Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 oktober – En dag för seniorers säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 oktober – En dag för seniorers säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 1 oktober – En dag för seniorers säkerhet
Hur gör vi vardagen säkrare för seniorer? Hur uppmärksammar vi problematiken? Det var några frågor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställde sig. Och eftersom den 1 oktober har utropats till internationell äldredag av FN, ville MSB uppmärksamma dagen. Därför har den 1 oktober utsetts till kampanjdag för seniorers säkerhet. Dagen heter ”Peppar peppar…”, och är ett sätt att synliggöra risker i vardagen – och åtgärder för att undvika olyckor. Och här i X kommun vill vi naturligtvis vara en del av den nationella kampanjen för seniorers säkerhet. Peppar peppar…

2 Vilken av följande sex olyckstyper leder till flest dödsfall? Är det…
Vägtrafik Bränder Fallolycka, dvs man ramlar Kvävning Drunkning Förgiftning Det kan vara bra att börja med en fråga Vilken av följande sex olyckstyper ….. (Frågorna har ställts till allmänheten) - alla ålderskategorier Rätt svar är 3. Fallolycka, dvs att man ramlar.

3 Så här ser det ut DOR 2008 Rätt svar är 3.
Fallolycka, dvs att man ramlar. (Frågorna har ställts till allmänheten) - alla ålderskategorier – och de allra flesta tror att det är vägtrafikolyckan som är den vanligaste. Men det är fallolyckan som är den vanligaste. (När det gäller små barn är det drunkning som är den vanligaste dödsolyckan. För äldre barn och ungdomar är det trafiken som skördar flest dödsoffer). Fallolyckor är dock den i särklass vanligaste olyckstypen som människor söker läkarvård för. DOR 2008

4 En helt vanlig vecka omkommer nästan 60 personer till följd av olyckor (två av tre är 65 år eller äldre) varav 1 till 2 personer i bränder, 7 i vägtrafiken och 30 till följd av fallolyckor kommer 350 personer in till våra akutmottagningar med höftledsfrakturer (de flesta är äldre) av dessa kommer nästan hälften aldrig att återfå ett normalt liv dödligheten är 20 – 25 procent läggs nästan 2 000 människor in på våra sjukhus till följd av olyckor (hälften är 65 år eller äldre) uppsöker 12 000 människor en akutmottagning efter att varit med om en olycka (en av tre är 65 eller äldre). uppsöker nästan 20 000 människor primärvården efter att ha varit med om en olycka uppgår samhällets utbetalningar för olyckor till nästan 800 miljoner kronor. En helt vanlig vecka Gäller alla ålderskategorier Samhällets kostnader för olyckor ca 800 miljoner kronor är Produktionsbortfall Sjukvårdskostnader Rehabilitering När äldre personer skadar sig räknas inget produktionsbortfall.

5 Äldre är överrepresenterade
Äldre är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor. Det är bara när det gäller MC-olyckor och väld/övergrepp som de inte är det. Den streckade lodräta linjen ligger på 18, som visar att äldre människor 65 + utgör drygt 18 procent av befolkningen. Enligt tabellen här visar den att äldre är 4 gånger så utsatta som övriga ålderskategorier för fall.

6 Vad händer i kroppen när man blir äldre?
Kroniska sjukdomar Demens, Stroke, Parkinson, Diabetes Akuta sjukdomar T.ex. urinvägsinfektion, Förvirring, Depression Läkemedel Lugnande, sömn, antidepressiva, blodtryckssänkande, Nedsatt syn, känsel och hörsel Nedsatt balans och muskelstyrka – gångsvårigheter Minskad muskel- och fettvävnad Långsammare nervsystem Sämre skyddsreflexer Benskörhet Rädsla, om man fallit tidigare Näringsbrist Kroniska sjukdomar Vissa sjukdomarstillstånd som Parkinson, diabetes, demens och stroke ökar risken för olyckor. Vid dessa sjukdomar är det extra viktigt att vidta åtgärder för att inte råka ut för olyckor. Akuta sjukdomar, som t ex Även åkommor som urinvägsinfektioner, förvirringstillstånd och depressioner ökar risken för att råka ut för olyckor. Äldre äter oftast flera läkemedel Lugnande, sömn, antidepressiva, blodtryckssänkande (Det är inte ovanligt att en äldre person äter mellan 6-15—20 olika läkemedel) Läkemedel är oftast utprovade på yngre personer. Äldre människor omsätter läkemedel på ett annat sätt än yngre och det finns risk för att det byggs upp högre läkemedelsdoser i kroppen. Nedsatt syn, känsel och hörsel Nedsatt syn och hörsel kan vara en naturlig del i åldrandet. Fel styrka på dina glasögon eller att du nu behöver glasögon kan ge upphov till yrsel m.m. Hörselnedsättning som äldre är inte ovanligt och det kan öka risken för att du skadar dig i vissa miljöer. Kontakta din läkare för remiss till öron – näsa – hals där du kan få träffa en specialist eller audionom. Rädsla för att ramla igen Statistiken visar på att den som fallit en gång oftast är fallbenägen och har lätt för att fall igen. Det kan vara bra att kontakta läkare för att genomgå en undersökning för att säkerställa vad som legat bakom fallet.

7 Vad kan du göra för att förebygga olycksrisker
Läkemedelsgenomgångar Syn och hörselundersökningar Balans och träningsprogram Osteoporos Riskrond i hemmet Fixartjänst Dagliga promenader Bra mat Drick vatten Socialt liv Hjärngympa Läkemedelsgenomgångar Om du äter många olika läkemedel och om flera olika läkare förskrivit läkemedel till dig: Prata med din läkare och gå igenom dina läkemedel Du kan också få en läkemedelsgenomgång på Apoteket Kanske behöver du inte alla dina mediciner, utan kan ta bort någon eller några. Det är inte helt ovanligt att en person äter flera olika sorters läkemedel för samma åkomma. Var särskilt uppmärksam när du börjar med ett nytt läkemedel, då dosen förändras, men också då du slutar med ett läkemedel. Just dosförändringar kan påverka olycksrisken. Syn och hörselundersökningar Fel styrka på dina glasögon eller att du nu behöver glasögon kan ge upphov till yrsel m m Om du har nedsatt hörsel kan det öka risken för att du skadar dig i vissa miljöer. Hörselnedsättning som äldre är inte ovanligt. Kontakta din läkare för remiss till öron – näsa – hals där du kan få träffa en specialist eller audionom. Balans och träningsprogram Sjukgymnaster kan hjälpa till med balans och träningsprogram Riskrond i hemmet Arbetsterapeuter kan hjälpa till med säkerhet i hemmet. Osteoporos Fixartjänst Om jag själv tror att jag lider av benskörhet, kontakta läkare för kontroll och bentäthetsmätning. Be om hjälp i stället för att klättra på bord och stolar. Många kommuner erbjuder s k fixartjänster, oftast är de kostnadsfria. Hör med kommunen hur du kan komma i kontakt med fixartjänsten. Kom ihåg, det är inte fult att be om hjälp. Dagliga promenader Motion hjälper dig att hålla kroppen stark och frisk. Men det viktigaste är att du gör det du tycker är roligt. Vistas ute (i dagsljus) minst 30 minuter varje dag. Bildandet av D-vitamin i huden aktiveras av solljus. Gå tillsammans med kamrater Ta en promenad i din egen takt Träna på gym Cykla Utför trädgårdsarbete Bra mat Maten ska smaka bra Näringsriktig mat Mindre fett och socker Vatten Äldre personer känner inte törst på samma sätt som tidigare i livet – Drick mer än du är törstig till Socialt liv Träffa vänner, umgås Pensionärsorganisationer, andra organisationer, kyrkan och religiösa samfund Mötesplatser Hjärngympa Hjärnan är precis som en muskel, den behöver stimulans - och gör det tycker är roligt Lös korsord / sudoku Läs böcker Pussla Spela boule / Spela bridge

8 Ytterligare tips för att förebygga olyckor i hemmet
Mattor Lösa sladdar Riktiga skor / antihalksockor Brandvarnare Sängrökning är otänkbart Bärbara telefoner Nattbelysning Halkmatta i badkar / dusch Långt skohorn Reflexer / reflexväst Läs mer i Säkerhet i vardagen – tips och råd

9 Komplettera gärna med eget material
Låt bildspelet rulla

10

11

12

13 Smaklig måltid

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 1 oktober – En dag för seniorers säkerhet
Att tänka först är störst Säll är den som har till rättesnöre att man bör nog tänka efter före. Går man ut i snön i kortkalsonger får man både reumatism och ånger. Adam sa att äpplet som du gav mig åt jag opp. Det var nog dumt utav mej. Nero tänkte först på hospitalet att det där med branden var nog galet. Tredje riket blev ju aldrig störst. Hitler borde ha tänkt efter först. Du, Abel det var inte illa ment, sa Kain. Men se då var det för sent. Vad hade jag på bordskniven att göra. tänkte van Gogh, som skurit av sitt öra. Gustav Adolf med sin värja stacks tills han dog. Och då var det så dags. Jag undrar vad jag innerst inne mena tänkte Napoleon på Sankta Helena. Den som tar en snaps per klo till kräfter brukar tänka efter dagen efter. Först när helvetet gör stjärten stekhet kommer eftertankens kranka blekhet. Av Tage Danielsson Peppar peppar… 27


Ladda ner ppt "1 oktober – En dag för seniorers säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser