Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya hastighetsgränser Stefan Bertilsson Nationell Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya hastighetsgränser Stefan Bertilsson Nationell Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Nya hastighetsgränser Stefan Bertilsson Nationell Projektledare

2 Beslutssystem oförändrat TS

3 … en successiv anpassning av hastighetsgränserna ske på vägarna till nollvisionen utifrån kraven på tillgänglighet, god miljö, positiv regional utveckling och ett jämställt transportsystem. Regeringens proposition:

4 Långsiktigt mål Skapa ett självförklarande hastighetssystem med …. eller

5 2008 nationella vägar – Europavägar o några riksvägar 2009 statliga vägar och genomfarter riksvägar (vägnr<100) 2011 återstående länsstyrelse o kommunala beslut ev. justeringar för minskad plottrighet Det första successiva steget Det andra successiva steget ??? nästa investeringsplan

6 Hastighetsöversynen samordnas med investering i åtgärdsplaner 2010-2021.

7 Dialog med länens planupprättare… i åtgärdsplaneringen Utspel från VV vinter 2008 till länens planupprättare Bygger på att hastighetsgränserna anpassas till vägens säkerhetsstandard Innebär att höga hastigheter enbart tillåts när vägar är säkra En process som sker i dialog med planupprättarna för att möjliggöra investeringar i säkerhetsåtgärder 2010-2021 Hastigheten kan då behållas eller höjas till exempel 100 km/tim på vägar som är viktiga från ett regionalt utvecklingsperspektiv Om åtgärder vidtas 2010-2012 ingen sänkning..

8 Hastighetsöversynen sker regionalt/lokal med….. Långsiktiga stödkriterier för de transportpolitiska delmålen Kortsiktig tillämpningshandledning 2008-2009 som bygger på trafiksäkerhetsstandarden men även bedömd acceptans Synliggjort trafiksäkerhetsbristerna….

9 Kritiska frågor……… Plottrighet Acceptans Lika tillämpning som möjligt över landet

10 Effekter etapp 1 o 2 10 km/tim ändring hastighetsgräns - ca 4 km/tim ändrad hastighet något om fördelning nat o reg, som visar att vi tar hänsyn till tillg. nästan 15 räddade liv/år (alla namngivna objekt 2010-21 knappt 10) nästan 40 000 ton mindre CO2/år nästan 4 milj timmar ökad restid (namngivna objekt minskning 20 milj) –marginell påverkan på tunga lastbilstrafiken –liten påverkan på varje enskild resa med personbil nästan 150 milj kr/år ökad samhällsekonomisk nytta


Ladda ner ppt "Nya hastighetsgränser Stefan Bertilsson Nationell Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser