Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering 08 juni 2011 1 Fredrik Meurman Avdelningschef Regionplanekontoret Regional utvecklingsplanering och miljömål Regionala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering 08 juni 2011 1 Fredrik Meurman Avdelningschef Regionplanekontoret Regional utvecklingsplanering och miljömål Regionala."— Presentationens avskrift:

1 RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering 08 juni 2011 1 Fredrik Meurman Avdelningschef Regionplanekontoret Regional utvecklingsplanering och miljömål Regionala Miljödagen 2011

2 Tillväxt, miljö och regionplanering Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 8 juni 2011 2 En öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurs- effektiv region Säkra värden för framtida behov Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom strategiska områden Vidareut- veckla en flerkärnig rumslig struktur med täta stråk Stärk samman- hållningen Frigör livschanser V I S I O N M Å L S T R A T E G I E R Utveckla idéer och förnyelse- förmåga Europas mest attraktiva storstadsregion

3 RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering 8 juni 2011 3 RUFS och miljö o RUFS 2010 en viktig grund för miljöarbetet o 54 åtaganden – många med miljöanknytning o Planeringsprinciper med stor vikt för regionens framtid o Handlingsprogram för energi och klimat o Miljö Steg 5

4 RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering 8 juni 2011 4 RUFS övergripande utvecklingsprinciper En sammanhållen och vidgad region En resurseffektiv bebyggelsestruktur tillgänglig via kollektivtrafik En tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden En sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser En robust vattenmiljö i en växande region

5 RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering 8 juni 2011 5 De gröna kilarna – viktiga miljöfunktioner

6 Tillväxt, miljö och regionplanering Regionala klimatmål Utsläpp i ton/capita och år 8 juni 2011 6 Ton CO 2 per cap. och år År Basåret för RUFS Osäkerhet - 22 % - 40 % - 80 % 19902005 202020302050 2 4 6 0 5,9 4,6 3,4 2,3 0,5 1 3 5 3,7 2,8 1,0 - 25 % Basår Källa: RUFS 2010; OBS - Nordisk elmix

7 Tillväxt, miljö och regionplanering 8 juni 2011 7 Landstinget tillhandahåller hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik på ett sådant sätt att invånarnas hälsa och livsmiljö gynnas. Landstinget bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling av Stockholmsregionen, med bevarande av dess rika miljö. För att nå visionen arbetar landstinget 2007-2011 enligt det miljöpolitiska programmet, Miljö Steg 5. Konkreta mål har satts inom fem områden: transporter, energi, läkemedel, kemikalier och produkter. Mål som följs upp årligen. MILJÖ STEG 5 Övergripande vision

8 Tillväxt, miljö och regionplanering Mer RUFS 2010 8 juni 2011 8 www.regionplanekontoret.sll.se RUFS Konferens 19 oktober 2011


Ladda ner ppt "RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering 08 juni 2011 1 Fredrik Meurman Avdelningschef Regionplanekontoret Regional utvecklingsplanering och miljömål Regionala."

Liknande presentationer


Google-annonser