Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Miljöfarlig verksamhet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser. Statisticon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Miljöfarlig verksamhet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser. Statisticon."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Miljöfarlig verksamhet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser. Statisticon har anlitat Intervjubolaget IMRI för genomförande av intervjuerna. Undersökning genomfördes via telefonintervjuer till i förväg namngivna uppgiftslämnare inom berörda läns kommuner under perioden 23 oktober till 20 november 2009. De frågor som ställts i intervjun har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Örebro län. Synpunkter har inhämtats dels från övriga deltagande länsstyrelser, dels från Statisticon.

2 Miljöfarlig verksamhet Jag får ett bra bemötande av personalen på länsstyrelsen

3 Miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsens personal är engagerad och lyhörd

4 Miljöfarlig verksamhet Det är lätt att nå rätt person på Länsstyrelsen på telefon

5 Miljöfarlig verksamhet Jag är nöjd med den tid det tar att få svar på e-post från Länsstyrelsen

6 Miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen ger min organisation/företag den information vi behöver i vårt tillståndsärende

7 Miljöfarlig verksamhet Samrådet med Länsstyrelsen uppfyller min organisation/mitt företags förväntningar

8 Miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsens informationsmaterial underlättar min organisations/mitt företags arbete med samråd, ansökan och MKB

9 Miljöfarlig verksamhet Det är lätt att förstå Länsstyrelsens skriftliga beslut

10 Miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen anger i sina beslut tydliga motiv till sina ställningstaganden

11 Miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsens personal har en hög kompetens inom sitt område

12 Miljöfarlig verksamhet Jag är nöjd med handläggningstiden av min organisation/mitt företags ansökan utifrån våra förväntningar

13 Miljöfarlig verksamhet x

14 x

15 x


Ladda ner ppt "Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Miljöfarlig verksamhet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser. Statisticon."

Liknande presentationer


Google-annonser