Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Tolfte Kvällen Vikten av att följa Sunnahn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Tolfte Kvällen Vikten av att följa Sunnahn."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Tolfte Kvällen Vikten av att följa Sunnahn

2 ”Om Vi sänder ett sändebud är det för att han med Guds hjälp skall göra sig åtlydd. Men om de kommer till dig efter att ha gjort sig själva orätt [med sin synd] för att be om Guds förlåtelse, och om Sändebudet ber om förlåtelse för dem, skall de finna att Gud i Sin barmhärtighet tar emot den ångerfulles ånger.” (Koranen 4:64) Gud (Allah) säger i koranen: Vikten av att följa Sunnah www.islamforelasningar.se

3 Gud (Allah) fortsätter och säger: ”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.” (Koranen 4:65)

4 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) återger i koranen att: ”den Dag då den orättfärdige biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: "Om jag ändå hade följt sändebudets väg! ”(Koranen 25:27)

5 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) kring vikten av Sunnahn: Allahs Budbärare (saws) sade till 3 män som efter att de var frågande kring profetens (saws) dyrkan sade: ”Var står vi i jämförelse till Allahs Profet då Allah har förlåtit hans tidigare synder och hans nuvarande synder: En av dem sade, ’Jag kommer fasta hela mitt liv’, den andra sade, ’Jag kommer hålla mig borta från kvinnor och aldrig gifta mig.’ Då sade Allahs Budbärare (saws) till dem att, ’Är det ni som har sagt sådana ting? Vid Allah! Jag fruktar Allah mest av er alla, men jag fastar och äter, jag ber och jag sover och även jag gifter mig. Den som vänder sig bort från min Sunnah (Väg och Levnadssätt) är INTE från mig. (Bukhari och Muslim)

6 www.islamforelasningar.se Tolfte Kvällen SLUT!


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Tolfte Kvällen Vikten av att följa Sunnahn."

Liknande presentationer


Google-annonser