Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AVFALL SVERIGE Aktuella omvärldsfrågor - med fokus på kommunerna och de kommunala bolagens ansvar & roller Weine Wiqvist VD Avfall Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AVFALL SVERIGE Aktuella omvärldsfrågor - med fokus på kommunerna och de kommunala bolagens ansvar & roller Weine Wiqvist VD Avfall Sverige."— Presentationens avskrift:

1

2 AVFALL SVERIGE Aktuella omvärldsfrågor - med fokus på kommunerna och de kommunala bolagens ansvar & roller Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

3 ATT FUNDERA PÅ Varför är det viktigt med avfallshantering?

4 ATT FUNDERA PÅ Vilken roll kan/vill/ska kommunerna ha i avfallshanteringen?

5 OM AVFALL SVERIGE Er organisationen för avfallshantering och återvinning Kärnvärden; miljöriktig, hållbar och samhällsansvar Påverkar och utvecklar Medlemmarna är kommuner och kommunbolag + (privata företag, ca 100, som associerade medlemmar) Medlemmarna ansvarar för hushållsavfall och arbetar med annat avfall Medlemmar fullgör ett allmänintresse. Står för en viktig del av samhällets infrastruktur

6 BESLUTSKARTA I FÖRÄNDRING EU Kommissionen Rådet Parlamentet Domstolen EU Kommissionen Rådet Parlamentet Domstolen Myndigheter Naturvårdsverket Energimyndigheten Boverket Arbetsmiljöverket Jordbruksverket Myndigheter Naturvårdsverket Energimyndigheten Boverket Arbetsmiljöverket Jordbruksverket Regering&riksdag Departementen: Finans, Miljö, Näring, Social m.fl Utskotten: Miljö, Näring, Skatte m.fl Regering&riksdag Departementen: Finans, Miljö, Näring, Social m.fl Utskotten: Miljö, Näring, Skatte m.fl

7 AKTUELLA FRÅGOR avfallsförebyggande utsläppshandel för avfallsenergi handel för avfallsenergi ny plan- och bygglag frival för verksamheternas hushållsavfall Ofuki-utredning upphandlingsregler biogasstrategi förpacknings- och tidningsinsamling reviderat elavfallsdirektiv avfallsdirektivet batterifonden avtal om elavfall och batterier tjänstekoncessioner återanvändning ”end of waste” hantering av gipsavfall nationell avfallsplan hållbarhetskriterier EUs återvinningsmål tjänster av allmänt intresse tredjeparttillträde självkostnadsprincipen 7:e miljöhandlingsprogrammet offentlig säljverksamhet

8 ANSVAR & ROLLER Kommunernas ansvar Kommunernas organisation Mål och styrmedel Producentansvar

9 MÅL OCH STYRMEDEL Nya miljömål i nationella avfallsplanen och i miljömålsberedningen. Lite rörigt! Nya avfallsregler försenade. Lagrådsremiss 17/2. Sent och otydligt! –Definitionen av avfall –Definitionen av ”hantera” –Kunna föreskriva om kommunernas informationsskyldighet –Innehåll i miljötillstånd –Övrigt i förordningar till våren

10 KOMMUNERNAS ANSVAR Fråga om att begränsa kommunernas ansvar för s.k. jämförligt hushållsavfall i ”frysboxen” Bra! Lärdom; ”det är inte färdigt förrän det är färdigt” Fortsatt oklart i fråga om kommunernas möjlighet att (ta sig an) och finansiera återanvändning

11 KOMMUNERNAS ORGANISATION Temporärt undantag, till 1/1 2013, möjliggör överföring av uppgifter från kommunen till eget bolag ( med Teckal-kriterierna ) Besked om permanent undantag under året EU Kommissionen jagar Konungariket Sverige om överträdelser Regeringen försvarar den ”svenska modellen” Tjänstekoncessioner och tilldelad ensamrätt andra metoder för att överföra uppgifter till annan närstående juridisk enhet

12 PRODUCENTERNAS ANSVAR Avfall Sveriges årsmöte i Piteå i fjol starskottet på att få till stånd en bred översyn av producentansvar för förpackningar och returpapper. Syfte –att öka återvinningen –enklare att sortera –tydliggöra producenternas fulla ansvar

13 ÖVERSYN AV PRODUCENTANSVAR Varför? Se vår skrivelse på hemsidan Det har inte fungerat som de var tänkt –Ökade förpackningsmängder –Felaktig kostnadsallokering –Fastighetsägare/kommuner tar ett stort ansvar –Styrsignalen fungerar inte –Svårt samordna med kommunernas system Nu är tid att påverka!

14 LÄRORIKET Avfallsakademin – webbaserad grundutbildning för nyanställda, erfarna och förtroendevalda Kurser, temadagar och konferenser Årsmöte 24-25 maj i Lund med framtidsvision och utvecklingsfrågor som tema

15 KONTAKT Adress Telefon Fax Mobil E-post Hemsida Weine Wiqvist Avfall Sverige, Prostgatan 2, 211 25 Malmö 040-35 66 00 040-35 66 05 (Direkt) 040-35 66 26 0708-93 15 99 weine.wiqvist@avfallsverige.se www.avfallsverige.se


Ladda ner ppt "AVFALL SVERIGE Aktuella omvärldsfrågor - med fokus på kommunerna och de kommunala bolagens ansvar & roller Weine Wiqvist VD Avfall Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser