Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancerrehabilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancerrehabilitering"— Presentationens avskrift:

1 Cancerrehabilitering

2 Enligt NCU (Nordisk Cancerunion):
”Tidsbegränsad process med syfte att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdomen och dess behandling. Rehabiliteringsåtgärderna ska ha tydliga mål och utfall, samt ge den enskilde patienten stöd och inspiration att ha ett så bra liv som möjligt. Den individuella behandlingsplanen skall upprättas i nära dialog mellan patient och behandlare. Aktuellt för alla capatienter i hela patprocessen från diagnos under och efter behandlingar samt i kronisk och palliativ fas. REHABILITERINGSARBETE BÖR DEFINIERAS UTIFRÅN PATIENTENS BEHOV OCH DE ÅTGÄRDER SOM SÄTTS IN, SNARARE ÄN UTIFRÅN SJUKDOMSFAS, DIAGNOS ELLER DEN YRKESGRUPP SOM UTFÖR ÅTGÄRDERNA AV DETTA FÖLJER ATT DE REHABILITERINGSÅTGÄRDER SOM BESKRIVS KAN ÖVERLAPPA MED ÅTGÄRDER SOM BESKRIVS INOM ANDRA DELAR AV CANCERVÅRD, TILL EXEMPEL PSYKOSOCIAL ONKOLOGI, PALLIATIV VÅRD, KIRURGISK ELLER ONKOLOGISK OMVÅRDNAD ELLER KRISSTÖD. CANCERREHABILITERING INTE SKA SES SOM UNIKA ELLER NYA ÅTGÄRDER SOM SKILJER SIG FRÅN DEM SOM ÄR AKTUELLA I EXEMPELVIS PALLIATIV VÅRD. DET HANDLAR OFTA OM SAMMA METODER, MEN BESKRIVNA UTIFRÅN ETT ANNAT PERSPEKTIV – REHABILITERINGSPERSPEKTIVET

3 Rätt åtgärder – 4 dimensioner
Rehabbehoven påverkar varandra.

4 Rehabiliteringsfaser

5 Rätt nivå Mobilisering, kostrådgivning,
Kontakt med socialtjänst, läggas in på psyk.avd.

6 Intensiv cancerrehabilitering
Mål: Att lära sig hantera sin livssituation, där insatserna kan vara fysiskt, psykologisk och/eller existentiell karaktär. Målgrupp: - 18 år och uppåt - avslutad adjuvant/kurativ behandling - kronisk cancer i tidig palliativ fas - kunna tillgodogöra sig en intensiv rehabilitering, i huvudsak ADL-mässigt självständig

7 Intyg och ansökan Sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, psykolog samt läkare kan skriva intyg - kännedom om patientens sitaution Intygsblanketten finns i Cosmic under blanketter och intyg (skriv i Cosmic och skicka intyget till Victoria Wendel per post)

8 Vilka anläggningar är aktuella?
Lydiagården - Höör Spenshult – Oskarström Mösseberg – Falköping

9 Rehabiliteringskurs Mål med kursen:
- hitta strategier för att kunna gå vidare efter en cancersjukdom och / eller behandling - få ett fungerande vardags- och arbetsliv Målgrupp: - män och kvinnor i arbetsför ålder som har eller har haft cancer Ny kurs startar den 12/2!

10 Information om cancerrehab
1177 hjälp och stöd Länsgrupp Regionsgrupp RCC Vårdprogram om cancerrehabilitering på gång


Ladda ner ppt "Cancerrehabilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser