Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling och miljömål Hållbar utveckling och miljömål Naturvetenskapliga fakulteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling och miljömål Hållbar utveckling och miljömål Naturvetenskapliga fakulteten."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling och miljömål Hållbar utveckling och miljömål Naturvetenskapliga fakulteten

2 Vad innebär detta tema? Under temat Hållbar utveckling och miljömål studeras och bearbetas naturvetenskapens och teknikens betydelse för samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Frågor om naturveten- skapernas och teknikens betydelse för människans levnadsvillkor i ett brett perspektiv kan tas som utgångspunkt för en tvär- vetenskaplig belysning.

3 Att sköta en planet Att sköta en planet med fokus på hållbar utveckling i ett ekologiskt perspektiv För alla blivande lärare – inte bara NO-lärare!

4 När du genomför projekt inom detta tema, får du en chans att fördjupa dig i ett ämne, en process, en ny teknik eller ett naturvetenskapligt problem. inblick i naturvetenskaplig forskning och dess vetenskapliga förhållningssätt. öva på att söka och sålla fakta och kritiskt granska dem.

5 Det finns många likheter mellan forskning och undervisning Insamling av fakta Bearbetning, rimlighetsbedömningar, kritiskt tänkande Presentation av fakta även skolelever förväntas forska - alla lärare bör veta hur det går till

6 Projektstart – Hållbar utveckling och miljömål Fundera på vad du vill undersöka. Vilka är de stora utmaningarna/problemen? Formulera en frågeställning Välj metod

7 Vanligaste metoderna inom Hållbar utveckling och miljömål Göra en litteraturstudie som grundstomme i arbetet Komplettera med egen, mindre studie till exempel utifrån –resultat från din VFU genom intervjuer av elever, lärare, allmänhet, ansvariga på studiebesök, forskare -enkät till skolklasser, allmänhet -enklare experiment/laboration - kanske med med elever?

8 Närproducerat - är det alltid bäst? Några exempel på projekt

9 Energikällor – vilka är hållbara?

10 Miljögifter – synliga och osynliga

11 Ännu fler exempel på projektarbeten Vilka miljögifter finns i leksaker? Hur kan man undersöka hur farliga olika produkter är för miljön? Hur sprids miljögifter och vad får de för effekter på miljö och hälsa? Vilka miljömärkningar finns? Kan man lita på dem?

12 Vem bestämmer om nya kemikalier är ett problem eller en möjlighet? Vi behöver kemikalier – men till vad? Finns det radon i skolor och bostäder i Göteborg? Vilka fördelar och nackdelar finns med att förbränna avfall?

13 Hur arbetar man med miljömålet ”God bebyggd miljö”? Vad innebär miljömålet ”Frisk luft” för skolmiljön? Mobiltelefoni och hälsorisker för skolbarn Ett uthålligt fiske – vill vi betala priset för skolmaten?

14 Miljöstörande industrier – skall de ligga i städer, på landsbygden eller utomlands? Kravmärkt jordbruk vs konventionellt Östersjön – vårt hotade innanhav Ozon – både nyttigt och farligt Frågor: Lennart.Bornmalm@bioenv.gu.se

15 Projektintroduktion måndagen 22 september kl 09.15 i sal 7 på nedanstående adress Institutionen för biologi- och miljövetenskaper Carl Skottsbergs gata 22 B (stor röd tegelbyggnad på vilken det står Göteborgs universitet på gaveln som vetter mot gatan) (hpl Botaniska trädgården) Välkomna! Projektansvarig: Lennart Bornmalm E-post: Lennart.Bornmalm@bioenv.gu.seLennart.Bornmalm@bioenv.gu.se Mobiltel. 0733-348 148


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling och miljömål Hållbar utveckling och miljömål Naturvetenskapliga fakulteten."

Liknande presentationer


Google-annonser