Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spektrala Transformer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spektrala Transformer"— Presentationens avskrift:

1 Spektrala Transformer
Filter med återkoppling DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

2 Filter med återkoppling
Enkelt filter utan återkoppling Enkelt filter med återkoppling D x(n) + y(n) b1 x(n) y(n) a1 D + DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

3 Filter med återkoppling - impulssvar
Impulssvaret från ett återkopplat filter kan ha oändlig utsträckning Kallas även IIR-filter (IIR = Infinite Impulse Response) Kan vara instabilt H(z) H(z) DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

4 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Poler Överföringsfunktionen för ett filter med återkoppling går mot oändligheten vid vissa z Dessa punkter kallas filtrets poler Poler plottas som kryss i z-planet Exempel: Filtret har en pol z = 0.5 pol ω=π ω=0 z-planet DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

5 Kaskad och parallellkoppling
H1(z) x(n) H2(z) y(n) = H1(z) H2(z) x(n) y(n) H1(z) x(n) + H2(z) y(n) = H1(z) + H2(z) x(n) y(n) DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

6 Kaskadkoppling - exempel
x(n) + b1 y(n) a1 D + DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

7 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Allmänt filter x(n) y(n) + + b0 D D b1 a1 b2 D D a2 bN aM D D DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

8 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Poler och nollställen Ett filter kan beskrivas i termer av poler och nollställen (poles and zeros) Plottas i z-planet som kryss och ringar Om en pol och ett nollsälle sammanfaller, så tar de ut varandra pol Exempel: Filtret har nollställen i z = ±1 och poler i z = ±0.9j nollställe nollställe z-planet DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow pol

9 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Stabilitet Ett återkopplat filter är stabilt omm alla poler pi ligger innanför enhetscirkeln, dvs |pi| < 1 för alla i DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

10 Resonans och bandbredd
En pol på radien R ger upphov till en topp i frekvensgången, en sk. resonans Resonansens bandbredd B är ett mått på dess spetsighet Bandbredden är avståndet mellan den höga och låga frekvens där amplituden sjunkit med 3 dB från resonanstoppen Om R ≈ 1 gäller att R ≈ 1 - B/2 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

11 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Tvåpolsresonatorn DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

12 Tvåpolsresonatorn (forts)
ω=π ω=0 ω=0 ω=π ω=2π DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

13 1- och 2-poler, exempel Impulssvar tidsdomän Poler z-planet
Frekvenssvar frekvensdomän DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

14 1- och 2-poler, exempel Impulssvar tidsdomän Poler z-planet
Frekvenssvar frekvensdomän DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

15 1- och 2-poler, exempel Impulssvar tidsdomän Poler z-planet
Frekvenssvar frekvensdomän DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

16 Tvåpolsresonatorn (forts)
Man vill ofta styra resonatorn med en resonansfrekvens ψ och bandbredd B Resonansfrekvensen ψ sammanfaller inte exakt med polvinkeln θ De förhåller sig till varandra enligt DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

17 Tvåpolsresonatorn (forts.)
Tvåpolsresonatorn modellerar ett dämpat svängande system Förekommer överallt i naturen Exempel: resonanserna i ett rör, t.ex. talröret DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

18 Filtrering i praktiken
i matlab: % filtrera vektorn X med B=[b0 b1…]; A=[a0 a1…]; Y = filter(B,A,X) % plotta frekvenssvaret freqz(B,A) DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

19 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
X(z) och H(z) Värdet av X(z) på enhetscirkeln vid frekvensen ω ger energin i x(n) vid den frekvensen Värdet av H(z) på enhetscirkeln vid frekvensen ω anger vad filtret gör med signalen vid den frekvensen DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

20 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Sammanfattning Återkopplade filter introducerar poler i överföringsfunktionen har ofta oändligt långt impulssvar är stabila omm alla poler ligger i enhetscirkeln kan användas för att invertera funktionen hos ett icke-återkopplat filter DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

21 DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Sammanfattning Tvåpolsresonatorer kan simulera många i naturen förekommande system, t.ex. formanter i den mänskliga rösten DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Ladda ner ppt "Spektrala Transformer"

Liknande presentationer


Google-annonser