Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globalisering."— Presentationens avskrift:

1 Globalisering

2 Definition: Globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra. Ordet global betyder 'något som gäller hela världen'.

3 Globalisering är en förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.

4 Globalisering kan ses som en samlingsbenämning på utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur.

5 Generellt? I allmänt språkbruk har termen emellertid i första hand kommit att syfta på ekonomiska förhållanden.

6 Generellt? (forts.) Med globalisering avses då den senaste fasen i kapitalismens utveckling under vilken de nationella ekonomierna har blivit alltmer integrerade.

7 Kulturellt? När globalisering syftat på kulturella förhållanden avses en tendens till enhetlighet i konsumtionsmönster och spridning av samma kulturprodukter över hela världen.

8 Politiskt? När termen syftar på politiska förhållanden avses ofta ett minskat nationellt handlingsutrymme och att det politiska beslutsfattandet flyttas upp från en nationell till en mellan- eller överstatlig nivå.

9 Politiskt? (forts.) Innebörden ligger då nära det besläktade begreppet internationalisering.

10 Teknologiskt? Globaliseringens ekonomiska orsaker anses nära kopplade till den teknologiska utvecklingen, i synnerhet inom kommunikationsteknologi.

11 Teknologiskt? (forts.) Uppkomsten av sådant som datornätverk och nya former för telefoni har inneburit radikalt förändrade förutsättningar för ekonomiska transaktioner

12 Teknologiskt? (forts.) Detta har även möjliggjort en global aktiemarknad som kan hålla öppet dygnet runt.

13 Nationellt? För länderna anses globalisering innebära att det blir svårare att påverka ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden inom det egna territoriet.

14 Sammanfattningsvis - Globalisering
Innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra. På individnivå innebär globalisering bl.a. nya typer av konsumtion och snabbare kontakter med människor och organisationer i andra delar av världen.


Ladda ner ppt "Globalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser