Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation och sammanfattning SAMBA ”Barn i risk! Samt förslag till fortsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation och sammanfattning SAMBA ”Barn i risk! Samt förslag till fortsättning."— Presentationens avskrift:

1 Presentation och sammanfattning SAMBA ”Barn i risk! Samt förslag till fortsättning

2 Utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Bygger upp barngruppsverksamhet i kommunerna Barnkonferens den 2010 nov Medlen dras tillbaka till Folkhälsoinstitutet Nya medel söks av region Gävleborg 1. SAMBA Referensgrupp inkl. (2- 4) 2.Forskarcirkel – barngruppsverksamheterna 6 kommuner 3.Studie av föräldrars behov – kartläggning beroendemottagningarna, intervjuer med föräldrar 4.Föräldrastöd SKL

3 Att inom ramen för den nationella ANDT- strategin (målområde 2) bygga en regional strategi med inriktning på barn och deras föräldrar genom att: bibehålla och utveckla Barngruppsverksamheten i kommunerna utveckla samverkan mellan de myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppens föräldrar. utveckla kunskap om målgruppens behov. Projekt SAMBA 2012 FHI (ANDT-strategin)

4 Referensgrupp Mödravård Barnhälsovård Elevhälsan Placerade barn BUP Polisen ( Barnahus) Föräldrastöd Stödverksamhet (Grinden) Våld i nära relationer RFHL (Qvinnoqulan) Politiker

5 Rapporter som inte får bara bli just rapporter - några exempel Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamhet Utvärdering av Barnahus Bemötande av ensamkommande flyktingbarn Föräldrar i missbruk och beroende vården - en kartläggning En dokumentation om socialtjänstens insatser för barn och unga Fler på gång!

6 Kunskapsbank Medel söktes 2013 – avslag! Samverkan och kunskap för anhöriga /barn i Gävleborg - ANDT Projektet avslutades mars 2014! Fråga: Hur kan erfarenheten och den gemensamt vunna kunskapen tas till vara ?

7 Ta tillvara kunskap som utvecklats i samverkan inom projekt SAMBA. Motivera för att behålla och utveckla stödgrupperna för barn. Utveckla samverkan mellan de myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppens föräldrar. I samverkan utveckla kunskap om målgruppens behov. vilket stöd de får och hur det uppfattas. Undersöka vad som motiverar och /eller försvårar för barn och föräldrar att söka stöd. Se över kontaktvägarna - etablera ”en väg in”

8 Barns uppväxtvillkor!


Ladda ner ppt "Presentation och sammanfattning SAMBA ”Barn i risk! Samt förslag till fortsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser