Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTUITION OCH INTENTION. Intentionen arbetar som drömmen. Freud menar att vi bearbetar problemet genom att röra oss i en cirkelrörelse runt problemets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTUITION OCH INTENTION. Intentionen arbetar som drömmen. Freud menar att vi bearbetar problemet genom att röra oss i en cirkelrörelse runt problemets."— Presentationens avskrift:

1 INTUITION OCH INTENTION

2 Intentionen arbetar som drömmen. Freud menar att vi bearbetar problemet genom att röra oss i en cirkelrörelse runt problemets kärna.

3 Beroende på hur komplext problemet är tar vi olika många varv i cirkelrörelsen. Ju längre in mot mitten vi kommer desto tydligare blir problemets kärna.

4 Om intuitionen kör fast kan det bero på att vi inte förmår ställa oss i perspektiv som gör att vi når klarhet.

5 Intuitionen har hela tiden slutresultatet i sikte, att lösa problemet. Som om slutresultatet är nära. Samtidigt; hela tiden beredd att söka nya vägar, förkasta alla tidigare förslag till lösningar och börja om från början. nya vägar, ompröva alla tidigare förslag till lösningar. nya nya vägar, ompröva alla tidigare förslag till lösningar.

6

7 Intention betyder inte bara viljestyrda och planerade handlingar mot bestämda mål. Intention kan också betyda att rikta tankar och känslor mot bestämda mål.

8 När man talar om intention menar man oftast att medvetandet är riktat mot föremål eller objekt. Intention kan också innebära att rikta medvetandet mot värden som en viss slags kärlek och en bestämd form av demokrati.

9 Intentionen har hela tiden bestämda mål i sikte. Målen bryts ner i delmål. Delmål är delresultat. Delresultaten följs upp.

10 Intentionen kör fast om målen är fel. Om vi saknar kunskap om viktiga samband och omständigheter.

11

12 Intuition kräver lyhördhet för alla uttryck, medvetna omedvetna. Och förmåga att ställa om.Intuition kräver lyhördhet för alla uttryck. Och förmåga att ställa om ställa om.

13 Intention kräver förmåga att förutsäga skeenden och förmåga att medvetet rikta handlingar, tankar och känslor.


Ladda ner ppt "INTUITION OCH INTENTION. Intentionen arbetar som drömmen. Freud menar att vi bearbetar problemet genom att röra oss i en cirkelrörelse runt problemets."

Liknande presentationer


Google-annonser