Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå 2010-11-24 Henrik Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå 2010-11-24 Henrik Larsson."— Presentationens avskrift:

1 2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå 2010-11-24 Henrik Larsson

2 2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd – 59 kustvattenförekomster Statusklassning efter samråd (oktober 2009) Ekologisk status Statistik i samrådsmaterial inom parentes HögGodMåttligOtillfreds- ställande Dålig 0 0% 33 56 % 25 42% 0 0 % 1 2% Miljökvalitetsnormer ekologisk status HögGod *Alla vfk med måttlig eller sämre status har tidsfrist till 2021, 26 st 0 0% 59* 100% Kemisk statusUppnår godUppnår ej god Alla riskobjekt (14 vfk) har tidsfrist fram till 2021 då problemen ska vara utredda och åtgärdade 44 75% 15 25% Miljökvalitetsnormer kemisk status HögGod *Alla vfk med uppnår ej god status har tidsfrist till 2021, 15 st 0 0% 59* 100% Sammanfattning - ekologisk och kemisk statusklassning samt miljökvalitetsnormer

3 2010-11-24 Henrik Larsson Ekologisk status

4 2010-11-24 Henrik Larsson Kemisk status

5 2010-11-24 Henrik Larsson Miljökvalitetsnormer (Ekologisk status)

6 2010-11-24 Henrik Larsson Verifiering Näringsstatus (2010)

7 2010-11-24 Henrik Larsson Verifiering Miljögifter (2010)

8 2010-11-24 Henrik Larsson Bottenfauna (2010)

9 2010-11-24 Henrik Larsson Makrovegetation (2010)

10 2010-11-24 Henrik Larsson På gång 2011 Fortsatt verifiering näringsstatus Mätkampanjer (2010 och 2011) –Näringsstatus –Kustfisk Dioxinstudie Kemikaliekartläggning Rapport Kustexploateringsstudie Ny databas

11 2010-11-24 Henrik Larsson Mätkampanj vattenmassa Val av områden efter input från Vattenrådet (röda områden). Ytterligare områden i Piteå har valts av Länsstyrelsen (gröna & blå områden)

12 2010-11-24 Henrik Larsson Mätkampanj kustfisk Haparandafjärden Miljögiftspåverkan Större stad i närheten Högt fisketryck Måttlig status - växtplanton För utveckling av bedömningsgrunder Repskärsfjärden Hög fysisk exploatering Miljögiftspåverkan Högt fisketryck Norrfjärden-Rosvik Hög fysisk exploatering Högt fisketryck Viss miljögiftspåverkan Misstänkt övergödning

13 2010-11-24 Henrik Larsson Tack!


Ladda ner ppt "2010-11-24 Henrik Larsson Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO 12) Luleå 2010-11-24 Henrik Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser