Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå."— Presentationens avskrift:

1 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå fem Lagen om elektronisk kommunikation ur ett konvergensperspektiv Ann-Marie Engvall Chef för avdelningen för marknadsfrågor

2 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Bakgrund till nuvarande lag Telelagen, lagen om radiokommunikation1993 EU-direktiv inom teleområdet1998 Konvergensutredningen1999 Nya EU-direktiv2003 Lagen om elektronisk kommunikation2003

3 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Myndighetsorganisationen Post- och telestyrelsenRadio- och TV-verket KonkurrensverketKonsumentverket KulturdepartementetNäringsdepartementet

4 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Telelagen (1993:597) Målet – effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad Konkurrens viktigt medel Tillståndsplikt för vissa tjänster Bestämmelser om samhällsomfattande tjänster (i första hand telefoni)

5 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Lagen om radiokommunikation (1993:599) Användning av radiovågor för kommunikation m.m. Främja ett effektivt nyttjande av möjligheterna till radiokommunikation Vägledande för tillståndsgivning - positiv inriktning - effektivitet och förutsebarhet - särskild hänsyn till yttrandefriheten - särskild hänsyn till försvarsmakten

6 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Identifierade problem Bristande harmonisering inom EU Teknisk utveckling kräver ofta återkommande lagändringar Behov av teknikneutral lagstiftning (tele/IT/media)

7 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Identifierade problem - exempel Olika reglering för likartade tjänster (t.ex. Video on Demand) Oklara bestämmelser för IP-telefoni Teletjänster i broadcasting-band

8 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Lagen om elektronisk kommunikation Ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation Fler skyldigheter genom beslut istället för i lag Auktioner eller skönhetstävlingar Utökat konsumentskydd inklusive integritetsskydd

9 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Bedömning av operatörer med betydande inflytande på marknaden Bedömning av vad som är en relevant marknad Bedömning av konkurrensen på marknaden samt utseende av dominerande operatörer Utformning av skyldigheter - tillträde till infrastruktur e.d. - ersättningsregler - informationsplikt

10 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Exempel på marknader Telefoniabonnemang, telefonitjänster Tillträde till accessnätet, bitströmstillträde Samtrafik Broadcasting

11 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Exempel på skyldigheter Skyldighet att lämna tillträde, t.ex. till master Likabehandling Informationsskyldighet, t.ex. referenserbjudande Prisreglering, t.ex. kostnadsorienterat pris

12 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen %-regeln Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program i ljudradio e.d. får förenas med rätt att använda radiosändaren för annan användning, motsvarande högst tjugo procent av kapaciteten. Gäller om det inte inverkar menligt på konkurrensen.

13 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Övriga lagar Lagen om standarder för sändning av TV-signaler Lagen om radio- och teleterminalutrustning

14 TELEITRADIOPOST Teleavdelningen Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå fem Mer information:


Ladda ner ppt "TELEITRADIOPOST Teleavdelningen 2002-05-17 Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten –Nivå två Nivå tre –Nivå fyra »Nivå."

Liknande presentationer


Google-annonser