Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åklagarmyndigheten Verksledningen Riksåklagare vice riksåklagare Kanslichef Riksåklagarens kansli  Överåklagare med områdesansvar  Rättsavdelning 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åklagarmyndigheten Verksledningen Riksåklagare vice riksåklagare Kanslichef Riksåklagarens kansli  Överåklagare med områdesansvar  Rättsavdelning "— Presentationens avskrift:

1

2 Åklagarmyndigheten Verksledningen Riksåklagare vice riksåklagare Kanslichef Riksåklagarens kansli  Överåklagare med områdesansvar  Rättsavdelning  Cåbraavdelning  Personalavdelning  Ekonomiavdelning  Planeringsavdelning  IT-avdelning  Informationsavdelning Överåklagare  med särskilda uppgifter Utvecklingscentrum (UC)  Stockholm  Göteborg  Malmö 39 åklagarkammare 32 allmänna åklagarkammare 3 internationella åklagarkammare (Stockholm, Göteborg och Malmö) 4 nationella åklagarkammare (polismål, korruptionsmål, säkerhetsmål samt miljö- och arbetsmiljömål)

3 REMA Ledning: Malmö Stationeringsorter: Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping, Växjö och Östersund Antal åklagare: 18 stycken

4 Hur arbetar åklagare Rikstäckande behörighet Geografisk indelning Jönköping: Jan Andersson och Bengt Svensson Jönköping, Östergötland och Örebro län

5 Samordning Gemensamma riktlinjer avseende påföljder REMAs riktlinjer vägledande för domstolar

6 Samverkan Åklagare, polis, tillsynsmyndighet, räddningstjänst Möten och utbildningsdagar Återkoppling

7 Anmälan från tillsynsmyndighet -Granskning om skäl att inleda fu finns -Beslut om att inleda fu -Direktiv till polis

8 Direktiv Gärningsbeskrivning Önskade utredningsåtgärder -Vem skall höras -Vad dem skall höras om -Platsundersökning -Inhämtande av yttrande och handlingar

9 Ärendet gång (Polis) Förhör med anmälare Platsundersökning Yttrande från SKL Inhämtande av handlingar Förhör vittnen och sakkunniga Förhör misstänkta

10 Ärendets gång (Polis) Förhör företrädare bolag – företagsbot Delgivning av fu Om ingen erinran, redovisning till åklagare

11 Ärendets gång (Åklagare) Fu inkommer Kontroll av formalia Behov av kompletterande fu ? Ställningstagande i åtalsfrågan -Åtal -Ej åtal

12 Ärendets gång (åklagare) Beslut om åtal Personligt och/eller företagsbot Stämningsansökan eller strafföreläggande 36 kap 10a § brottsbalken

13 Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbot -har begåtts av oaktsamhet, och -inte kan antas föranleda annan påföljd än böter -får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

14 Ärendets gång (Tingsrätten) Stämningsansökan Förundersökningsprotokoll Handling personuppgifter

15 Stämning utfärdas + ev kallelse till förhandling Föreläggande att inkomma med svaromål och bevisuppgift Kallelse av personer som skall höras -Personlig -Telefon -Videolänk

16 Förhandlingen Målet ropas på Närvaro- och personkontroll Genomgång av målet -Planering -Vilka som kallats -Delgivningar

17 Förhandlingen Hinder mot förhandling ? Åklagare framställer sitt ansvarsyrkande Tilltalad avger inställning till åtalet -Erkänner -Förnekar -Varken erkänna eller förneka

18 Förhandlingen Åklagarens sakframställan -Beskriver vad som hänt -Presentation av bevisning, muntlig och skriftlig

19 Förhandlingen Sakframställan från tilltalad

20 Förhandlingen Förhör -Målsägande -Tilltalad -Vittne -Sakkunnig

21 Förhandlingen Förhöret -Spontan berättelse -Part som åberopat inleder (ej ledande frågor) -Motförhör (ledande frågor tillåtna)

22 Förhandlingen Personalia -Dagsbotsuppgifter -Personundersökning -§ 7 undersökning -Rpu

23 Förhandlingen Slutanföranden -Åklagare -Försvarare

24 Förhandlingen Dom -Avkunnas direkt -Eller sätts på dom, normalt 2 veckor

25 Att vittna Vad är viktigt att tänka på ?

26 Viktigt att tänka på Kom i tid Var påläst Kontrollera bevistemat Kontakta gärna åklagare innan förhandlingen

27 Viktigt att tänka på Förhöret -Kort beskrivning av utbildning och tjänst. Är man specialist på något relevant, tala om det -Spontan berättelse -Iakttagelser och er bedömning av dessa -Ärendets handläggning hos er -Kontakter med tilltalad

28 Viktigt att tänka på Åklagare kompletterande frågor - kontroll, fördjupning, slutsatser

29 Viktigt att tänka på Försvarets förhör -Ledande frågor, ofta något vilseledande -Angripa er trovärdighet -Angripa era slutsatser -vetenskap contra juridik

30 Viktigt att tänka på Kompletterande frågor från domare, åklagare och försvarare

31 Viktigt att tänka på Förhöret spelas in, både ljud och bild Ej omförhör i hovrätten

32 Om ni är osäker Ring åklagaren


Ladda ner ppt "Åklagarmyndigheten Verksledningen Riksåklagare vice riksåklagare Kanslichef Riksåklagarens kansli  Överåklagare med områdesansvar  Rättsavdelning "

Liknande presentationer


Google-annonser