Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sanktionssystemet Civilrättsliga sanktioner Offentligrättsliga sanktioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sanktionssystemet Civilrättsliga sanktioner Offentligrättsliga sanktioner."— Presentationens avskrift:

1 Sanktionssystemet Civilrättsliga sanktioner Offentligrättsliga sanktioner

2 20 § - Mäklarens skadeståndsskyldighet Mäklaren blir ersättningsskyldig för skada hon vållar köpare eller säljare genom att åsidosätta skyldigheter i 11-19 §§. Måste ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Gäller förutom 11-19 §§ även alla avtalsenliga skyldigheter.

3 Den skadeståndsrättsliga strukturen För skadeståndsskyldighet krävs: Ett objektivt orsakssamband mellan mäklarens handlande eller passivitet och skadan.  ”Nödvändig och tillräcklig betingelse” Ett subjektivt moment i form av:  Uppsåt (dolus), eller  Oaktsamhet (culpa) Adekvat kausalitet  Skadan skall ha varit förutsebar vid handlandet.

4 Culpa Culpa = oaktsamhet, vårdslöshet, försumlighet (kärt barn har många namn) Utifrån rådande situation, borde personen ha handlat annorlunda om hon tagit normal hänsyn? M a o, är handlandet så klandervärt att personen skall bli skadeståndsskyldig?

5 Vem blir skadeståndsskyldig? Den ansvarige mäklaren. Principalansvar 3:1 skadeståndslagen?  Intressant om skadeståndets storlek överstiger maximal ersättning från den obligatoriska ansvarsförsäkringen.  Arbetsgivaren blir dock inte ansvarig!

6 8 § Varning och avregistrering Varning innebär egentligen inget mer än ”gult kort”. Avregistrering innebär yrkesförbud.  Den avregistrerade får ansöka om ny registrering.  Måste då visa att hon är lämplig igen.

7 10 § Straff – böter el. fängelse Straff, d v s böter eller fängelse, kommer endast ifråga för ”svartmäklare”. D v s en person som förmedlat fastigheter utan att vara registrerad mäklare. Kräver uppsåt.


Ladda ner ppt "Sanktionssystemet Civilrättsliga sanktioner Offentligrättsliga sanktioner."

Liknande presentationer


Google-annonser