Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisionsplan 2010-04 – 2011-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2010-04-23, §

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisionsplan 2010-04 – 2011-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2010-04-23, §"— Presentationens avskrift:

1 Revisionsplan 2010-04 – 2011-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2010-04-23, § 5 Riksbankens diarienummer 2010-173-STA

2 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Enligt arbetsordning och instruktion för Sveriges riksbank ska revisionsenhetens granskning vara inriktad på Efterlevnaden av arbetsordningen inom Riksbanken Direktionsledamöternas utövande av tjänsten Granskning och analys som grund för fullmäktiges förslag till riksdagen om vinstdisposition, samt Övriga frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde REV kommer i sitt arbete att ha kontakt med både Riksbankens internrevision och Riksrevisionen för att ta del av deras planering och rapporter.

3 Förslag på plan för fullmäktiges revisionsenhet april 2010 – mars 2011 Granskning/utvärderingGenomförandeAvrapportering till fullmäktige Valutareservsförvaltning, förstudie för ett senare projekt avseende verkställande av de restriktioner som gäller juni – augusti27 augusti Direktionens åtgärder med anledning av Riksbankens internrevisions rapporter juni – augusti27 augusti Uppföljning och efterkalkyl av minnesmyntsförsäljning augusti – septemberoktober/november Direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd augusti – oktoberdecember Granskning och analys som underlag för fullmäktiges förslag om vinstdisposition december – februarijanuari/februari

4 Fortsatt förslag på revisionsplan Direktionsledamöternas utövande av tjänsten Principer och rutiner för tillsättande av högre tjänster Uppföljning av ledningsgruppens avrapportering till direktionen och direktionens beslut med anledning av rapporterna Uppföljning och genomgång av den beskrivna processen fram till räntebeslut

5 Valutareservsförvaltning, förstudie för ett senare projekt avseende verkställande av de restriktioner som gäller Direktionen fastställer de villkor under vilka valutaförvaltningen ska verka. Regelverket ska sedan tillämpas i organisationen främst genom anpassningar av verksamhetssystemet. Verksamhetssystemet är komplext, vi föreslår därför en förstudie för att bedöma omfattning av den granskning som behöver göras avseende till exempel Hur ser man till att grundreglerna har införts Hur säkerställs att ändringar blir rätt införda Hur testas ändringar Medmera Vi kommer till en del att samarbeta med internrevisionen vid utformningen av projektet. Avrapportering till fullmäktige den 27 augusti

6 Direktionens åtgärder med anledning av Riksbankens internrevisions rapporter Enligt arbetsordningen skall det finnas en internrevisionsavdelning som på uppdrag av direktionen bedriver internrevision av banken enligt en fastställd plan. REV planerar att göra en genomgång av de rapporter som internrevisionen lämnat till direktionen och vilka åtgärder som direktionen vidtagit med anledning av rapporterna. Avrapportering till fullmäktige den 27 augusti

7 Uppföljning och efterkalkyl av minnesmyntsförsäljning Med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling ger Riksbanken ut minnesmynt i två valörer. REV planerar att göra en uppföljning och en efterkalkyl av resultatet av denna minnesmyntsförsäljning. Avrapportering till fullmäktige i oktober/november

8 Direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd I arbetsordningen står att direktionen ska se till att ett effektivt säkerhetsskydd upprätthålls i banken. REV planerar att göra en genomgång av hur direktionen säkerställer att ett effektivt säkerhetsskydd inom IT upprätthålls, hur efterlevnad av beslutade regelverk avseende informationssäkerhet utvärderas och rapporteras till direktionen samt hur informationsincidenter rapporteras till direktionen. Avrapportering till fullmäktige i december

9 Granskning och analys som underlag för fullmäktiges förslag till riksdagen om vinstdisposition Granskningen kommer att genomföras under december och januari. Följa arbetet i Riksbanken vad gäller eventuella förändringar av redovisningsprinciper som påverkar utdelningsbara medel Utvärdera och analysera effekterna av eventuella förändringar i Riksbankens modell för vinstdisposition Genomgång och analys av Riksrevisionens avrapportering avseende granskning av Riksbankens årsbokslut Genomgång av förslag till vinstdisposition av Riksbankens resultat för räkenskapsåret 2010 för att säkerställa att den följer av fullmäktige beslutad modell Avrapportering till fullmäktige i januari/februari 2011


Ladda ner ppt "Revisionsplan 2010-04 – 2011-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2010-04-23, §"

Liknande presentationer


Google-annonser