Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOREST GROUP TräCentrum Norr består av följande aktörer: TräCentrum Norr TCN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOREST GROUP TräCentrum Norr består av följande aktörer: TräCentrum Norr TCN."— Presentationens avskrift:

1

2 FOREST GROUP TräCentrum Norr består av följande aktörer: TräCentrum Norr TCN

3 1. Mätteknik och process- styrning för kundorder- styrd produktion i sågverk 3. Regler, krav och attityder till träbyggande och synligt trä på den europeiska marknaden 2. Ökad beständighet hos utomhusprodukter ovan mark 4. Förädling av sågverkens konsekvensprodukter till EWP, 5. Harmonisering av byggregler Fem arbetsgrupper har bildats, tre har beviljats pengar av TCN’s styrelse:

4 Vår vision Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

5 För att nå målet skall TräCentrum Norr bidra till följande: - Fördjupad samverkan mellan forskning och näringsliv för att uppnå en stark, behovsmotiverad FoU-verksamhet - Nätverk som ökar kreativitet och utvecklingskraft - Generera nya idéer och problemlösningar samt bidra till synergier mellan företag -Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn - Ökad personalrörlighet mellan industri och FoU.

6 Mätteknik

7 Exempel på projekt. Projekt 7: Diagnosverktyg och övervakningssystem proj.ledare: Olle Hagman Projekt 2: Barkmätning baserat på trakeideffekt proj.ledare: Olle Hagman Projekt 4: Fibervinkelmätning på gran proj.ledare: Johan Oja Projekt 1: Kombination av 3D och Röntgen proj.ledare: Johan Oja Projekt 3: Felinläggning och dimensionskontroll proj.ledare: Johan Oja Budget: 1000kkr Budget: 400kkr Budget: 500kkr Budget: 1000kkr Budget: 3000kkr 1.Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk Ansvarig: Anders Nordmark, SCA ”TCN har prioriterat projekt som kan leverera snabba resultat”

8 8 fokuserade FoU inriktningar Industriellt Träbyggande

9 Exempel på projekt. Projekt 7: Träbroar för järnvägstrafik proj.ledare: Peter Jakobsson Svenska träbroar Projekt 2: Industriell installationsteknik proj.ledare: Georg Svensson, Norvag Projekt 4: Utveckling av större limmade träkontruktioner proj.ledare: Greger Lindgren, Martinsons Projekt : Programskrivning för träområdet proj.ledare: Lars Stehn LTU Projekt 3: Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner proj.ledare: Anders Ågren LTU 1.” Industriellt träbyggande” Ansvarig: Erik Lindbäck Lindbäcks bygg ”TCN har prioriterat projekt som kan leverera snabba resultat”

10 Exempel Projekt : Förstudie ökad beständighet Projekt : Krav och mätmetoder för utomhusprodukter av trä Projektledare: Karin Öhman-Sandberg SP Trätek Projekt : Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter Projektledare: Thomas Wamming SP Trätek Projekt : Handbok utomhuskonstruktioner Projektledare: Karin Öhman-Sandberg SP Trätek Projekt : Workshop Miljövänligt träskydd Styrgrupp: Setra, Martinsons och SCA ”TCN har här prioriterat projekt ger en bas att arbeta vidare på”

11 Trästipendium Stipendier till den som väljer att läsa Träteknik 06/07 TräCentrum Norr har beslutat att utlysa stipendium till den som väljer att läsa träteknik vid LTU. Syftet är att trygga framtida kompetensförsörjning inom svensk trämekanisk industri i allmänhet och medlemsföretagens egna behov i synnerhet. Vem kan få stipendiet? Stipendiet kommer att tilldelas den som under läsåret 06/07 samt 07/08 antas till; * 3:e året på Civilingenjörsprogrammet i Träteknik eller * 1:a året på Magisterprogrammet Träteknik. Förutsätter att man fullföljer utbildningen. Stipendiet omfattar: - 2 x 25 000 kr - Fadderföretag inom TCN-gruppen - Feriearbete under utbildningens gång - Betalda examensarbeten Utbetalning sker vid två tillfällen när ett förutbestämt antal studiepoäng inom de angivna programmen har uppnåtts.

12 Ett projekt!

13 Projekt 1: Kombination av 3D och Röntgen + Etablerad teknik Hög precision på yttre form Sämre på inre kvalitet Volymsutbyte Dyr teknik, som blivit allt billigare Hög precision på inre kvalitet Sämre på yttre form Värdeutbyte = Ökade möjligheter att sortera rätt stock till rätt produkt 3D-bild från MPMRöntgenbild från Microtec

14 Vill du veta mer? Vår hemsida: http://www.ltu.se/ske/tcnhttp://www.ltu.se/ske/tcn Kontakta: Olle Hagman Olle.Hagman@ltu.se Olle.Hagman@ltu.se 070 275 36 54


Ladda ner ppt "FOREST GROUP TräCentrum Norr består av följande aktörer: TräCentrum Norr TCN."

Liknande presentationer


Google-annonser