Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅAs datormiljö Jan Wennström Datacentralen / Åbo Akademi 26.8.2009http://web.abo.fi/dc/guides/intro/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅAs datormiljö Jan Wennström Datacentralen / Åbo Akademi 26.8.2009http://web.abo.fi/dc/guides/intro/"— Presentationens avskrift:

1 ÅAs datormiljö Jan Wennström jan.wennstrom@abo.fi Datacentralen / Åbo Akademi 26.8.2009http://web.abo.fi/dc/guides/intro/

2 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

3 Vad gör vi?  Serviceenhet inom ÅA: Erbjuder IT- resurser, kunskap och handledning till ÅA:s institutioner  Koordinerar och utvecklar ÅA:s IT och datakommunikation  Ansvarar för datanätet och datasäkerheten  Underhåll av IT-utrustning och basprogramvara (egen verkstad/labb)  Samordnar anskaffningar och sammanställer rekommendationer

4 Var finns vi?  Datacentralen i Åbo: Chemicum, Akademigatan 1, help- desk på första våningen  Datacentralen i Vasa: Academill (Kvarnen)  I webben på: http://www.abo.fi/dc http://www.abo.fi/dc  Dejourtelefon (i Åbo): 215 4777  e-mail: oraklet@abo.fi  Oraklet bemannat 8:00 – 16:15

5 Datoranvändning vid ÅA  Som studerande vid ÅA har du möjlighet att utnyttja akademins datorresurser, inklusive e-post  Användaravtal med DC  Du får ett användarnamn och kan använda akademins datorer  Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet  Guider: https://www.abo.fi/dc: Guider och information

6 MinInfo (info om just dig)  Du kan kontrollera vilken information vi har om dig och ditt användarkonto (bl.a. kvoterna): http://www.abo.fi/dc: MinInfo  Ifall felaktig information: Meddela Oraklet!

7 Avgifter  För studerande är användningen av Akademins datorresurser för studiearbete kostnadsfri  Printningen ett litet undantag  Kommersiell användning kräver separat avtal

8 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

9 Hämta ditt användarnamn och det första lösenordet  Nya studerande bör personligen hämta sitt ÅA-användarnamn från  Gripen (icke ESF:are) (24  28.8)  Hanken (ESF) (25  28.8)  Datacentralen 31.8 →  Ta med dig:  ID-bevis och  Kvitto över erlagd terminsavgift eller studiekortet

10 Användarnamnet  !!! Unikt, personligt, får ej lånas ut !!!  Identifierar dig vid kontakt till Akademins datorsystem, bl.a.:  allmänna PC:s (Windows/Linux)  e-postsystemet  datanätet (wlan, modem)  nätkurser  användning på distans (ex. VPN) etc.  I kraft så länge du är:  närvaroanmäld eller  frånvaroanmäld med giltig orsak

11 Lösenordet  !!! Välj ett bra lösenord och håll det hemligt !!!  Skall vara (minst) 8 tecken långt och innehålla:  bokstäver (helst ej åäö) samt  siffror  Byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password https://web.abo.fi/dc/password  Använd inte ditt ÅA- användarnamn/lösenord i andra sammanhang.

12 Regler och datasäkerhet  Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten  Bekanta dig med villkoren i användaravtalet!  Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns på http://www.abo.fi/dc: Avtal, regler och blanketter > Instruktioner och regler

13 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

14 Home sweet home...  Backup av hemområdena varje natt  Hemområdet är till för studiearbete  Endel information sparas på hemområdet, t.ex. inställningar för vissa program liksom ”My Documents”-katalogen i Windows  DC kan städa bort ”oviktiga” filer (ex. *.mp3, *.avi) ifall skivorna blir fulla

15 Windows hemområde  Personligt skivutrymme för alla Windows-användare  \\pchome1\pchome1\anvnamn\filnamn  H:\filnamn  användarnamn som börjar på a-k använder pchome1, övriga pchome2  Direkt nåbart från alla Windows- datorer i ÅA:s nät  Även via sftp:  Kontakta pchome1.abo.fi eller pchome2.abo.fi  För studerande är kvoten 300 MB

16 Unix hemområde  /home/atonX/user  Tillgängligt från akademins Linux- och Unix-datorer samt via sftp till login.abo.fi  Kvot 400 MB för studerande

17 WWW område  Tillgängligt från både Windows och Linux/Unix miljöerna  Från Windows: \\web\anvnamn  Från Linux/Unix: /wwwusers/anvnamn  Per browser: http://www.users.abo.fi/anvnamn

18 Scratch  En sk. scratch skiva finns tillgänglig från både Windows och Unix miljöerna enligt:  Windows: \\scratch\anvnamn  Unix: /scratch/anvnamn  Endast för temporär lagring av filer, ingen backup, inga kvoter. Vid behov strykning utan pardon.

19 Printning  Studerande har en gratiskvot för printning och sidpris för överstigande:  180 sidor/3 mån. gratis  därefter 3,3 cent/sida  25 cent/färgsida  Ev. räkning skickas som e-post  Kolla hur mycket du printat: http://www.abo.fi/dc: Utskrifter

20 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

21 E-post  fornamn(.x).efternamn@abo.fi fornamn(.x).efternamn@abo.fi  Enklast läser man e-post via Webmail: http://webmail.abo.fi/  Också t.ex Thunderbird  E-postadresser inom ÅA:  Adressbok i Webmail eller  http://www.abo.fi/search http://www.abo.fi/search

22

23

24 E-post-kvoten  Kvoten för din e-postlåda är 500 MB  Kontrollera fyllnadsgraden via  Thunderbird eller  webmail  Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post!  Städa! Spara inte stora bilagor i e- postlådan. Kontrollera speciellt ”Sent”-mappen

25 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar en del av skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Alla nya användare får automatiskt ett filter som sorterar sannolik skräp-post i en skild Spam-mapp  Gamla meddelanden kan strykas automatiskt från Spam-mappen  Frågor och problemrapporter till oraklet@abo.fi

26 Grålistning 1/2  Används för att motarbeta spam- och virus-e-post  E-post kollas angående tripletten:  Avsändare (e-post adressen)  Mottagare (e-post adressen)  Avsändande e-post server  Första gången du får e-post från en viss icke-ÅA adress tas det inte emot direkt. MEN...

27 Grålistning 2/2 ...en riktig och vettig e-postserver sänder brevet på nytt:  Leverans!  Mail som matchar tripletten levereras utan fördröjning i fortsättningen! (~1mån i minnet)  Fördel: största delen av spam och virus-e-post stoppas direkt  Nackdel: fördröjning vid första postningen, ev. ingen e-post alls från dåligt konfigurerade e- postservrar

28 E-post och virus  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte med säkerhet vet vad de är – virusrisk!!  Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken!  Se till att din egna dator har ett fungerade virusskydd. F-Secure antivirusprogram får du gratis från https://web.abo.fi/dc/program/

29 Vidarestyrning av e-post  Ifall du vill ha automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress, kontakta Oraklet  Använd helst din ÅA e-postadress vid kontakt inom Akademin. T.ex. studieutdrag från Minsture (http://www.abo.fi/dc/: MinInfo > minsture) sänds endast till ÅA- adresser ttp://www.abo.fi/dc/

30 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

31 Allmänna datorklasser  Avsedda för alla studenter från alla fakulteter oberoende av placering  Fri användning då det inte pågår undervisning i klasserna  Främst avsedda för studiearbete  Aktuell info (softa, utrustning) under: http://www.abo.fi/dc/: Undervisningsutrymmen > Datorklasser och allmänna datorer  Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet (pcklasser@abo.fi) !!

32 Windows-klasser och -rum  Axelia, 1:sta våningen  Axelia, 3:dje våningen (Hyllan) (Både Windows och Linux maskiner)  ICT-huset, 3:dje våningen  Datacentralen, Chemicum, 1:sta våningen  Hanken, 3:dje våningen  Aeon klassen i Gripen  Arken + Institutionernas egna utrustning

33 Allmänna Linux-klasser och -rum  Axelia, 3:dje våningen (Hyllan) ( Både Linux och Windows maskiner)  ICT huset, 3:dje våningen (datavet.) + Institutionernas egna utrustning

34 Övrig utrustning  I Galleriet (Chemicum, 1:a våningen, bredvid help-desk):  Scanners (papper, film)  Windows-maskiner  Färglaserskrivare

35 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

36 Internet hemifrån 1/2  Tavasthem och Domus (via ÅA:s nät)  Ansökningsblanketter samt information finns på: http://www.abo.fi/dc: Internetanslutningar > Tavastnet  Studentbyn (via TY:s nät)  Studentbynätet sköts av Turun Yliopisto  Anslutning i samband med hyreskontraktet, ingen separat ansökan  Supportlänkar via http://www.abo.fi/dc: Internetanslutningar > Studentbyn

37 Internet hemifrån 2/2  ADSL fast linje, högskoleavtal ger bättre tillgång till ÅA:s tjänster (än kommersiell linje), möjligen billigare  Alla ansökningar görs via webb- blanketter.  Ansökningsblanketter samt information om de olika alternativen finns på: http://www.abo.fi/dc: Internetanslutningar > ADSL  Vanlig modemservice gratis för studerande (+ vanlig samtalsavgift), inget extra avtal krävs

38 Privata datorer i ÅA:s nät  Ifall du har en privat dator kopplad till ÅA:s nät (ex. Tavastnet), så berörs den av ÅA:s regler för nätkopplade datorer!  Virusskydda din dator!  Datorn skall regelbundet säkerhetslappas (patchas)  Datorn får inte agera server  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

39 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

40 ÅA:s trådlösa datanät 1/2  Trådlöst datanät (wlan) finns i de flesta av ÅA:s byggnader i Åbo, Vasa och Jakobstad  I Åbo är ÅA:s wlan-nät en del av SparkNet  SparkNet täcker även TY och TuKKK samt vissa av Åbo stads utrymmen (t.ex. stadsbiblioteket & gästhamnen)  I Vasa är ÅA:s wlan-nät en del av Wireless Mobile Vaasa, som täcker de lokala högskolorna

41 ÅA:s trådlösa datanät 2/2  Info med täckningskarta finns på: http://www.abo.fi/dc: Trådlöst och mobilt > Trådlöst nätverk  Uppkoppling mot SparkNet kräver  ÅA (eller TY) användarnamn/lösenord  (WLAN-kort)  Ifall datorn saknar WLAN-kort finns SparkNet vägguttag i:  I ÅA:s bibliotek och  Axelia I, 3. våningen framför hissen

42 SparkNet uppkoppling  Välj WLAN nätverk med SSID: Spark (eller Spark-abo)  Öppna en websida ( ex. http://www.abo.fi)  Logga in med: anvnamn@abo.fi  Eller starta en VPN-förbindelse

43 Virtual Private Network (VPN) 1/2  VPN möjliggör en säker, krypterad förbindelse till ÅA:s nät  Använd ifall du sitter bakom t.ex.  kommersiell ADSL förbindelse eller  SparkNet  Tillåter åtkomst till vissa tjänster, t.ex. printning och hemområden, utifrån (ex. SparkNet)...

44 Virtual Private Network (VPN) 2/2 ...d.v.s sitt i korridoren och printa till närmaste printer.  Endel webbsidor är oåtkomliga från datorer utanför ÅA:s nät. (t.ex. vissa ordböcker)  VPN-guide för Windows finns på: http://www.abo.fi: Guider och information > Guider > Kommunikation > VPN

45 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

46 Skaffa program  ÅA har för vissa program licenser som täcker också studerandes hemdatorer:  F-Secure Client Security (Antivirus)  SSH  Microsofts program kan studerande köpa förmånligt över nätet  Endel datorbutiker beviljar student- rabatter  Mera information: http://www.abo.fi/dc/: Anskaffningar > Program och licenser

47 Datacentralen: Vad, var och hur Användarnamn och lösenord Om att lagra och skriva ut dokument E-post och spamfiltrering Datorklasser och diverse utrustning Internet hemifrån och privata datorer Trådlöst nät & VPN Programvara Kurser och information

48 IT-verktygslådan  Lärcentret (LC) och Fortbildningscentralen (FC) ordnar kurser som är:  Inriktade på användning av IT och avsedda för studerande  Gratis för studenter.  Speciellt IT-baspaket för första årets studerande (Word, Excel, PowerPoint) på hösten  Mera information på LC:s sidor: http://www.abo.fi/lc

49 Virtuell kursverksamhet  Finlands virtuella universitet ger möjligheter att delta i virtuella kurser vid andra finska universitet, se http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ http://www.virtuaaliyliopisto.fi/  Akademins virtuella kursutbud samordnas av  Lärcentret i Åbo: http://www.abo.fi/lc  Lärocentret i Vasa: http://larocenter.tritonia.fi/ http://larocenter.tritonia.fi/  Moodle den viktigaste plattformarna för virtuella kurser.

50 Information på nätet  Akademins webbsidor: http://www.abo.fi http://www.abo.fi  DC:s sidor på webben: http://www.abo.fi/dc http://www.abo.fi/dc  Index över guiderna: http://www.abo.fi/personal/dcguider  DC:s sida för gulnäbbar: http://www.abo.fi/personal/dcnyastuderande där även (lätt modifierad version av) denna presentation finns  Ett webb-baserat diskussionsforum finns på http://www.abo.fi/forum http://www.abo.fi/forum


Ladda ner ppt "ÅAs datormiljö Jan Wennström Datacentralen / Åbo Akademi 26.8.2009http://web.abo.fi/dc/guides/intro/"

Liknande presentationer


Google-annonser