tillfälliga möteslokaler/mötesplatser, konferenser mm. Hälsan och arbetslivet - Drabbade politiker kan i vissa fall få stöd av hälsan och arbetslivet Trygghetstjänst - Du kan ringa och berätta att du ska på ett möte och när det ska vara klart. Därefter måste du ringa och bekräfta att det avlöpt på ett bra sätt, alternativt vad som hänt Personskydd och därtill kopplade tjänster för politiker och tjänstemän i VGR.

22 Beredskapsmaterial RF Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Valter Lindström 0708523336."

Liknande presentationer


Google-annonser