Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancerrehabilitering. Enligt NCU (Nordisk Cancerunion): ”Tidsbegränsad process med syfte att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancerrehabilitering. Enligt NCU (Nordisk Cancerunion): ”Tidsbegränsad process med syfte att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och."— Presentationens avskrift:

1 Cancerrehabilitering

2 Enligt NCU (Nordisk Cancerunion): ”Tidsbegränsad process med syfte att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdomen och dess behandling. Rehabiliteringsåtgärderna ska ha tydliga mål och utfall, samt ge den enskilde patienten stöd och inspiration att ha ett så bra liv som möjligt. Den individuella behandlingsplanen skall upprättas i nära dialog mellan patient och behandlare.

3 Rätt åtgärder – 4 dimensioner

4 Rehabiliteringsfaser

5 Rätt nivå

6 Intensiv cancerrehabilitering Mål: Att lära sig hantera sin livssituation, där insatserna kan vara fysiskt, psykologisk och/eller existentiell karaktär. Målgrupp: - 18 år och uppåt - avslutad adjuvant/kurativ behandling - kronisk cancer i tidig palliativ fas - kunna tillgodogöra sig en intensiv rehabilitering, i huvudsak ADL-mässigt självständig

7 Intyg och ansökan Sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, psykolog samt läkare kan skriva intyg - kännedom om patientens sitaution Intygsblanketten finns i Cosmic under blanketter och intyg (skriv i Cosmic och skicka intyget till Victoria Wendel per post)

8 Vilka anläggningar är aktuella?  Lydiagården - Höör www.lydiagarden.se  Spenshult – Oskarström www.spenshult.se www.spenshult.se  Mösseberg – Falköping www.brackediakoni.se www.brackediakoni.se

9 Rehabiliteringskurs  Mål med kursen: - hitta strategier för att kunna gå vidare efter en cancersjukdom och / eller behandling - få ett fungerande vardags- och arbetsliv  Målgrupp: - män och kvinnor i arbetsför ålder som har eller har haft cancer  Ny kurs startar den 12/2!

10 Information om cancerrehab  1177 hjälp och stöd 1177 hjälp och stöd  www.lj.se/cancerrehabilitering www.lj.se/cancerrehabilitering  Länsgrupp  Regionsgrupp RCC  Vårdprogram om cancerrehabilitering på gång


Ladda ner ppt "Cancerrehabilitering. Enligt NCU (Nordisk Cancerunion): ”Tidsbegränsad process med syfte att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och."

Liknande presentationer


Google-annonser