Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå 2010-11-24 Henrik Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå 2010-11-24 Henrik Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå Henrik Larsson

2 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd – 59 kustvattenförekomster Statusklassning efter samråd (oktober 2009) Ekologisk status Statistik i samrådsmaterial inom parentes HögGodMåttligOtillfreds- ställande Dålig 0 0% % 25 42% 0 0 % 1 2% Miljökvalitetsnormer ekologisk status HögGod *Alla vfk med måttlig eller sämre status har tidsfrist till 2021, 26 st 0 0% 59* 100% Kemisk statusUppnår godUppnår ej god Alla riskobjekt (14 vfk) har tidsfrist fram till 2021 då problemen ska vara utredda och åtgärdade 44 75% 15 25% Miljökvalitetsnormer kemisk status HögGod *Alla vfk med uppnår ej god status har tidsfrist till 2021, 15 st 0 0% 59* 100% Sammanfattning - ekologisk och kemisk statusklassning samt miljökvalitetsnormer

3 Henrik Larsson Ekologisk status

4 Henrik Larsson Kemisk status

5 Henrik Larsson Miljökvalitetsnormer (Ekologisk status)

6 Henrik Larsson Verifiering Näringsstatus (2010)

7 Henrik Larsson Verifiering Miljögifter (2010)

8 Henrik Larsson Bottenfauna (2010)

9 Henrik Larsson Makrovegetation (2010)

10 Henrik Larsson På gång 2011 Fortsatt verifiering näringsstatus Mätkampanjer (2010 och 2011) –Näringsstatus –Kustfisk Dioxinstudie Kemikaliekartläggning Rapport Kustexploateringsstudie Ny databas

11 Henrik Larsson Mätkampanj vattenmassa Val av områden efter input från Vattenrådet (röda områden). Ytterligare områden i Piteå har valts av Länsstyrelsen (gröna & blå områden)

12 Henrik Larsson Mätkampanj kustfisk Haparandafjärden Miljögiftspåverkan Större stad i närheten Högt fisketryck Måttlig status - växtplanton För utveckling av bedömningsgrunder Repskärsfjärden Hög fysisk exploatering Miljögiftspåverkan Högt fisketryck Norrfjärden-Rosvik Hög fysisk exploatering Högt fisketryck Viss miljögiftspåverkan Misstänkt övergödning

13 Henrik Larsson Tack!


Ladda ner ppt "2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå 2010-11-24 Henrik Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser