Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadestånd för ren förmögenhetsskada

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadestånd för ren förmögenhetsskada"— Presentationens avskrift:

1 Skadestånd för ren förmögenhetsskada
Mårten Schultz Skadestånd för ren förmögenhetsskada

2 Begreppet ren förmögenhetsskada
Legaldefinition i SkL 1:2 Den snäva definitionen Ren förmögenhetsskada och tredjemansskada Ren förmögenhetsskada och personskada (fåmansbolag etc.) Ren förmögenhetsskada och sakskada (Kontanter? Funktioner? Värden? Volvo flygmotor, GMO)

3 Särskilt om tredjemansskador
Tredjemansskador är en särskild typ av följdskada. I allmänhet anses uttrycket innebära ekonomiska följdskador som uppstått till följd av person- eller sakskada som någon annan drabbats av. Ex: A gräver av en vattenledning som tillhör kommunen, B drabbas av skada för att vattnet faller bort. Huvudregel: Tredjemansskador ej ersättningsgilla. I praktiken kan ofta en skadad vända sig mot en kontraktspart. (B i exemplet ovan kanske kan få ersättning från kommunen?)

4 Varför är begreppsbildningen så viktig?
Spärregeln som inte är en spärr: 2:2 (tidigare 2:4) Begreppet har använts för att definiera det ersättningsgilla området i hög grad (Jmf. principalansvarets reglering)

5 Spärregeln E contrario-tolkning av 2:2: Skadestånd för ren förmögenhetsskada förutsätter brottslig handling Utgångspunkten har varit att rena förmögenhetsskador ersätts enbart vid brottslig handling. (Märklig tolkning) Undantag etablerade på många områden, ex. bolagsrätten. I kontraktuella förhållanden är den traditionella inställningen motsatt: Vanligt culpaansvar räcker för ansvar.

6 En nyanserad bild av de rena förmögenhetsskadorna

7 Skadestånd för ren förmögenhetsskada när brott föreligger

8 Vilka brott? Bedrägeri Förskingring
Stöld (av kontanter – inte ren förmögenhetsskada) Etc. Specialstraffrättsbrott: Upphovsrättsintrång etc.

9 Svårare bedömningar Trolöshetsbrott? Mut- och bestickningsbrott?
Tjänstefel? [NB: Ansvarsallokeringsproblemen] Skattebrott: NJA 2003 s. 390

10 Några nedslag i praxis NJA 2000 s. 380: Den bedräglige juristen (principalansvar) NJA 1989 s. 796: Osant intygande medförde skadeståndsskyldighet (båt)

11 Exkurs: Skadestånd när brott inte föreligger
Culpa in contrahendo Vårdslösa intyg Kvalificerat otillbörlig konkurrens Konkursförvaltares egendomsansvar och andra situationer Specialregleringar

12 En nyanserad bild av ren förmögenhetsskada

13 Skadestånd och ren förmögenhetsskada vid brott: Några särskilda saker
Jämkning enligt den ekonomiska regeln Jämkning enligt medvållande regeln (Nedsättning pga compensatio lucri cum damno) Underlåten skadebegränsningsplikt Adekvans och utebliven vinst etc. Identifikationsproblem Statens förluster (falskt larm etc)


Ladda ner ppt "Skadestånd för ren förmögenhetsskada"

Liknande presentationer


Google-annonser