Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksåklagare vice riksåklagare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksåklagare vice riksåklagare"— Presentationens avskrift:

1

2 Riksåklagare vice riksåklagare
Åklagarmyndigheten Verksledningen Riksåklagare vice riksåklagare Kanslichef Riksåklagarens kansli Överåklagare med områdesansvar Rättsavdelning Cåbraavdelning Personalavdelning Ekonomiavdelning Planeringsavdelning IT-avdelning Informationsavdelning Utvecklingscentrum (UC) Stockholm Göteborg Malmö Överåklagare med särskilda uppgifter 39 åklagarkammare 32 allmänna åklagarkammare 3 internationella åklagarkammare (Stockholm, Göteborg och Malmö) 4 nationella åklagarkammare (polismål, korruptionsmål, säkerhetsmål samt miljö- och arbetsmiljömål)

3 REMA Ledning: Malmö Stationeringsorter: Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping, Växjö och Östersund Antal åklagare: 18 stycken

4 Hur arbetar åklagare Rikstäckande behörighet Geografisk indelning
Jönköping: Jan Andersson och Bengt Svensson Jönköping, Östergötland och Örebro län

5 Samordning Gemensamma riktlinjer avseende påföljder
REMAs riktlinjer vägledande för domstolar

6 Samverkan Åklagare, polis, tillsynsmyndighet, räddningstjänst
Möten och utbildningsdagar Återkoppling

7 Anmälan från tillsynsmyndighet
Granskning om skäl att inleda fu finns Beslut om att inleda fu Direktiv till polis

8 Direktiv Gärningsbeskrivning Önskade utredningsåtgärder
Vem skall höras Vad dem skall höras om Platsundersökning Inhämtande av yttrande och handlingar

9 Ärendet gång (Polis) Förhör med anmälare Platsundersökning
Yttrande från SKL Inhämtande av handlingar Förhör vittnen och sakkunniga Förhör misstänkta

10 Ärendets gång (Polis) Förhör företrädare bolag – företagsbot
Delgivning av fu Om ingen erinran, redovisning till åklagare

11 Ärendets gång (Åklagare)
Fu inkommer Kontroll av formalia Behov av kompletterande fu ? Ställningstagande i åtalsfrågan Åtal Ej åtal

12 Ärendets gång (åklagare)
Beslut om åtal Personligt och/eller företagsbot Stämningsansökan eller strafföreläggande 36 kap 10a § brottsbalken

13 36 kap 10 a § brottsbalken Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbot har begåtts av oaktsamhet, och inte kan antas föranleda annan påföljd än böter får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

14 Ärendets gång (Tingsrätten)
Stämningsansökan Förundersökningsprotokoll Handling personuppgifter

15 Stämning utfärdas + ev kallelse till förhandling
Föreläggande att inkomma med svaromål och bevisuppgift Kallelse av personer som skall höras Personlig Telefon Videolänk

16 Förhandlingen Målet ropas på Närvaro- och personkontroll
Genomgång av målet Planering Vilka som kallats Delgivningar

17 Förhandlingen Hinder mot förhandling ?
Åklagare framställer sitt ansvarsyrkande Tilltalad avger inställning till åtalet Erkänner Förnekar Varken erkänna eller förneka

18 Förhandlingen Åklagarens sakframställan Beskriver vad som hänt
Presentation av bevisning, muntlig och skriftlig

19 Förhandlingen Sakframställan från tilltalad

20 Förhandlingen Förhör Målsägande Tilltalad Vittne Sakkunnig

21 Förhandlingen Förhöret Spontan berättelse
Part som åberopat inleder (ej ledande frågor) Motförhör (ledande frågor tillåtna)

22 Förhandlingen Personalia Dagsbotsuppgifter Personundersökning
Rpu

23 Förhandlingen Slutanföranden Åklagare Försvarare

24 Förhandlingen Dom Avkunnas direkt Eller sätts på dom, normalt 2 veckor

25 Att vittna Vad är viktigt att tänka på ?

26 Viktigt att tänka på Kom i tid Var påläst Kontrollera bevistemat
Kontakta gärna åklagare innan förhandlingen

27 Viktigt att tänka på Förhöret
Kort beskrivning av utbildning och tjänst. Är man specialist på något relevant, tala om det Spontan berättelse Iakttagelser och er bedömning av dessa Ärendets handläggning hos er Kontakter med tilltalad

28 Viktigt att tänka på Åklagare kompletterande frågor
- kontroll, fördjupning, slutsatser

29 Viktigt att tänka på Försvarets förhör
Ledande frågor, ofta något vilseledande Angripa er trovärdighet Angripa era slutsatser vetenskap contra juridik

30 Viktigt att tänka på Kompletterande frågor från domare, åklagare och försvarare

31 Viktigt att tänka på Förhöret spelas in, både ljud och bild
Ej omförhör i hovrätten

32 Om ni är osäker Ring åklagaren


Ladda ner ppt "Riksåklagare vice riksåklagare"

Liknande presentationer


Google-annonser