Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

2 Fråga 1, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra”

3 Fråga 1, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Kvinnor 18-84 årMän 18-84 årProcent Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra”

4 Fråga 1, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra” Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år

5 Fråga 1, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig”

6 Fråga 1, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig” Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år

7 Fråga 1, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig” Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år

8 Fråga 3, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 3 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel med långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem

9 Fråga 3, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 3 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel med långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem

10 Fråga 3, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 3 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel med långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem

11 Fråga 4A, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft hjärt-kärlsjukdom de senaste 12 månaderna

12 Fråga 4A, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4A Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft hjärt-kärlsjukdom de senaste 12 månaderna

13 Fråga 4A, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4A Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft hjärt-kärlsjukdom de senaste 12 månaderna

14 Fråga 4B, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft högt blodtryck de senaste 12 månaderna

15 Fråga 4B, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4B Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft högt blodtryck de senaste 12 månaderna

16 Fråga 4B, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4B Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft högt blodtryck de senaste 12 månaderna

17 Fråga 4C, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft diabetes Typ 1 de senaste 12 månaderna

18 Fråga 4C, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4C Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft diabetes Typ 1 de senaste 12 månaderna

19 Fråga 4C, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4C Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft diabetes Typ 1 de senaste 12 månaderna

20 Fråga 4D, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4D Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft diabetes Typ 2, s.k. åldersdiabetes de senaste 12 månaderna

21 Fråga 4D, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4D Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft diabetes Typ 2, s.k. åldersdiabetes de senaste 12 månaderna

22 Fråga 4D, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4D Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft diabetes Typ 2, s.k. åldersdiabetes de senaste 12 månaderna

23 Fråga 4E, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4E Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft sköldkörtelsjukdom eller annan ämnesomsättningsrubbning de senaste 12 månaderna

24 Fråga 4E, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4E Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft sköldkörtelsjukdom eller annan ämnesomsättningsrubbning de senaste 12 månaderna

25 Fråga 4E, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4E Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft sköldkörtelsjukdom eller annan ämnesomsättningsrubbning de senaste 12 månaderna

26 Fråga 4F, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4F Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft astma de senaste 12 månaderna

27 Fråga 4F, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4F Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft astma de senaste 12 månaderna

28 Fråga 4F, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4F Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft astma de senaste 12 månaderna

29 Fråga 4G, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4G Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft allergiska ögon eller näsbesvär de senaste 12 månaderna

30 Fråga 4G, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4G Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft allergiska ögon eller näsbesvär de senaste 12 månaderna

31 Fråga 4G, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4G Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data Procent Andel som haft allergiska ögon eller näsbesvär de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år

32 Fråga 4H, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4H Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft födoämnesallergi de senaste 12 månaderna

33 Fråga 4H, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4H Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft födoämnesallergi de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år

34 Fråga 4H, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4H Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft födoämnesallergi de senaste 12 månaderna

35 Fråga 4I, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4I Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft eksem de senaste 12 månaderna

36 Fråga 4I, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4I Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft eksem de senaste 12 månaderna

37 Fråga 4I, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4I Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft eksem de senaste 12 månaderna

38 Fråga 4J, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4J Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft nickelallergi de senaste 12 månaderna

39 Fråga 4J, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4J Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft nickelallergi de senaste 12 månaderna

40 Fråga 4J, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4J Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft nickelallergi de senaste 12 månaderna

41 Fråga 4K, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4K Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft depression de senaste 12 månaderna

42 Fråga 4K, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4K Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft depression de senaste 12 månaderna

43 Fråga 4K, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4K Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft depression de senaste 12 månaderna

44 Fråga 4L, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4L Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft uttmattningssyndrom de senaste 12 månaderna

45 Fråga 4L, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4L Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft uttmattningssyndrom de senaste 12 månaderna

46 Fråga 4L, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4L Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft uttmattningssyndrom de senaste 12 månaderna

47 Fråga 4M, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4M Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft cancersjukdom de senaste 12 månaderna

48 Fråga 4M, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4M Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft cancersjukdom de senaste 12 månaderna

49 Fråga 4M, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4M Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft cancersjukdom de senaste 12 månaderna

50 Fråga 4N, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4N Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom de senaste 12 månaderna

51 Fråga 4N, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4N Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom de senaste 12 månaderna

52 Fråga 4N, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4N Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom de senaste 12 månaderna

53 Fråga 4O, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4O Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft sjukdom i mage eller tarm de senaste 12 månaderna

54 Fråga 4O, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4O Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft sjukdom i mage eller tarm de senaste 12 månaderna

55 Fråga 4O, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4O Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft sjukdom i mage eller tarm de senaste 12 månaderna

56 Fråga 4P, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4P Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft ofrivilligt urinläckage de senaste 12 månaderna

57 Fråga 4P, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4P Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft ofrivilligt urinläckage de senaste 12 månaderna

58 Fråga 4P, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4P Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft ofrivilligt urinläckage de senaste 12 månaderna

59 Fråga 4Q, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4Q Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft ledgångsreumatism de senaste 12 månaderna

60 Fråga 4Q, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4Q Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft ledgångsreumatism de senaste 12 månaderna

61 Fråga 4Q, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data Procent Andel som haft ledgångsreumatism de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år

62 Fråga 4R, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4R Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft neurologisk sjukdom de senaste 12 månaderna

63 Fråga 4R, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4R Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft neurologisk sjukdom de senaste 12 månaderna

64 Fråga 4R, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4R Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft neurologisk sjukdom de senaste 12 månaderna

65 Fråga 4S, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4S Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft sömnapné de senaste 12 månaderna

66 Fråga 4S, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4S Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft sömnapné de senaste 12 månaderna

67 Fråga 4S, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4S Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft sömnapné de senaste 12 månaderna

68 Fråga 4T, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4T Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft öronsus (tinnitus) de senaste 12 månaderna

69 Fråga 4T, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4T Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft öronsus (tinnitus) de senaste 12 månaderna

70 Fråga 4T, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4T Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft öronsus (tinnitus) de senaste 12 månaderna

71 Fråga 4U, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4U Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft hörselnedsättning de senaste 12 månaderna

72 Fråga 4U, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4U Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft hörselnedsättning de senaste 12 månaderna

73 Fråga 4U, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4U Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft hörselnedsättning de senaste 12 månaderna

74 Fråga 4V, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4V Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon de senaste 12 månaderna

75 Fråga 4V, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4V Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon de senaste 12 månaderna

76 Fråga 4V, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4V Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon de senaste 12 månaderna

77 Fråga 4X, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4X Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft fysisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna

78 Fråga 4X, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4X Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft fysisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna

79 Fråga 4X, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4X Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft fysisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna

80 Fråga 4Y, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4Y Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft psykisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna

81 Fråga 4Y, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4Y Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft psykisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna

82 Fråga 4Y, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4Y Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som haft psykisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna

83 Fråga 5, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin tandhälsa som "Mycket bra" eller "Bra"

84 Fråga 5, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som bedömer sin tandhälsa som "Mycket bra" eller "Bra"

85 Fråga 5, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som bedömer sin tandhälsa som "Mycket bra" eller "Bra"

86 Fråga 5, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin tandhälsa som ”Dålig" eller ”Mycket dålig"

87 Fråga 5, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin tandhälsa som ”Dålig" eller ”Mycket dålig" Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år

88 Fråga 5, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som bedömer sin tandhälsa som ”Dålig" eller ”Mycket dålig"

89 Fråga 6A, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med karies (hål i tänderna)

90 Fråga 6A, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6A Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med karies (hål i tänderna)

91 Fråga 6A, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6A Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med karies (hål i tänderna)

92 Fråga 6B, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med blödande tandkött

93 Fråga 6B, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6B Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med blödande tandkött

94 Fråga 6B, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6B Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med blödande tandkött

95 Fråga 6C, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med tandlossning

96 Fråga 6C, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6C Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med tandlossning

97 Fråga 6C, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6C Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med tandlossning

98 Fråga 6D, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6D Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med tuggsvårigheter

99 Fråga 6D, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6D Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med tuggsvårigheter

100 Fråga 6D, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6D Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med tuggsvårigheter

101 Fråga 6E, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6E Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med känsliga tandhalsar

102 Fråga 6E, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6E Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med känsliga tandhalsar

103 Fråga 6E, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6E Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med känsliga tandhalsar

104 Fråga 6F, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6F Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med tandgnissling/pressning

105 Fråga 6F, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6F Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med tandgnissling/pressning

106 Fråga 6F, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 6F Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har besvär med tandgnissling/pressning

107 Fråga 7A, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i skuldror, nacke eller axlar "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

108 Fråga 7A, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7A Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i skuldror, nacke eller axlar "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

109 Fråga 7A, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7A Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i skuldror, nacke eller axlar "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

110 Fråga 7B, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i rygg eller höfter "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

111 Fråga 7B, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7B Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i rygg eller höfter ”Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

112 Fråga 7B, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Åldersstandardiserade data Procent Fråga 7B Oktober 2008/Leif Carlsson Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i rygg eller höfter "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

113 Fråga 7C, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i armar, ben, knän eller fötter "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

114 Fråga 7C, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7C Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i armar, ben, knän eller fötter "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

115 Fråga 7C, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7C Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i armar, ben, knän eller fötter ”Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

116 Fråga 7D, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7D Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i magen "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

117 Fråga 7D, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7D Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i magen "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

118 Fråga 7D, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7D Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt värk i magen "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

119 Fråga 7E, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7E Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt huvudvärk eller migrän "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

120 Fråga 7E, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7E Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt huvudvärk eller migrän "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

121 Fråga 7E, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7E Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt huvudvärk eller migrän "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

122 Fråga 7F, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7F Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt ängslan och oro "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

123 Fråga 7F, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7F Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt ängslan och oro "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

124 Fråga 7F, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7F Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt ängslan och oro "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

125 Fråga 7G, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7G Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt trötthet eller kraftlöshet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

126 Fråga 7G, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7G Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt trötthet eller kraftlöshet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

127 Fråga 7G, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7G Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt trötthet eller kraftlöshet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

128 Fråga 7H, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7H Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt sömnproblem "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

129 Fråga 7H, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7H Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt sömnproblem "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

130 Fråga 7H, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7H Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt sömnproblem "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

131 Fråga 7I, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7I Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt nedstämdhet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

132 Fråga 7I, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7I Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt nedstämdhet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

133 Fråga 7I, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7I Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt nedstämdhet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

134 Fråga 7K, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7K Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt yrsel "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

135 Fråga 7K, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7K Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt yrsel "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

136 Fråga 7K, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7K Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt yrsel "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

137 Fråga 7L, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7L Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt irriterade slemhinnor "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

138 Fråga 7L, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7L Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt irriterade slemhinnor "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

139 Fråga 7L, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7L Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt irriterade slemhinnor "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

140 Fråga 7M, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7M Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt stress "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

141 Fråga 7M, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7M Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt stress "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

142 Fråga 7M, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 7M Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som upplevt stress "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna

143 Fråga 8 och 9, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga BMI Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel med övervikt och fetma Övervikt, BMI 25,00 - 29,99Fetma, BMI > 29,99

144 Fråga 8 och 9, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga BMI Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel med övervikt och fetma Övervikt, BMI 25,00 - 29,99 Fetma, BMI > 29,99

145 Fråga 8 och 9, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga BMI Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data Kvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel med övervikt och fetma Procent Övervikt, BMI 25,00 - 29,99 Fetma, BMI > 29,99


Ladda ner ppt "Kapitel 1 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor."

Liknande presentationer


Google-annonser