Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld"— Presentationens avskrift:

1 Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld
Valter Lindström

2 Där det finns makt Finns det också hot och trakasserier Därför måste vi ha ett system som skapar trygghet för förtroendevalda och demokratin

3 Men - Vad kan du göra själv– några tips
Egen riskbedömning …. Bilden av pågående debatt Sociala medier Arbetsplatsen Boendemiljö Resor

4 Vad ska du vara vaksam på ?
När debatten lämnar sakfrågan ! Media Facebook Twitter osv

5 Sociala medier Fundera på vad lägger ut på nätet
Skriv inte vart du ska, utan vart du har varit Skriv aldrig om andra (förtroendevalda, barn, närstående, hus, bil) Tänk på att foton kan vara koordinat-taggade Koppla bort plats-tjänster på telefonen och läsplattan

6 Positionering med gps Allt fler appar i telefonen använder gps:en for att lägga till uppgifter om latitud och longitud i exempelvis bilder eller statusuppdateringar i sociala nätverk. Hösten 2012 publicerade den amerikanska tidningen The Vice ett geotaggat foto och avslöjade var i världen den för mord efterlyste it-miljonären John McAfee befann sig.

7 Arbetsplatsen - besök Residenset / arbetsplatsen
Kontrollera besökarens/budets identitet och ärende Hämta i receptionen Följ med ut efter besöket Finns misstanke att en person kan bli hotfull Träffa aldrig en sådan person ensam Finns det möjlighet att larma? Placera dig om möjligt vid dörren i rummet så att du kan ta dig ut snabbt.

8 Boendemiljö Larm Brandsäker postuppsamlare i brevinkastet
Brev försändelser som du misstänker inte kommit med posten Lägg inte nyckeln under dörrmattan el dyl Byt ofta lösenord på Internet-tjänster som facebook, och andra webb-sidor osv. Informera dina närmaste om riskerna med internet

9 Resor Berätta inte på sociala medier hur och när du ska resa Tänk på vad du avhandlar i telefon – det du säger kan användas i hot mot dig eller dina partikamrater Skaffa ett insynsskydd till datorn eller läsplattan, annars är det lätt att läsa dina eller dokument.

10 Om det händer

11 Hot vid möten Vid risk för hot eller våld vid möten kontaktar ansvarig tjänsteman alt ordf. för mötet säkerhetsfunktionen OBS! Gäller vid möten i VGR:s lokaler och inom styrelse/nämnds arbete. OBS ! Informera säkerhetsfunktionen inför känsliga beslut

12 Regionfullmäktige

13 Hot via telefon Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer.
Notera tid, bakgrundsljud, ålder, kön, accent m.m. Viktigt att notera exakt tidpunkt för samtal Vid hot genom telefon kan samtalet i vissa fall spåras.

14 Hot på brev, mail , hemsidor
Spara alla brev - undvik att ta på dem i onödan, lägg dem i en papperspåse e- mail – spara dina e- mail, de kan gå att spåra Ta en copy paste på hemsidor Osv.

15 Nollvision I VGR har vi en uttalad nollvision på tjänstemannasidan , allt som betraktas som hot ska polis anmälas Hur resonerar ni som förtroendevalda ???

16 Polisanmälan Anmäl händelsen till polis och underrätta säkerhetsfunktionen i VGR och ditt partis säkerhetsansvarig Som förtroendevald ska du begära åtkomstskydd av anmälan Du skall också tydligt ange att du har ett uppdrag som förtroendevald – då hanteras det av polisen regionalt

17 Ansvarsfördelning

18 Hot mot demokratin ansvarsfördelning
Säpo - Informationsutbyte (Statsledningen) Regionala polisen - Informationsutbyte av strategisk karaktär - Regional samordning Lokala polisen - Anmälningsupptagning - åtkomstskydd av anmälningar - Ev. bevakning vid möten vid behov - Akuta ingripanden vid händelser

19 Hot mot demokratin ansvarsfördelning
VGR:s åtagande Att löpande informera polisen om frågor som kan vara kontroversiella, tidsplaner, beslutsmöten, osv. OBS! Informera säkerhetsfunktionen i förväg Att förse medierna med mer fakta och sammanhang i frågor som väcker opinion och där medierna riskerar att tappa rollen som kritiska granskare, för att istället bli kampanjorgan Den enskildes åtagande Att anmäla händelser till polis - begär åtkomstskydd Att informera säkerhetsansvarig ( i partiet samt VGR)

20 Regional säkerhetsfunktion
Omvärldsbevakning – kontinuerligt pågående! Vi scannar av kända hemsidor där angrepp kan förekomma. Vi försöker fånga upp debatter som lämnar sakfrågan (ofta angrips en persons egenskaper, osv)

21 Personskydd och därtill kopplade tjänster för politiker och tjänstemän i VGR.
Personella bevakningstjänster - Kvalificerade livvakter utrustade utifrån rådande hotbild - Säkerhetsförare Säkerhetsteknik - Personligt bärbart larm. - Mobil larmanläggning/larmväska + personskyddstjänster. Säkerhetsanalys av bostad/arbetsplats - Säkerhetsanalys av bostad/arbetsplats inklusive närområde. Säkerhetsanalyser av övriga objekt - Säkerhetsanalyser utföras av tex tillfälliga möteslokaler/mötesplatser, konferenser mm. Hälsan och arbetslivet - Drabbade politiker kan i vissa fall få stöd av hälsan och arbetslivet Trygghetstjänst - Du kan ringa och berätta att du ska på ett möte och när det ska vara klart. Därefter måste du ringa och bekräfta att det avlöpt på ett bra sätt, alternativt vad som hänt

22 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld"

Liknande presentationer


Google-annonser