Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
Skånsk allmänläkardag 13 november 2014 Moa Wibom, spec allmänmedicin, öl, Enheten för Kognitiv medicin, Ängelholm

2 Senaste nytt! Bort från demensbegreppet?! Nya DSM V: minor and major neurocognitive disorder, kommer troligen att bli “kognitiv sjukdom av Alzheimer typ” VÅRDPROGRAM för hela region Skåne Rätt diagnos (47% demens UNS) för rätt behandling Förlåt å “de som bestämmers” vägnar…. 9 månaders väntetid

3 Vi behöver en frisk hjärna för att tolka världen.

4 Kognitiva funktioner Demens > sex mån Språk Frontala funktioner
Språkförståelse Formulering Benämning Frontala funktioner Initiativ Planering Omdömesförmåga Känsloliv Sociala färdigheter Minne Inlärning Lagring Återkallande Afasi Amnesi Primitivisering > sex mån Tydlig skillnad Påverkar livet Gnosis Bearbetning av sinnesintryck Uppfattning Tolkning Förståelse Praxis Handlingsmönster Praktiska färdigheter Koordination Enskilda handlingar Agnosi Apraxi Demens

5 INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN
HJÄRNSKADA OCH/ELLER INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN BPSD

6 Demenssjukdomar HJÄRNSKADA Bland demens
*Fratiglioni L, Launer LJ, Andersen K, Breteler MM, Copeland JR,Dartigues JF, et al. Incidence of dementia and major subtypes in Europe. A collaborative study of population-based cohorts. Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Neurology 2000;54(11) Suppl. 5:10-5.

7 A Quick Look At Alzheimer's.html Alzheimer
HJÄRNSKADA A Quick Look At Alzheimer's.html Alzheimer

8 AD vs VaD 90% BPSD Smygande förlopp
HJÄRNSKADA AD vs VaD Smygande förlopp Inga större variationer, fungerar socialt Minne! Orientering Praktiska förmågor Tal(uttrycka sig, förstå, hitta rätt ord) Planering Inga motoriska svårigheter förrän sent Stegvis försämring Flukturerar! Förlångsamning Oföretagsamhet, apati Praktiska förmågor Irritabilitet, misstänksamhet Motorikstörning! Gångmönster, balans 90% BPSD

9 HJÄRNSKADA Experiment

10 Det lönar sig att ta en bensträckare!
1 minut ”Breakers” lägre midjemått (- 4 cm) finare blodfetter (högre HDL, lägre triglycerider) lägre inflammationspåslag (CRP) bättre sockerbalans (mindre insulinresistenta) Healy, GN et al. Eur Heart J 2011;32:590-7.

11 Träna med Nana! https://www.youtube.com/watch?v=PP9b_91PHi8

12 INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN

13 Varför blev Gertrud så ? Pappa!
INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN Varför blev Gertrud så ? Men…. lilla du, det är ju jag, Torsten, din man. Din pappa är ju sedan länge död Pappa! ?

14 Så här ser hon på sig själv och sin man!
INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN Så här ser hon på sig själv och sin man!

15 INTERAKTIONER I DEN SOCIALA MILJÖN
Gertrud orolig Fånga upp personen där hen är!

16 Varför mår Gertrud dåligt? Hennes sätt att visa det på:
BPSD Varför mår Gertrud dåligt? Hennes sätt att visa det på: Affektiva symtom Nedstämdhet Oro, ångest, irritabilitet Mani, hypomani Psykotiska symtom Hallucinationer Vanföreställningar Hyperaktivitet Agitation Rop- och vandringsbeteende, plockande Sömnstörningar Apati Initiativlöshet Tillbakadragenhet OBSERVATION!

17 Beteende/psykiska symtom
BPSD Symtombild Kognitiva symtom minne orientering språk praktisk förmåga igenkänning rumslig orientering uppmärksamhet koncentration Beteende/psykiska symtom affektiva psykotiska hyperaktiva apati

18 Jämför vanföreställning/feltolkning
BPSD Jämför vanföreställning/feltolkning “Han är otrogen med alla flickor som springer här.” “Hon där har stulit min plånbok” Ingen mat, inget kranvatten, inga mediciner. Jämför depression/kognitiv försämring Gråt, känner sig som en belastning, suicidtankar Frustrerad, osäker, tappa kontrollen, livsleda

19 BPSD Symtombild över tid KOGNITION BETEENDE Mild Medelsvår

20 Varför mår Gertrud dåligt? Vad kan det vara?
BPSD Varför mår Gertrud dåligt? Vad kan det vara? VÅRDMILJÖ – Ljud? Syn? Hitta? Spegeln? Tavlor/bilder? Spring utanför fönster? VÅRDGIVARE – anpassat bemötande, handledning, förståelse minskar rädsla VÅRDTAGARE – Grundläggande behov (äter, sömn, social samvaro..), fysisk sjukdom (smärta, feber, BT, blodsocker..), läkemedel ANALYS!

21 Varför mår Gertrud dåligt? Hur ger vi henne livskvalité?
BPSD Varför mår Gertrud dåligt? Hur ger vi henne livskvalité? Förr: uskan ordinerar lugnande… Nu: Teamet och närstående beslutar om handlingsplan och mål. 1 Omvårdnadsåtgärder 2 Farmakologiska åtgärder ÅTGÄRD!

22 Omvårdnadsåtgärder Levnadsberättelse! Fotografier Watchful waiting
BPSD Omvårdnadsåtgärder Levnadsberättelse! Fotografier Watchful waiting Unmet needs Skräddarsydda omvårdnadsplaner – personcentrerat och jagstödjande, alla gör lika! Närstående kan!

23 Farmakologiska åtgärder
BPSD Farmakologiska åtgärder Memantin! Acetylkolinesterashämmare Mirtazapin SSRI Oxazepam (Risperidon) förebygger BPSD oavsett ålder så hög dos som möjligt (SATS studien) Definiera mål! Långsam upptrappning! Låga doser UTVÄRDERA!

24

25 Mera Nana. https://www. youtube. com/watch
Mera Nana? https://www.youtube.com/watch?v=FEx3Lsu5wQQ Eller en jycke? https://www.youtube.com/watch?v=nGeKSiCQkPw

26 Start nov 2010, idag endast 8 kommuner i hela Sverige som inte är anslutna
Vårdenheten ansöker Kräver utbildningsdagar och uppföljning /handledning Ifylles av ssk/usk

27 Bygger på Observation (via NPI, neuropsykiatric inventory) Analys (checklista ifylles i team) Åtgärd (team och närstående) Uppföljning Ger olika poäng som sedan kan följas upp.

28 Gertrud mår bättre! Ökad livskvalité för både henne och anhöriga
Bättre arbetsmiljö och vilket lyft för personalen (de vet hur de kan hjälpa!)! Samhällsekonomiskt bra..

29 Ta-med-hem! Teamwork! (se BPSD.se, du är en del i teamet)
Gå igenom somatiskt (BT? bladderscan?) Alltid omvårdnadsåtgärder först! Om osäkerhet kring t.ex. smärta, prova och utvärdera läkemedel. BPSD-team finns i SUS (Minneskliniken Malmö) och Sund (Enheten för Kognitiv medicin Ängelholm), ring!

30 Enheten för Kognitiv Medicin
Utbildning BPSD - Team Minnesmottagning Polyfarmacienhet Körkortsenhet


Ladda ner ppt "Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser