Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ur framgångsrik hälso- och sjukvård kommer hälsosam tillväxt Onsdag 30 januari, kl 13.30 – 16.30 Lilla sessionssalen, Skånehuset i Kristianstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ur framgångsrik hälso- och sjukvård kommer hälsosam tillväxt Onsdag 30 januari, kl 13.30 – 16.30 Lilla sessionssalen, Skånehuset i Kristianstad."— Presentationens avskrift:

1 Ur framgångsrik hälso- och sjukvård kommer hälsosam tillväxt Onsdag 30 januari, kl 13.30 – 16.30 Lilla sessionssalen, Skånehuset i Kristianstad

2 Varför bry sig om regional tillväxt? Finns det en potential? Vad kan, får och vill vi göra?

3 Ökade krav från patienter och vilja att förebygga och hjälpa Konkurrens från andra regioner och internationellt Hälso- och sjukvård ger attraktivitet – skatteintäkter Varför bry sig?

4 NUTEK – både strukturer och organisering Fokus på förändring inom dagens ram Samverkan och öppenhet mellan aktörer med tydliga mål och verksamheter Se NUTEK-rapport Några hållpunkter

5 Globalisering Globalisering (srådet)

6 Allt är internationellt utom ”kunskaps- förmedling”, ”vård och omsorg”

7 Svagt nyföretagande inom vård och omsorg

8 Potentialen i regionen Forskning ca10 000 anst Vårdrelaterade företag ca 10 000 anst. Hälso- och sjukvård ca 30 000 anst 50 000

9 En del av en hälso- och sjukvårdsbransch Källa: NUTEK

10 Utbildning/samverkan Examensarbeten f ö r utveckling och kontakter Doktorandprojekt – interndoktorander Klinska pr ö vningar - l ä kemedelsindustri Gr ä nsg å ngare - r ö rlighet Post-doktorandprojekt f ö r ö msesidig utveckling Regionala utvecklingsarenor f ö r attraktivitet Inkubatorer/r å dgivning Nationella kompetenscentra/nationell attraktivitet Näringslivet/samhället Akademin/vård m m Samverkans- och innovationsarenan

11 Regionala samverkans/innovations initiativ FÅR Attityder och regelverk (vidareutveckla avtal, LOU och ”rätten att misslyckas”) VILL Meritering och lönestruktur i vården, företagen och akademin KAN Främja utbildning, rådgivning, finansiering, kluster och innovationssystem (här finns redan mycket …) En effektiv ”ram” för regional utveckling i samspel mellan vård, näringsliv och forskning

12 Källa: KK-stiftelsen 2007, En funktionell samverkansmiljö - Mälardalens högskola och näringslivet (ej publicerad) Vägar till samverkan

13 Källa: KK-stiftelsen 2007, En funktionell samverkansmiljö - Mälardalens högskola och näringslivet (ej publicerad) Vägar till samverkan fortsättning

14 Finns pengar i regionen för utveckling… Totalt till år 2013 finns 1 300 miljoner SEK bara inom mål 2 och till det kommer 7:e ramprogrammet och olika gränsöverskridande program, VINNOVA, NUTEK och mycket annat …

15 Arbetsförmedlingar 33 Kommunala näringslivsorgan Malmö Nyföretagar Center UNIVA Öresund Direkt Medeon Medicon Valley Academy MINC Teknopol Ideon Innovation/Science park Centrumbildning CIRCLE Livsmedelscentrum plus 20 bara vid Lunds Universitet Resurscentrum för kvinnor i Skåne IK2 Kunskapsbron INTERREG Länsstyrelsen Venture Cup NUTEK VINNOVA Technoseed Svensk Industridesign Syd Svenskt Näringsliv Företagarna i Skåne NUTEK/Startlinjen ALMI Skåne Drivhuset i Malmö Industrifonden KK-stiftelsen Exportrådet Ehrvervsservice Ung Företagsamhet Idéforum Handelskammaren Miab meNY Position Skåne … och många andra resurser

16 Regionen, näringslivet och akademin ställer upp och tar vara på potentialen …


Ladda ner ppt "Ur framgångsrik hälso- och sjukvård kommer hälsosam tillväxt Onsdag 30 januari, kl 13.30 – 16.30 Lilla sessionssalen, Skånehuset i Kristianstad."

Liknande presentationer


Google-annonser