Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå."— Presentationens avskrift:

1 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå fem Lagen om elektronisk kommunikation ur ett konvergensperspektiv Ann-Marie Engvall Chef för avdelningen för marknadsfrågor

2 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Bakgrund till nuvarande lag Telelagen, lagen om radiokommunikation1993 EU-direktiv inom teleområdet1998 Konvergensutredningen1999 Nya EU-direktiv2003 Lagen om elektronisk kommunikation2003

3 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Myndighetsorganisationen Post- och telestyrelsenRadio- och TV-verket KonkurrensverketKonsumentverket KulturdepartementetNäringsdepartementet

4 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Telelagen (1993:597) Målet – effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad Konkurrens viktigt medel Tillståndsplikt för vissa tjänster Bestämmelser om samhällsomfattande tjänster (i första hand telefoni)

5 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Lagen om radiokommunikation (1993:599) Användning av radiovågor för kommunikation m.m. Främja ett effektivt nyttjande av möjligheterna till radiokommunikation Vägledande för tillståndsgivning - positiv inriktning - effektivitet och förutsebarhet - särskild hänsyn till yttrandefriheten - särskild hänsyn till försvarsmakten

6 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Identifierade problem Bristande harmonisering inom EU Teknisk utveckling kräver ofta återkommande lagändringar Behov av teknikneutral lagstiftning (tele/IT/media)

7 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Identifierade problem - exempel Olika reglering för likartade tjänster (t.ex. Video on Demand) Oklara bestämmelser för IP-telefoni Teletjänster i broadcasting-band

8 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Lagen om elektronisk kommunikation Ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation Fler skyldigheter genom beslut istället för i lag Auktioner eller skönhetstävlingar Utökat konsumentskydd inklusive integritetsskydd

9 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Bedömning av operatörer med betydande inflytande på marknaden Bedömning av vad som är en relevant marknad Bedömning av konkurrensen på marknaden samt utseende av dominerande operatörer Utformning av skyldigheter - tillträde till infrastruktur e.d. - ersättningsregler - informationsplikt

10 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Exempel på marknader Telefoniabonnemang, telefonitjänster Tillträde till accessnätet, bitströmstillträde Samtrafik Broadcasting

11 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Exempel på skyldigheter Skyldighet att lämna tillträde, t.ex. till master Likabehandling Informationsskyldighet, t.ex. referenserbjudande Prisreglering, t.ex. kostnadsorienterat pris

12 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 20 %-regeln Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program i ljudradio e.d. får förenas med rätt att använda radiosändaren för annan användning, motsvarande högst tjugo procent av kapaciteten. Gäller om det inte inverkar menligt på konkurrensen.

13 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Övriga lagar Lagen om standarder för sändning av TV-signaler Lagen om radio- och teleterminalutrustning

14 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå fem Mer information: www.pts.se ann-marie.engvall@pts.se


Ladda ner ppt "TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå."

Liknande presentationer


Google-annonser