Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RTK-Malmfälten Projektförslag Informationsmöte RTK- Malmfälten Kruna, 27 augusti 2008 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RTK-Malmfälten Projektförslag Informationsmöte RTK- Malmfälten Kruna, 27 augusti 2008 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 RTK-Malmfälten Projektförslag Informationsmöte RTK- Malmfälten Kruna, 27 augusti 2008 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se

2 RTK- Malmfälten Etableringsprojekt för SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst under ett år för positionsbestämning i realtid med centimeternoggrannhet Nordvästra Norrbotten

3 Förslag till utbyggnad

4 Syfte Etablering + ett års drift av nätverks-RTK i nordvästra Norrbotten Produktionsmätning, funktion, kostnads-/nyttoeffekt för nätverks- RTK Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system Vilka vinster finns i att introducera nätverks-RTK i organisationer som arbetar med detaljmätning, maskinstyrning etc.?

5 Mål Effektmål –Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK –Underlag för att bedöma hur nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för t.ex. detalj- mätning med GPS Produktmål –Ett nät av fasta referens- stationer för nätverks-RTK i nordvästra Norrbotten för produktions-mätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst

6 Planering –3 mån Implementering och verifiering –5 mån Användning i produktion –12 mån Utvärdering - löpande under projektet Aktivitetsplan

7 Tidsplan

8 Introduktionsfas Information, utskick Informationsmöte i Kiruna 27 augusti 2008 Projektinbjudan Uppföljning av projektinbjudan Finns finansiering?

9 Planeringsfas Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

10 Stationsutrustning

11 Riktlinjer för nya referensstationer Antennens placering –Sikthinder Byggnaden –Stabilitet, takbeklädnad Störningar –Radiomaster m.m. Utrustningens förvaring –Utrymme Kommunikation

12 Implementerings- och verifieringsfas Etablering av antenn- fundament och installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Utbildning och uppstart

13 Utbildning Grundläggande utbildning för nya GPS-användare 2 dagars utbildning som omfattar introduktion till GNSS, observationsmetoder och fältövningar

14 Låneutrustning Möjlighet att låna GPS- mottagare för de som ej har egen utrustning Förslag att 3-4 intressenter delar på en utrustning  3-4 månaders lån per intressent

15 Uppstartsdagar Inställning och funktionskontroll av användarnas utrustning Ev. inläggning av transformationssamband Sker i samverkan med GPS- återförsäljarna

16 Produktions- mätningsfas Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning – obegränsad användning under ett års tid Intressenterna skickar regelbundet in funktions- rapporter och resultat från frivilliga testmätningar Användarseminarier för utbyte av erfarenheter

17 Utvärderingsfas Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar Sammanställning av rapporter går ut till projektdeltagare Slutrapport

18 Finansiering Arbetstid LMV (geodetiska utvecklings- enheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet Intressenterna står för egen tid och resor

19 Kostnader (utrustning och drift) LMV tillhandahåller –data från befintlig SWEPOS- station –server och nätverks-RTK- programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift Kommunikations- och kapitalkostnad för projektstationerna uppskattas till 150 000 kr/år och station

20 Finansiering (utrustning och drift) Kapital- och kommunikationskostnader för 17 projektstationer 2.550.000 Övervakning av 17 projektstationer---------- Finansieringskällor Intressentmedel? Lantmäteriet, fonderade medel? Totalt2.550.000

21 Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressentavgifter

22 Projektinbjudan skickas ut under hösten 2008, finns även på www.swepos.com under ”Utvecklingsprojekt/RTK- Malmfälten”www.swepos.com Anmälningstiden går ut 2008-12-15 Projektinbjudan

23 2-3 projektstationer Realtid via GSM/GPRS Efterberäkning genom eget program eller projektanpassad beräkningstjänst Förhöjd noggrannhet, - medelfel 10 mm i plan - medelfel 13 mm i höjd Obegränsat antal enheter anslutna till tjänsten Finansieras via årliga driftsbidrag från intressenter, årlig driftkostnad 175.000 kr/år Projektanpassat nät för Kiruna-tätort

24 Förslag till stationsplacering - Högalid skola - Konsuln Projektanpassat nät för Kiruna-tätort


Ladda ner ppt "RTK-Malmfälten Projektförslag Informationsmöte RTK- Malmfälten Kruna, 27 augusti 2008 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser