Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utvecklingsplanering och miljömål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utvecklingsplanering och miljömål"— Presentationens avskrift:

1 Regional utvecklingsplanering och miljömål
08 juni 2011 Fredrik Meurman Avdelningschef Regionplanekontoret Regional utvecklingsplanering och miljömål Regionala Miljödagen 2011

2 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
8 juni 2011 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen En öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurs- effektiv region Säkra värden för framtida behov Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom strategiska områden Vidareut- veckla en flerkärnig rumslig struktur med täta stråk Stärk samman- hållningen Frigör livschanser V I S I O N M Å L S T R A T E G I E R Utveckla idéer och förnyelse- förmåga Europas mest attraktiva storstadsregion

3 RUFS och miljö RUFS 2010 en viktig grund för miljöarbetet
8 juni 2011 RUFS och miljö RUFS 2010 en viktig grund för miljöarbetet 54 åtaganden – många med miljöanknytning Planeringsprinciper med stor vikt för regionens framtid Handlingsprogram för energi och klimat Miljö Steg 5

4 RUFS övergripande utvecklingsprinciper
8 juni 2011 RUFS övergripande utvecklingsprinciper En sammanhållen och vidgad region En resurseffektiv bebyggelsestruktur tillgänglig via kollektivtrafik En tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden En sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser En robust vattenmiljö i en växande region

5 De gröna kilarna – viktiga miljöfunktioner
8 juni 2011 De gröna kilarna – viktiga miljöfunktioner

6 Regionala klimatmål Utsläpp i ton/capita och år
8 juni 2011 Regionala klimatmål Utsläpp i ton/capita och år - 22 % - 40 % - 80 % 1990 2005 2020 2030 2050 2 4 6 5,9 4,6 3,4 2,3 0,5 1 3 5 3,7 2,8 1,0 - 25 % Ton CO2 per cap. och år Osäkerhet Basår Basåret för RUFS År Källa: RUFS 2010; OBS - Nordisk elmix

7 MILJÖ STEG 5 Övergripande vision
8 juni 2011 MILJÖ STEG 5 Övergripande vision Landstinget tillhandahåller hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik på ett sådant sätt att invånarnas hälsa och livsmiljö gynnas. Landstinget bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling av Stockholmsregionen, med bevarande av dess rika miljö. För att nå visionen arbetar landstinget enligt det miljöpolitiska programmet, Miljö Steg 5. Konkreta mål har satts inom fem områden: transporter, energi, läkemedel, kemikalier och produkter. Mål som följs upp årligen.

8 RUFS Konferens 19 oktober 2011
8 juni 2011 Mer RUFS 2010 RUFS Konferens 19 oktober 2011


Ladda ner ppt "Regional utvecklingsplanering och miljömål"

Liknande presentationer


Google-annonser