Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mälarlänsutbildningen 28 sept

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mälarlänsutbildningen 28 sept"— Presentationens avskrift:

1 Mälarlänsutbildningen 28 sept
Mälarlänsutbildningen 28 sept Johan Berggren Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2 Anmälan av C-verksamhet
Mottagning och lagring av rena överskottsmassor från lokala mark- och anläggningsarbeten. Schakt av jord, grus, lera, sten/berg, stubbar, asfalt och betong. Återvinning genom krossning, siktning etc. Försäljning för återanvändning som fyllnadsmassor. Användning som konstruktionsmaterial inom den egna anläggningen

3

4 Miljönämnden förbjuder företaget att ta emot schaktmassor
innehållande sten, grus, jord, lera eller betong om de innehåller farliga ämnen i högre nivåer än vad som anges i ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” Handbok 2010:1, avsnitt 9.3, tabell 4 - ”Nivåer för mindre än ringa risk”.

5 Miljönämnden förelägger företaget att anteckna
mängd, typ, ursprung och leverantör för varje leverans av massor mottagna överskottsmassor, mängd per år avyttrat material, mängd per år material som använts för anläggningsändamål inom anläggningen, mängd per år.

6 Lagstöd Miljöbalken 2:3, 15:5a, 26:9, 26:19, 26:21, 26:22, 26:26, avfallsförordningen 42 §.

7 Miljönämnden påminner om egenkontrollförordningen
dokumenterad ansvarsfördelning rutiner för fortlöpande kontroll för att förebygga olägenheter fortlöpande och systematisk undersökning och bedömning av miljö- och hälsoriskerna kemikalieförteckning Mätningar och provtagningar ska utföras enligt NFS 2000:15.

8 Hur gör andra tillsynsmyndigheter?
Vem ansvarar för att massorna är rena? Tillämpas handboken 2010:1 och tabellen ”Nivåer för mindre än ringa risk”? När bör provtagning och analys göras?


Ladda ner ppt "Mälarlänsutbildningen 28 sept"

Liknande presentationer


Google-annonser