Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mårten Schultz www.juridikbloggen.com.  Legaldefinition i SkL 1:2  Den snäva definitionen  Ren förmögenhetsskada och tredjemansskada  Ren förmögenhetsskada.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mårten Schultz www.juridikbloggen.com.  Legaldefinition i SkL 1:2  Den snäva definitionen  Ren förmögenhetsskada och tredjemansskada  Ren förmögenhetsskada."— Presentationens avskrift:

1 Mårten Schultz www.juridikbloggen.com

2  Legaldefinition i SkL 1:2  Den snäva definitionen  Ren förmögenhetsskada och tredjemansskada  Ren förmögenhetsskada och personskada (fåmansbolag etc.)  Ren förmögenhetsskada och sakskada (Kontanter? Funktioner? Värden? Volvo flygmotor, GMO)

3  Tredjemansskador är en särskild typ av följdskada. I allmänhet anses uttrycket innebära ekonomiska följdskador som uppstått till följd av person- eller sakskada som någon annan drabbats av. Ex: A gräver av en vattenledning som tillhör kommunen, B drabbas av skada för att vattnet faller bort.  Huvudregel: Tredjemansskador ej ersättningsgilla. I praktiken kan ofta en skadad vända sig mot en kontraktspart. (B i exemplet ovan kanske kan få ersättning från kommunen?)

4  Spärregeln som inte är en spärr: 2:2 (tidigare 2:4)  Begreppet har använts för att definiera det ersättningsgilla området i hög grad  (Jmf. principalansvarets reglering)

5  E contrario-tolkning av 2:2: Skadestånd för ren förmögenhetsskada förutsätter brottslig handling  Utgångspunkten har varit att rena förmögenhetsskador ersätts enbart vid brottslig handling. (Märklig tolkning)  Undantag etablerade på många områden, ex. bolagsrätten.  I kontraktuella förhållanden är den traditionella inställningen motsatt: Vanligt culpaansvar räcker för ansvar.

6

7

8  Bedrägeri  Förskingring  Stöld (av kontanter – inte ren förmögenhetsskada)  Etc.  Specialstraffrättsbrott: Upphovsrättsintrång etc.

9  Trolöshetsbrott?  Mut- och bestickningsbrott?  Tjänstefel? [NB: Ansvarsallokeringsproblemen]  Skattebrott: NJA 2003 s. 390

10  NJA 2000 s. 380: Den bedräglige juristen (principalansvar)  NJA 1989 s. 796: Osant intygande medförde skadeståndsskyldighet (båt)

11  Culpa in contrahendo  Vårdslösa intyg  Kvalificerat otillbörlig konkurrens  Konkursförvaltares egendomsansvar och andra situationer  Specialregleringar

12

13  Jämkning enligt den ekonomiska regeln  Jämkning enligt medvållande regeln  (Nedsättning pga compensatio lucri cum damno)  Underlåten skadebegränsningsplikt  Adekvans och utebliven vinst etc.  Identifikationsproblem  Statens förluster (falskt larm etc)


Ladda ner ppt "Mårten Schultz www.juridikbloggen.com.  Legaldefinition i SkL 1:2  Den snäva definitionen  Ren förmögenhetsskada och tredjemansskada  Ren förmögenhetsskada."

Liknande presentationer


Google-annonser