Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examinationssystemet 科举 - Med exempel från Ming och Qing.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examinationssystemet 科举 - Med exempel från Ming och Qing."— Presentationens avskrift:

1 Examinationssystemet 科举 - Med exempel från Ming och Qing

2 Första kända exemplen Under Han-dynastin -västra Han (206 f.Kr - 8) Kejsar Wudi (141 fKr- 87 f.Kr) Norra Wei (386-534)

3 Mer systematiskt … Under Sui (581-618) och Tang (618-907) Men under Tang fortfarande bara c:a 10% av ämbetsmannakåren som rekryteras genom examinationer Den resterande delen fortfarande genom rekommendationer Övre delarna domineras dock av män som avlagt examen Praktiskt för kejsaren att kunna kringgå den gamla militära aristokratin

4 Situationen under Ming och Qing Tre huvudsakliga nivåer shengyuan, juren och jinshi

5 Förberedelserna … San zi Jing ”Treteckensklassikern” Qian Zi Jing ”Tusenteckensklassikern”

6 Förberedelser 2 Från sju eller åtta års ålder börjar memorerandet Skola/tempel/hemmet De fem klassikerna De fyra böckerna

7 Det vill säga … Samtalen: 11 705 tecken (Sishu) Mencius: 34 685 tecken (Sishu) Yijing Förändringarnas bok: 24 107 tecken Shujing Dokumentens bok: 25 700 tecken Shijing Dikternas bok: 39 234 tecken Liji Riternas bok: 99 010 Chunqiu Zuozhuan 196 845 Notera: Daxue och Zhongyong (Sishu) delar av Liji Summa: 431 286 tecken

8 Metoden … Läraren läser före - gruppen läser efter 50 ggr tittande i texten och 50 ggr utan att titta 20-30 tecken i början Sedan 200-300 tecken per dag + repetition

9 Och sedan … Kommentarer Komposition Poesi ”Klar” med grunden tidigast vid c:a 15-16 år

10 Shengyuan 生员 Populär benämning 秀才 Två år av tre på länsnivå Kvot för hela landet: c:a 25 000 I delar av landet: tio gånger fler deltar än vad som släpps igenom Beräknat Totalt antal civila shengyuan vid givet tillfälle: 526 000

11 Juren 举人 Prov vart tredje år i provinshuvudstaden Kvot för hela landet: c:a 1500 Det beräknas att c:a 1-2% klarar proven Beräknat antal vid givet tillfälle: 18 000.

12 Examineringsplats

13 Jinshi 进士 Vart tredje år i huvudstaden Mellan 200-300 vid varje tillfälle Beräknat antal: c:a 2500 vid givet tillfälle

14 Fusk Någon annan gör provet Fusklappar Någon på ”insidan”

15

16 Positivt Examineringssystemet innebar ett steg i riktning mot meritokrati Trots de uppenbara fördelarna som de rika hade så gav examineringssystemet de mikndre bemedlade känslan av att det teoretiskt sett fanns en möjlighet att även de eller deras barn kunde nå en position inom förvaltningen

17 Positivt 2 Innebar starten på en långsam process - bort ifrån den gamla militära aristokratin Eftersom systemet byggde på det konfucianska stoffet så kom kandidaterna från en tidig ålder att lära sig att omhulda etiska principer som lojalitet mot den sittande regimen Systemet gjorde det mer lätt än tidigare att finna landets talanger och dessa intellektuellt begåvade hade en benägenhet att stödja sin regim i stället för att opponera sig emot den

18 Negativt Efter ett antal sekel kom examineringssytemet kom att uppta yngre talangers hela ungdomsperiod och mer därtill - man kan inte utesluta att examineringssystemet var en bidragande orsak till den allt långsammare utvecklingen i Kina

19 Negativt 2 Klassikerna kanske inte helt lämpliga som grund - examineringarna i allt högre utsträckning kom att premiera kandidaternas utantillkunskaper


Ladda ner ppt "Examinationssystemet 科举 - Med exempel från Ming och Qing."

Liknande presentationer


Google-annonser