Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Skånsk allmänläkardag 13 november 2014 Moa Wibom, spec allmänmedicin, öl, Enheten för Kognitiv medicin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Skånsk allmänläkardag 13 november 2014 Moa Wibom, spec allmänmedicin, öl, Enheten för Kognitiv medicin,"— Presentationens avskrift:

1 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Skånsk allmänläkardag 13 november 2014 Moa Wibom, spec allmänmedicin, öl, Enheten för Kognitiv medicin, Ängelholm

2 Senaste nytt! Bort från demensbegreppet?! Nya DSM V: minor and major neurocognitive disorder, kommer troligen att bli “kognitiv sjukdom av Alzheimer typ” VÅRDPROGRAM för hela region Skåne Rätt diagnos (47% demens UNS) för rätt behandling Förlåt å “de som bestämmers” vägnar…. 9 månaders väntetid

3 Vi behöver en frisk hjärna för att tolka världen.

4 Afasi Primitivisering Apraxi Agnosi Amnesi Demens Kognitiva funktioner > sex mån Tydlig skillnad Påverkar livet Minne Inlärning Lagring Återkallande Minne Inlärning Lagring Återkallande Frontala funktioner Initiativ Planering Omdömesförmåga Känsloliv Sociala färdigheter Frontala funktioner Initiativ Planering Omdömesförmåga Känsloliv Sociala färdigheter Språk Språkförståelse Formulering Benämning Språk Språkförståelse Formulering Benämning Praxis Handlingsmönster Praktiska färdigheter Koordination Enskilda handlingar Praxis Handlingsmönster Praktiska färdigheter Koordination Enskilda handlingar Gnosis Bearbetning av sinnesintryck Uppfattning Tolkning Förståelse Gnosis Bearbetning av sinnesintryck Uppfattning Tolkning Förståelse

5 HJÄRNSKADA OCH/ELLER INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN BPSD

6 Demenssjukdomar *Fratiglioni L, Launer LJ, Andersen K, Breteler MM, Copeland JR,Dartigues JF, et al. Incidence of dementia and major subtypes in Europe. A collaborative study of population-based cohorts. Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Neurology 2000;54(11) Suppl. 5:10-5. Bland demens HJÄRNSKADA

7 A Quick Look At Alzheimer's.html Alzheimer HJÄRNSKADA

8 AD vs VaD Smygande förlopp Inga större variationer, fungerar socialt Minne! Orientering Praktiska förmågor Tal(uttrycka sig, förstå, hitta rätt ord) Planering Inga motoriska svårigheter förrän sent Stegvis försämring Flukturerar! Förlångsamning Oföretagsamhet, apati Praktiska förmågor Irritabilitet, misstänksamhet Motorikstörning! Gångmönster, balans 90% BPSD HJÄRNSKADA

9 Experiment HJÄRNSKADA

10 Healy, GN et al. Eur Heart J 2011;32:590-7. Det lönar sig att ta en bensträckare! ”Breakers” lägre midjemått (- 4 cm) finare blodfetter (högre HDL, lägre triglycerider) lägre inflammationspåslag (CRP) bättre sockerbalans (mindre insulinresistenta) ”Breakers” lägre midjemått (- 4 cm) finare blodfetter (högre HDL, lägre triglycerider) lägre inflammationspåslag (CRP) bättre sockerbalans (mindre insulinresistenta) 1 minut

11 https://www.youtube.com/watch?v=PP9b_ 91PHi8 Träna med Nana!

12 INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN

13 Varför blev Gertrud så ? Pappa! ? Men…. lilla du, det är ju jag, Torsten, din man. Din pappa är ju sedan länge död

14 Så här ser hon på sig själv och sin man! INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN

15 Gertrud orolig INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN Fånga upp personen där hen är!

16 Varför mår Gertrud dåligt? Hennes sätt att visa det på: Affektiva symtom –Nedstämdhet –Oro, ångest, irritabilitet –Mani, hypomani Psykotiska symtom –Hallucinationer –Vanföreställningar Hyperaktivitet Agitation Rop- och vandringsbeteende, plockande Sömnstörningar Apati Initiativlöshet Tillbakadragenhet OBSERVATION! BPSD

17 Symtombild Kognitiva symtom minne orientering språk praktisk förmåga igenkänning rumslig orientering uppmärksamhet koncentration Beteende/psykiska symtom affektiva psykotiska hyperaktiva apati BPSD

18 Jämför vanföreställning/feltolkning –“Han är otrogen med alla flickor som springer här.” “Hon där har stulit min plånbok” –Ingen mat, inget kranvatten, inga mediciner. Jämför depression/kognitiv försämring –Gråt, känner sig som en belastning, suicidtankar –Frustrerad, osäker, tappa kontrollen, livsleda BPSD

19 Symtombild över tid MildMedelsvår BETEENDEKOGNITION

20 Varför mår Gertrud dåligt? Vad kan det vara? VÅRDMILJÖ – Ljud? Syn? Hitta? Spegeln? Tavlor/bilder? Spring utanför fönster? VÅRDGIVARE – anpassat bemötande, handledning, förståelse minskar rädsla VÅRDTAGARE – Grundläggande behov (äter, sömn, social samvaro..), fysisk sjukdom (smärta, feber, BT, blodsocker..), läkemedel ANALYS! BPSD

21 Varför mår Gertrud dåligt? Hur ger vi henne livskvalité? Förr: uskan ordinerar lugnande… Nu: Teamet och närstående beslutar om handlingsplan och mål. ÅTGÄRD! 1 Omvårdnadsåtgärder 2 Farmakologiska åtgärder BPSD

22 Omvårdnadsåtgärder Levnadsberättelse! Fotografier Watchful waiting Unmet needs Skräddarsydda omvårdnadsplaner – personcentrerat och jagstödjande, alla gör lika! Närstående kan! BPSD

23 Farmakologiska åtgärder Memantin! Acetylkolinesterashämmare Mirtazapin SSRI Oxazepam (Risperidon) förebygger BPSD oavsett ålder så hög dos som möjligt (SATS studien) Definiera mål! Långsam upptrappning! Låga doser BPSD UTVÄRDERA!

24

25 Mera Nana? https://www.youtube.com/watch?v=FEx3Lsu 5wQQ https://www.youtube.com/watch?v=FEx3Lsu 5wQQ Eller en jycke? https://www.youtube.com/watch?v=nGeKSi CQkPw

26 Start nov 2010, idag endast 8 kommuner i hela Sverige som inte är anslutna Vårdenheten ansöker Kräver utbildningsdagar och uppföljning /handledning Ifylles av ssk/usk

27 Bygger på –Observation (via NPI, neuropsykiatric inventory) –Analys (checklista ifylles i team) –Åtgärd (team och närstående) –Uppföljning Ger olika poäng som sedan kan följas upp.

28 Gertrud mår bättre! Ökad livskvalité för både henne och anhöriga Bättre arbetsmiljö och vilket lyft för personalen (de vet hur de kan hjälpa!)! Samhällsekonomiskt bra..

29 Ta-med-hem! Teamwork! (se BPSD.se, du är en del i teamet) Gå igenom somatiskt (BT? bladderscan?) Alltid omvårdnadsåtgärder först! Om osäkerhet kring t.ex. smärta, prova och utvärdera läkemedel. BPSD-team finns i SUS (Minneskliniken Malmö) och Sund (Enheten för Kognitiv medicin Ängelholm), ring!

30 BPSD - Team Körkortsenhet Minnesmottagning Polyfarmacienhet Enheten för Kognitiv Medicin Utbildning


Ladda ner ppt "Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Skånsk allmänläkardag 13 november 2014 Moa Wibom, spec allmänmedicin, öl, Enheten för Kognitiv medicin,"

Liknande presentationer


Google-annonser