Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bra Akutmottagning Mål Tillgänglighet 30- och 180 min Etablera trygg och säker vård likvärdigt akut omhändertagande med likartade riktlinjer för vården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bra Akutmottagning Mål Tillgänglighet 30- och 180 min Etablera trygg och säker vård likvärdigt akut omhändertagande med likartade riktlinjer för vården."— Presentationens avskrift:

1 Bra Akutmottagning Mål Tillgänglighet 30- och 180 min Etablera trygg och säker vård likvärdigt akut omhändertagande med likartade riktlinjer för vården vid länets samtliga akutmottagningar Särskilt beakta äldre patienter Effektivare patientflöde samverkan mellan akutmottagningarna och andra enheter, ex vis röntgen, lab, vårdavdelningar eller primärvård Särskilda uppdrag Föreslå länsgemensamt triagesystem Akutläkarsystem i Sunderbyn (Underlag för beslut maj 2008)

2 Bra Akutmottagning - Var är vi? Fakta Obalans mellan patientflöde och bemanning Se över bemanningen över dagen Patientflöde - variationer beroende av besöksorsak, ålder, etc Äldre patienter får sämre tillgänglighet Reflektion - åtgärder Beskriva drömläge – hur borde det se ut Vad kan vi göra åt den stora variation vi ser? Hur ska vi arbeta gemensamt kring patienten? Hur involvera andra på hemmaplan?

3 Triage Systematisk metod att prioritera patientmed ledning av viktiga kliniska faktorer: –Svikt i vitala funktioner / ABCD –Smärta –Hur länge har problemet funnits? –Ålder – etc.

4 Triage varför …..? Gemensam nomenklatur o definitioner Utvecklad metodik Förändrat arbetssätt Bättre kvalité Uppföljning och utvärdering

5 Varför Akutläkare ? Generalist – tar hand om hela patienten  ökad patientsäkerhet och effektivitet (Sjukhusläkare är klinik- och subspecialist med organfocus på patienten) Klinik tillhörighet = Akuten = Ej ”Gästarbetare” Bättre arbetsprocesser på akuten Team arbete Arbetsmiljö

6 Läget i Sverige 2000 SÖS, KS, Varberg, Göteborg, Helsingborg 2002 Lund 2005 Linköping, Borås, Sundsvall 2007 Malmö, Motala ”På väg” Eskilstuna, Örebro, Umeå, Visby, Kalmar…..


Ladda ner ppt "Bra Akutmottagning Mål Tillgänglighet 30- och 180 min Etablera trygg och säker vård likvärdigt akut omhändertagande med likartade riktlinjer för vården."

Liknande presentationer


Google-annonser