Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen"— Presentationens avskrift:

1 Arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen
Sofia Melin

2 Samarbetet mellan Af och FK
Försäkrings-kassan Arbets-förmedlingen Gemensam kartläggning tillsammans med kund Enbart insatser från vården och/eller kommunen Söka arbete på vanliga arbetsmark-naden (Arbetsför-medlingen) Ej aktuellt med samarbete, åter Försäkrings-kassan Arbetsför-beredande insatser Arbetslivs-inriktade insatser Konsultativa insatser hos arbets-givaren Gemensamt mål: Åter till Försäkringskassan Arbete/utbildning Arbetssökande Annat Programinsats

3 Arbetsförberedande insatser – för vem?
Personer i svåra omställningssituationer och med behov av stöd vid introduktion i arbetslivet: Arbetssökande som ska återgå till arbete efter lång sjukfrånvaro Arbetssökande med ohälsa/funktionsnedsättning Arbetssökande med lång tids arbetslöshet

4 Kan handla om personer ur målgruppen med:
Låg aktivitetsnivå, behov av att utveckla en förmåga att klara grundläggande krav i arbetslivet Låg motivationsnivå och som inte upplever sig delaktiga i omställningen till arbete Upplevda svårigheter att hantera omställningen, behov av psykologiskt stöd/bearbetning

5 Arbetsförberedande insatser
Insatser/aktiviteter som syftar till att motivera, aktivera och utveckla arbetsförmåga tex: Vägledning Motiverande samtal Stödsamtal Utredande samtal för bedömning av arbetsförutsättningar Kompletterande rehabiliteringstjänster

6 Samarbetet mellan Af och FK
Försäkrings-kassan Arbets-förmedlingen Gemensam kartläggning tillsammans med kund Enbart insatser från vården och/eller kommunen Söka arbete på vanliga arbetsmark-naden (Arbetsför-medlingen) Ej aktuellt med samarbete, åter Försäkrings-kassan Arbetsför-beredande insatser Arbetslivs-inriktade insatser Konsultativa insatser hos arbets-givaren Gemensamt mål: Åter till Försäkringskassan Arbete/utbildning Arbetssökande Annat Programinsats

7 Utvecklings-anställning
Kalle Arbete SIUS Utvecklings-anställning Gemensam kartläggning Utredande samtal/vägledning Arbetspsykolog Arbetsprövning Socialkonsulent SIUS

8 Arbetsförmedlingen Rehabilitering till Arbete
Arbetsterapeut & Sjukgymnast Psykolog Socialkonsulent Synpedagog Dövkonsulent Audionom/specialpedagog inriktning hörsel Specialfunktion anpassning/teknik

9 1:30 ARBETSFÖRMÅGA Miljö Individ Uppgift

10 Särskilda insatser För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (förordning 2000:630) Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen Särskilt stöd för syn- och hörselskadade Stöd till personligt biträde Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet Lönebidrag Offentligt skyddat arbete Skyddat arbete vid Samhall. Utvecklingsanställning Trygghetsanställning


Ladda ner ppt "Arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen"

Liknande presentationer


Google-annonser