Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Polling och Interrupt Antag att Du sitter i en skön fåtölj och läser en bok. Plötsligt blir Du avbruten av att telefonen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Polling och Interrupt Antag att Du sitter i en skön fåtölj och läser en bok. Plötsligt blir Du avbruten av att telefonen."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se Polling och Interrupt Antag att Du sitter i en skön fåtölj och läser en bok. Plötsligt blir Du avbruten av att telefonen ringer, Du markerar med en blyertspenna var i boken Du befann dig och svarar. Under samtalet ringer det på dörrklockan och Du ber den Du talar med i telefonen med att dröja kvar medan Du går till dörren.

2 William Sandqvist william@kth.se Interrupt När Du är färdig med ärendet vid dörren återupptar Du telefonsamtalet. När Du efter ett tag har talat färdigt i telefonen och avslutat telefonsamtalet kan Du återvända till fåtöljen och fortsätta med att läsa den goda boken - vid blyertsmärket.

3 William Sandqvist william@kth.se Polling Om inte interrupt funnes vore man tvungen att rusa runt mellan dörren – står någon där? – telefonen – någon där? och soffan. Det som kallas för polling.

4 William Sandqvist william@kth.se Interruptmekanismer Global och Local Enable Vill Du inte bli störd kan Du sätta på dig öronproppar – Du har då omöjliggjort interrupt, disable interrupt. Tar Du bort öronpropparna har Du åter möjliggjort interrupt, enable interrupt. Detta kallas för Global Enable. Du har även möjlighet på lokal nivå enabla/disabla inter- rupt, Local Enable. Du kan tex. disabla telefonen genom att dra ur jacket. Då hör Du fortfarande dörrklockan.

5 William Sandqvist william@kth.se PIC-processorns interrupt Logiknätet för interrupt hos 16F628 med 10 interruptkällor. GIE är Globalt Enable. T0IE, INTE, RBIE är lokala enable för timer0, int-pinne, och portb interrupt. PEIE möjliggör lokalt enable för ytterligare sju periferienheter. Globalt Enable Lokalt Enable Peripheral Enable

6 William Sandqvist william@kth.se Interruptflaggor TMR1IF TMR2IF CCP1IF CMIF TXIF RCIF EEIF T0IF INTF RBIF är namnen på ”flaggor” som indikerar olika interruptorsaker. Om det finns en orsak och den är lokalt enablad (om det är en periferienhet – även perifert enablad) och globalt enable gäller – då blir det Interrupt!

7 William Sandqvist william@kth.se Interruptflaggor

8 William Sandqvist william@kth.se Interruptrutin Vid interrupt körs Interruptrutinen. Den ligger på fix plats i början av programminnet. #pragma origin 4 interrupt int_server( void ) { int_save_registers /* interrupt routine */ int_restore_registers } Interruptrutinen startar alltid på adress 4! Makron för att spara register annars återlämnar interrupt- rutinen förvanskade resultat till huvudprogrammet!

9 William Sandqvist william@kth.se Återställ interruptflaggan Interruptflaggorna visar vad som orsakat interruptet. I interruptrutinen kontrollerar man flaggorna och gör vad som behöver göras. Den interruptflagga som är 1 måste 0-ställas på slutet av interruptrutinen – annars fortsätter interruptet för evigt!

10 William Sandqvist william@kth.se Klaffskåp med blänkare Ett "klaffskåp med blänkare", en elektromekanisk signalanordning som förekom i början av 1900 talet i paradvåningar. Från trycknappar i de olika rummen kunde man kalla på serveringspersonalen eller hembiträdet. Ringklockan i klaffskåpet ringde och motsvarande "blänkare" för respektive rum föll ned. När uppdraget utförts tryckte betjäningen på knappen under "blänkaren" så att den återställdes. - Är det månne härifrån Microchip fått idén till sitt interrupt?

11 William Sandqvist william@kth.se Testa interrupt – Kilroy was here INTEDG = 0; /* interrupt on negative going edge */ INTEDG = 1; /* interrupt on positive going edge */ Intedge-flaggan finns i Option-registret.

12 William Sandqvist william@kth.se /* exint62x.c External interrupt turns on light */ #include "16F628.h“ #include "int16Cxx.h“ #pragma config |= 0x3f90 #pragma origin 4 interrupt int_server( void ) { int_save_registers /* test if it is the INT-interrupt? */ if( INTF == 1 ) { /* this time it's obvius that it is! */ PORTA.2 = 1; /* Lightdiode on to show "Killroy was here" */ INTF = 0; /* Reset INT-flag before leaving */ } int_restore_registers } Denna interruptrutin tänder lysdioden – om vi hamnar i den …

13 William Sandqvist william@kth.se void main( void ) { /* the main program */ /* no comparators at PORTA */ CM0=1; CM1=1; CM2=1; TRISB.0 = 1; /* RB0/INT is input */ TRISA.2 = 0; /* RA2 output to lightdiode */ PORTA.2 = 0; /* No light on! */ INTEDG = 0; /* interrupt on negative going edge */ INTE = 1; /* local enable */ GIE = 1; /* global enable */ /* switch off ligtdiode every second */ while( 1 ) { delay10(100); PORTA.2 = 0; } } Det här huvudprogrammet tänder definitivt inte lysdioden!

14 William Sandqvist william@kth.se Vem var Kilroy? Fartygsinspektör James J. Kilroy från Massachusetts. Klassisk Graffiti ”Kilroy was here” fins markerat: -toppen av Mount Everest, -Frihetsgudinnans fackla, -undersidan av Triumfbågen i Paris, -Marco Polo-bron i Kina, -hyddor i Polynesien, -en av George Washington-brons balkar i New York, -i dammet på månen … Snart har Kilroy också tänt din lysdiod!


Ladda ner ppt "William Sandqvist Polling och Interrupt Antag att Du sitter i en skön fåtölj och läser en bok. Plötsligt blir Du avbruten av att telefonen."

Liknande presentationer


Google-annonser